Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förmågebedömning ur ett civilt och ett militärt perspektiv : Utveckling av metoder för bedömning av krishanteringsförmåga

Hellstrand, Johan LU and Svederberg, Caroline LU (2015) VBR920 20152
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The methods for assessing capability in the Swedish emergency management system are mainly based on resources. It is however questionable whether a method should be based only on available resources. The aim of the thesis was to examine if the old MSB method used to assess capability within the Swedish emergency management system can be improved by studying methods for capability assessment in the military field. As a point of departure the ACU framework was used in the thesis. The methods used to collect information about methods for military capability assessment were scoping study and interviews. The analysis resulted in suggestions for improvements, which were to expand the definition of capability and to include scenarios, tentatively... (More)
The methods for assessing capability in the Swedish emergency management system are mainly based on resources. It is however questionable whether a method should be based only on available resources. The aim of the thesis was to examine if the old MSB method used to assess capability within the Swedish emergency management system can be improved by studying methods for capability assessment in the military field. As a point of departure the ACU framework was used in the thesis. The methods used to collect information about methods for military capability assessment were scoping study and interviews. The analysis resulted in suggestions for improvements, which were to expand the definition of capability and to include scenarios, tentatively developed through the risk and vulnerability assessment. Furthermore, the assumptions and conditions that serve as background knowledge in capability assessments should be documented. This may be done using a template. Finally, consideration should be given to the description of task, consequences and uncertainty. In order to take these components into consideration, the identified military methods can be a source of inspiration. No final conclusion has been reached concerning which method is most appropriate for assessing capability in the Swedish emergency management system. One additional aim has been to improve the military methods based on information identified in civil methods. Unfortunately, it has not been possible to provide the military methods any concrete suggestions for improvements based on the old MSB method. However, the suggestions for improvements stated for the old MSB method may also be used to improve the military methods. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Militära metoder kan förbättra metoden för förmågebedömning i samhället
Ett av syftena med förmågebedömningar inom krisberedskapssystemet, som består av kommuner, landsting, länsstyrelse och centrala myndigheter, är att de ska utgöra ett bra beslutsstöd. Är det möjligt att fatta bra beslut enbart utifrån de resurser som finns tillgängliga i exempelvis en kommun för att hantera kriser? Kanske finns det även andra saker som påverkar hur bra krishanteringsförmågan är?
För att bedöma vilken förmåga exempelvis en kommun har för att hantera kriser finns en metod framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En kris kan uppkomma på grund av en översvämning, störningar i eldistributionen eller en omfattande skogsbrand. Metoden... (More)
Militära metoder kan förbättra metoden för förmågebedömning i samhället
Ett av syftena med förmågebedömningar inom krisberedskapssystemet, som består av kommuner, landsting, länsstyrelse och centrala myndigheter, är att de ska utgöra ett bra beslutsstöd. Är det möjligt att fatta bra beslut enbart utifrån de resurser som finns tillgängliga i exempelvis en kommun för att hantera kriser? Kanske finns det även andra saker som påverkar hur bra krishanteringsförmågan är?
För att bedöma vilken förmåga exempelvis en kommun har för att hantera kriser finns en metod framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En kris kan uppkomma på grund av en översvämning, störningar i eldistributionen eller en omfattande skogsbrand. Metoden går ut på att kontrollera om det finns utbildad personal, övade larmrutiner med mera och utifrån detta bedöma om förmågan att motstå störningar är bra eller dålig. Det kan tänkas att även andra saker påverkar hur bra förmågan är, till exempel borde förmågan variera beroende på vilken händelse som inträffar. Metoden har fått en del kritik, bland annat eftersom metoden inte kräver att händelser ska tas i beaktande.
För att förbättra metoden så att det blir enklare att fatta beslut utifrån resultatet studerades det militära området som ständigt arbetar med att bedöma förmåga. Som exempel kan nämnas att överbefälhavaren (ÖB) gjorde en förmågebedömning när han sa att Sverige kan försvaras i en vecka.
