Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan en arbetsgrupp gynna individens arbetsmotivation?

Brahed, Johanna LU and Kihlman, Cajsa LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi undersökt delarna i helheten mer detaljerat. Detta med förhoppning om att skapa en större förståelse för helheten. Modellen har utvecklats efter genomgång av teori och innehåller dels faktorer som gynnar individens motivation samt faktorer kring hur en grupp kan påverka dessa. Arbetsgruppen som vi har undersökt är medicinska sekreterare som arbetar på en mottagning... (More)
Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi undersökt delarna i helheten mer detaljerat. Detta med förhoppning om att skapa en större förståelse för helheten. Modellen har utvecklats efter genomgång av teori och innehåller dels faktorer som gynnar individens motivation samt faktorer kring hur en grupp kan påverka dessa. Arbetsgruppen som vi har undersökt är medicinska sekreterare som arbetar på en mottagning vid Skånes universitetssjukhus. Det empiriska materialet har inhämtats via sex kvalitativa semi-strukturerade duo-intervjuer och intervjuguiden har byggt på en tematiserad guide utefter våra faktorer. Studiens resultat visar att arbetsgruppen till stor del styrker grundmodellens relevans men ger upphov till vissa förändringar. Till exempel beror påverkan till kontroll inte till fullo beror på arbetsgruppen utan snarare kontexten som arbetsgruppen verkar i. Detta är endast ett första steg i vår forskning, då fler grupper måste undersökas för att en mer generell modell ska kunna presenteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brahed, Johanna LU and Kihlman, Cajsa LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmotivation, gruppåverkan, lärande, self-efficacy, pedagogik
language
Swedish
id
8521783
date added to LUP
2016-02-15 15:39:30
date last changed
2016-02-15 15:39:30
@misc{8521783,
 abstract   = {Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att vi undersökt delarna i helheten mer detaljerat. Detta med förhoppning om att skapa en större förståelse för helheten. Modellen har utvecklats efter genomgång av teori och innehåller dels faktorer som gynnar individens motivation samt faktorer kring hur en grupp kan påverka dessa. Arbetsgruppen som vi har undersökt är medicinska sekreterare som arbetar på en mottagning vid Skånes universitetssjukhus. Det empiriska materialet har inhämtats via sex kvalitativa semi-strukturerade duo-intervjuer och intervjuguiden har byggt på en tematiserad guide utefter våra faktorer. Studiens resultat visar att arbetsgruppen till stor del styrker grundmodellens relevans men ger upphov till vissa förändringar. Till exempel beror påverkan till kontroll inte till fullo beror på arbetsgruppen utan snarare kontexten som arbetsgruppen verkar i. Detta är endast ett första steg i vår forskning, då fler grupper måste undersökas för att en mer generell modell ska kunna presenteras.},
 author    = {Brahed, Johanna and Kihlman, Cajsa},
 keyword   = {Arbetsmotivation,gruppåverkan,lärande,self-efficacy,pedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan en arbetsgrupp gynna individens arbetsmotivation?},
 year     = {2016},
}