Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anknytning och omvårdnadsrepresentationer hos mödrar med postpartum-depression

Andersson, Linnea LU and Aldén, Sara LU (2016) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna tvärsnittsstudie undersökte anknytningsstil och omvårdnadsrepresentationsstil hos mödrar som drabbats av postpartum-depression (PPD). Studien inkluderade 20 mödrar som hade sökt professionell hjälp för sin psykiska ohälsa och 25 som inte hade gjort det. Datainsamling skedde genom en semistrukturerad intervju, en berättelsebaserad teknik och flera självskattningsformulär. En majoritet av deltagarna visade sig vara otryggt anknutna och ha omvårdnadsrepresentationer som också klassificerades som otrygga. Mödrar som kategoriserades med en desorganiserad omvårdnads-representationsstil rapporterade signifikant högre depressionssymptom än mödrar med en avvisande/undvikande omvårdnads-representationsstil. Högre nivåer av depressiva symptom... (More)
Denna tvärsnittsstudie undersökte anknytningsstil och omvårdnadsrepresentationsstil hos mödrar som drabbats av postpartum-depression (PPD). Studien inkluderade 20 mödrar som hade sökt professionell hjälp för sin psykiska ohälsa och 25 som inte hade gjort det. Datainsamling skedde genom en semistrukturerad intervju, en berättelsebaserad teknik och flera självskattningsformulär. En majoritet av deltagarna visade sig vara otryggt anknutna och ha omvårdnadsrepresentationer som också klassificerades som otrygga. Mödrar som kategoriserades med en desorganiserad omvårdnads-representationsstil rapporterade signifikant högre depressionssymptom än mödrar med en avvisande/undvikande omvårdnads-representationsstil. Högre nivåer av depressiva symptom var förknippade med högre nivåer av emotionell belastning av barnet, känslor av skuld, oro över att bli avvisad av barnet samt nedvärdering av partnerns relation till barnet. Inga signifikanta skillnader hittades för omvårdnadsrepresentationer mellan mödrar som sökt hjälp och mödrar som inte gjort det. Mödrar med en otrygg-ambivalent anknytningsstil var mer benägna att söka hjälp. Slutligen fanns en association mellan mödrarnas anknytningsstil och omvårdnadsrepresentationsstil i 75,6 % av fallen. Dessa resultat indikerar att en majoritet av mödrar med PPD har såväl otrygg anknytning som otrygga omvårdnadsrepresentationer, samt att förekomsten av vissa aspekter av omvårdnadsrepresentationer varierar beroende av anknytning och depressionssymptom. (Less)
Abstract
This cross-sectional study examined the attachment patterns and caregiving representations of women who suffered from postpartum depression (PPD), including 20 mothers who had sought professional help and 25 who had not. Data was collected with a semi-structured interview, a narrative based technique and self-report questionnaires. A majority of the participants were insecurely attached and had caregiving representations that were classified as insecure. Mothers classified with disorganized caregiving representations reported significantly higher levels of depression than mothers classified with dismissive. Higher levels of depressive symptoms were associated with mothers’ higher levels of emotional strain, preoccupying feelings of guilt... (More)
This cross-sectional study examined the attachment patterns and caregiving representations of women who suffered from postpartum depression (PPD), including 20 mothers who had sought professional help and 25 who had not. Data was collected with a semi-structured interview, a narrative based technique and self-report questionnaires. A majority of the participants were insecurely attached and had caregiving representations that were classified as insecure. Mothers classified with disorganized caregiving representations reported significantly higher levels of depression than mothers classified with dismissive. Higher levels of depressive symptoms were associated with mothers’ higher levels of emotional strain, preoccupying feelings of guilt and of being rejected by the child, and derogation of the partner’s relationship to the child. No significant difference was found in caregiving representations between mothers who had sought help and mothers who had not. Mothers with ambivalent attachment style were more likely to seek help. Finally, the mothers’ attachment styles were associated with their caregiving representations styles in 75,6 % of cases. In conclusion, these results indicate that mothers suffering from PPD are insecure both regarding their attachment and their caregiving representations, and that the presence of certain aspects of caregiving representations varies depending on both attachment and depression symptoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linnea LU and Aldén, Sara LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
postpartum depression, adult attachment, caregiving representations, help-seeking, omvårdnadsrepresentationer, anknytningsstil, hjälpsökande
language
Swedish
id
8522701
date added to LUP
2016-01-19 09:35:16
date last changed
2016-01-22 09:18:12
@misc{8522701,
 abstract   = {This cross-sectional study examined the attachment patterns and caregiving representations of women who suffered from postpartum depression (PPD), including 20 mothers who had sought professional help and 25 who had not. Data was collected with a semi-structured interview, a narrative based technique and self-report questionnaires. A majority of the participants were insecurely attached and had caregiving representations that were classified as insecure. Mothers classified with disorganized caregiving representations reported significantly higher levels of depression than mothers classified with dismissive. Higher levels of depressive symptoms were associated with mothers’ higher levels of emotional strain, preoccupying feelings of guilt and of being rejected by the child, and derogation of the partner’s relationship to the child. No significant difference was found in caregiving representations between mothers who had sought help and mothers who had not. Mothers with ambivalent attachment style were more likely to seek help. Finally, the mothers’ attachment styles were associated with their caregiving representations styles in 75,6 % of cases. In conclusion, these results indicate that mothers suffering from PPD are insecure both regarding their attachment and their caregiving representations, and that the presence of certain aspects of caregiving representations varies depending on both attachment and depression symptoms.},
 author    = {Andersson, Linnea and Aldén, Sara},
 keyword   = {postpartum depression,adult attachment,caregiving representations,help-seeking,omvårdnadsrepresentationer,anknytningsstil,hjälpsökande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anknytning och omvårdnadsrepresentationer hos mödrar med postpartum-depression},
 year     = {2016},
}