När militären bedömer förmåga används ett scenario som utgångspunkt. Detta är viktigt att inkludera vid bedömning av förmåga eftersom det krävs olika resurser och tillvägagångssätt för en kommun att hantera en skogsbrand jämfört med ett strömavbrott. När scenarier ska användas är det viktigt att de är relevanta för i detta fall kommunen. Exempelvis kan en jordbävning vara ett dåligt scenario i en svensk kommun. När scenariet inträffar behöver det hanteras genom att någon utför ett antal uppgifter. Eftersom militären använder scenarier är deras uppgifter mycket konkreta. Det kan vara att kalla in förstärkning för att klara av att försvara sig. I och med att den metod som MSB tagit fram inte kräver scenarier blir inte uppgiften lika konkret och därmed framgår det inte vad som kan göras. Beroende på hur bra någon utför uppgiften kommer det leda till olika konsekvenser. Metoden framtagen av MSB använder en fyrgradig skala som går från dålig till bra förmåga. Även om det förekommer viss vägledning kring skalans funktion blir den svår att fatta beslut utifrån. En av de militära metoderna påvisar istället konsekvenser genom att tala om hur långt in i eget territorium som motståndaren kan komma vilket gör det lättare att fatta beslut utifrån.
Beroende på hur de uppgifter som finns utförs kommer det givetvis att ge olika konsekvenser vilket en militär metod tar hänsyn till. En motståndare klarar av att komma olika långt in i landet beroende på om försvaret får förstärkning. Som bakgrund till bedömningen av förmåga tar alla militära metoder och även metoden framtagen av MSB hänsyn till vilka resurser som finns och tidigare erfarenheter om krig eller kriser. Det som den militära metoden gör är att den noga dokumenterar dessa bakomliggande saker. Att dokumentera detta anses viktigt för att veta vad bedömningen bygger på.
Sammanfattningsvis har det genom studien framkommit att i en bedömning av förmåga är det bra om scenarier, vilka uppgifter som ska utföras, vilka konsekvenser som kan inträffa, hur osäker varje konsekvens är och vad som legat till grund för bedömningen inkluderas. Det innebär att för att bedöma räddningstjänsten förmåga tittar vi exempelvis på en översvämning, vilka resurser som krävs och vad man kan göra med dem samt hur troligt det är att 20 hus översvämmas eller att 200 hus översvämmas. Då vet vi också lättare vilka åtgärder som behöver vidtas för att eventuellt förbättra förmågan om det är 200 hus som inte ska översvämmas. Därmed uppfylls syftet bättre vad gäller att förmågebedömningen ska vara ett bra beslutsunderlag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellstrand, Johan LU and Svederberg, Caroline LU
supervisor
organization
alternative title
Capability assessment from a civil and a military perspective – Development of methods for assessing emergency management capability
course
VBR920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
MSB, militär, metod, LTH, ACU, förmågebedömning, förmåga, civil, krishanteringsförmåga
report number
TVRH-5012
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5012--SE
language
Swedish
id
8523058
date added to LUP
2016-01-19 10:03:03
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8523058,
 abstract   = {The methods for assessing capability in the Swedish emergency management system are mainly based on resources. It is however questionable whether a method should be based only on available resources. The aim of the thesis was to examine if the old MSB method used to assess capability within the Swedish emergency management system can be improved by studying methods for capability assessment in the military field. As a point of departure the ACU framework was used in the thesis. The methods used to collect information about methods for military capability assessment were scoping study and interviews. The analysis resulted in suggestions for improvements, which were to expand the definition of capability and to include scenarios, tentatively developed through the risk and vulnerability assessment. Furthermore, the assumptions and conditions that serve as background knowledge in capability assessments should be documented. This may be done using a template. Finally, consideration should be given to the description of task, consequences and uncertainty. In order to take these components into consideration, the identified military methods can be a source of inspiration. No final conclusion has been reached concerning which method is most appropriate for assessing capability in the Swedish emergency management system. One additional aim has been to improve the military methods based on information identified in civil methods. Unfortunately, it has not been possible to provide the military methods any concrete suggestions for improvements based on the old MSB method. However, the suggestions for improvements stated for the old MSB method may also be used to improve the military methods.},
 author    = {Hellstrand, Johan and Svederberg, Caroline},
 keyword   = {MSB,militär,metod,LTH,ACU,förmågebedömning,förmåga,civil,krishanteringsförmåga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förmågebedömning ur ett civilt och ett militärt perspektiv : Utveckling av metoder för bedömning av krishanteringsförmåga},
 year     = {2015},
}