Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Träningstvång på jobbet - Hur kan träning införas under arbetstid och bli en del av arbetsskyldigheten?

Nilsson Blomdahl, Linnea LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av att vissa arbetsgivare infört obligatorisk träning under arbetstid för sina anställda är syftet med denna uppsats att utreda vilken möjlighet arbetsgivare har att beordra sina anställda att träna under arbetstid. Uppsatsen utreder hur träning kan införas som del av arbetsskyldigheten, hur arbetsgivaren bör beakta sitt arbetsmiljöansvar och var gränsen går för arbetstagares personliga integritet. Slutsatserna är som följer. Träning kan, under vissa förutsättningar, införas som del av arbetsskyldigheten genom anställningsavtal och omreglering av anställningsavtal. För att införa träning på en kollektiv nivå kan det göras antingen genom kollektivavtal eller genom arbetsledningsbeslut (om det finns en koppling till... (More)
Mot bakgrund av att vissa arbetsgivare infört obligatorisk träning under arbetstid för sina anställda är syftet med denna uppsats att utreda vilken möjlighet arbetsgivare har att beordra sina anställda att träna under arbetstid. Uppsatsen utreder hur träning kan införas som del av arbetsskyldigheten, hur arbetsgivaren bör beakta sitt arbetsmiljöansvar och var gränsen går för arbetstagares personliga integritet. Slutsatserna är som följer. Träning kan, under vissa förutsättningar, införas som del av arbetsskyldigheten genom anställningsavtal och omreglering av anställningsavtal. För att införa träning på en kollektiv nivå kan det göras antingen genom kollektivavtal eller genom arbetsledningsbeslut (om det finns en koppling till arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde). Vad gäller personlig integritet måste arbetsgivaren beakta att eventuella uppgifter som samlas in vid arbetstagarnas träning behandlas enligt personuppgiftslagen. Träning kan ses som en kompletterande del till arbetsmiljöarbetet och när träning införs så bör ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön beaktas (Less)
Popular Abstract
In the context of some employers introducing mandatory exercise for employees, the aim of this thesis is to explore the extent to which employers can order their employees to exercice during working hours. Focus is on investigating how exercise can be introduced as part of work obligation and how the employer should take into account their responsibility for the working environment, as well as the limits on employees’ privacy. The conclusions are as follows: Exercise may, under certain conditions, be introduced as part of work obligations through individual contracts and re-regulation of contracts. Exercise can be introduced on a collective level, through either collective bargaining or management decisions (if there is a connection with... (More)
In the context of some employers introducing mandatory exercise for employees, the aim of this thesis is to explore the extent to which employers can order their employees to exercice during working hours. Focus is on investigating how exercise can be introduced as part of work obligation and how the employer should take into account their responsibility for the working environment, as well as the limits on employees’ privacy. The conclusions are as follows: Exercise may, under certain conditions, be introduced as part of work obligations through individual contracts and re-regulation of contracts. Exercise can be introduced on a collective level, through either collective bargaining or management decisions (if there is a connection with the employer's business area). In regards to privacy, the employer must take into account that data collected during employees’ exercise is dealt with under the Personal Data Act (personuppgiftslagen). Training can be seen as a complement to the employer taking measures in regards to work environment and there needs to be a holistic perspective on the working envorinment when employee exercise is implemented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson Blomdahl, Linnea LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsskyldighet, Arbetsledningsrätt, Friskvård, Personlig integritet, Arbetsmiljö
language
Swedish
id
8522060
date added to LUP
2016-01-18 13:42:28
date last changed
2016-01-18 13:42:28
@misc{8522060,
 abstract   = {Mot bakgrund av att vissa arbetsgivare infört obligatorisk träning under arbetstid för sina anställda är syftet med denna uppsats att utreda vilken möjlighet arbetsgivare har att beordra sina anställda att träna under arbetstid. Uppsatsen utreder hur träning kan införas som del av arbetsskyldigheten, hur arbetsgivaren bör beakta sitt arbetsmiljöansvar och var gränsen går för arbetstagares personliga integritet. Slutsatserna är som följer. Träning kan, under vissa förutsättningar, införas som del av arbetsskyldigheten genom anställningsavtal och omreglering av anställningsavtal. För att införa träning på en kollektiv nivå kan det göras antingen genom kollektivavtal eller genom arbetsledningsbeslut (om det finns en koppling till arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde). Vad gäller personlig integritet måste arbetsgivaren beakta att eventuella uppgifter som samlas in vid arbetstagarnas träning behandlas enligt personuppgiftslagen. Träning kan ses som en kompletterande del till arbetsmiljöarbetet och när träning införs så bör ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön beaktas},
 author    = {Nilsson Blomdahl, Linnea},
 keyword   = {Arbetsskyldighet,Arbetsledningsrätt,Friskvård,Personlig integritet,Arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Träningstvång på jobbet - Hur kan träning införas under arbetstid och bli en del av arbetsskyldigheten?},
 year     = {2016},
}