Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prästers rätt till samvetsfrihet i Svenska kyrkan- När anställningen bygger på en religiös uppfattning

Petersson, Charlotta LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Svenska kyrkan har gått igenom en rad förändringar genom åren och det är ständigt på ett eller annat sätt angeläget att utvecklas och anpassas till det samhälle den verkar i. Dels ställs krav från staten angående bland annat innehavande av vigselrätt för ett trossamfund och dels fastställs nya riktlinjer inom kyrkan av Kyrkomötet. Tidigare tilläts inte kvinnor bli präster inom kyrkan. Idag tillåter Svenska kyrkan både kvinnliga präster och samkönade äktenskap ingångna i kyrkans ordning, vilka båda skapat heta diskussioner. Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall en präst har rätt till samvetsfrihet vad gäller möjlighet att avstå dessa kyrkliga handlingar. Vidare utreds vilket utrymme en präst har att handla efter en personlig... (More)
Svenska kyrkan har gått igenom en rad förändringar genom åren och det är ständigt på ett eller annat sätt angeläget att utvecklas och anpassas till det samhälle den verkar i. Dels ställs krav från staten angående bland annat innehavande av vigselrätt för ett trossamfund och dels fastställs nya riktlinjer inom kyrkan av Kyrkomötet. Tidigare tilläts inte kvinnor bli präster inom kyrkan. Idag tillåter Svenska kyrkan både kvinnliga präster och samkönade äktenskap ingångna i kyrkans ordning, vilka båda skapat heta diskussioner. Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall en präst har rätt till samvetsfrihet vad gäller möjlighet att avstå dessa kyrkliga handlingar. Vidare utreds vilket utrymme en präst har att handla efter en personlig trosuppfattning som skiljer sig från Svenska kyrkans fastställda riktlinjer. (Less)
Popular Abstract
The Church of Sweden has gone through several changes over the years and it is always important to develop and adapt, in one way or another, to the society in which it functions. Demands are set by the state regarding, among other things, the possession of the right to conduct weddings. At the same time ”Kyrkomötet" establishes new internal guidelines to follow. In the past The Church of Sweden didn’t allow female priests. Today, on the other hand, the Church of Sweden both allows same-sex marriage and female priests, which both has created a lot of discussions. The purpose of this essay is to investigate if a priest has the right to freedom of conscience when it comes to the possibility to refrain certain acts in church. Further examines... (More)
The Church of Sweden has gone through several changes over the years and it is always important to develop and adapt, in one way or another, to the society in which it functions. Demands are set by the state regarding, among other things, the possession of the right to conduct weddings. At the same time ”Kyrkomötet" establishes new internal guidelines to follow. In the past The Church of Sweden didn’t allow female priests. Today, on the other hand, the Church of Sweden both allows same-sex marriage and female priests, which both has created a lot of discussions. The purpose of this essay is to investigate if a priest has the right to freedom of conscience when it comes to the possibility to refrain certain acts in church. Further examines to what boundaries a priest has to adapt to when it comes to act upon an own belief that differ from the Church of Sweden’s established guidelines. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Charlotta LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Prästämbete Prästtjänst Samvetsfrihet Samvetsbetänkligheter Vigselplikt Kvinnoprästfrågan
language
Swedish
id
8522075
date added to LUP
2016-01-18 14:07:52
date last changed
2016-01-18 14:07:52
@misc{8522075,
 abstract   = {Svenska kyrkan har gått igenom en rad förändringar genom åren och det är ständigt på ett eller annat sätt angeläget att utvecklas och anpassas till det samhälle den verkar i. Dels ställs krav från staten angående bland annat innehavande av vigselrätt för ett trossamfund och dels fastställs nya riktlinjer inom kyrkan av Kyrkomötet. Tidigare tilläts inte kvinnor bli präster inom kyrkan. Idag tillåter Svenska kyrkan både kvinnliga präster och samkönade äktenskap ingångna i kyrkans ordning, vilka båda skapat heta diskussioner. Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall en präst har rätt till samvetsfrihet vad gäller möjlighet att avstå dessa kyrkliga handlingar. Vidare utreds vilket utrymme en präst har att handla efter en personlig trosuppfattning som skiljer sig från Svenska kyrkans fastställda riktlinjer.},
 author    = {Petersson, Charlotta},
 keyword   = {Prästämbete Prästtjänst Samvetsfrihet Samvetsbetänkligheter Vigselplikt Kvinnoprästfrågan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prästers rätt till samvetsfrihet i Svenska kyrkan- När anställningen bygger på en religiös uppfattning},
 year     = {2016},
}