Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensutveckling - ett sätt att segla skeppet framåt och behålla besättningen ombord: En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna inom organisationen

Andersson, Emma LU and Luong, Jenifer LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Att attrahera och behålla personal beskrivs som ett betydelsefullt arbete för dagens organisationer. Faktorer som har visat sig be-tydande är lärande och utveckling. Den genomförda studien syfte var att undersöka och analysera hur möjligheterna till kompetensutveckling ansågs påverka arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna inom organisationen. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med inslag av hermeneutik och fenomenologi. Studiens empiriska material utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer genomförda på företaget Qlik.

Resultatet visade att Qliks ledning strävar efter att tillhandahålla det som önskas och uppmuntrar sina anställda till kompetensutveckling. En förutsättning för lärande och utveckling... (More)
Att attrahera och behålla personal beskrivs som ett betydelsefullt arbete för dagens organisationer. Faktorer som har visat sig be-tydande är lärande och utveckling. Den genomförda studien syfte var att undersöka och analysera hur möjligheterna till kompetensutveckling ansågs påverka arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna inom organisationen. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med inslag av hermeneutik och fenomenologi. Studiens empiriska material utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer genomförda på företaget Qlik.

Resultatet visade att Qliks ledning strävar efter att tillhandahålla det som önskas och uppmuntrar sina anställda till kompetensutveckling. En förutsättning för lärande och utveckling visade sig vara handlingsutrymme, socialt stöd och kommunikation medan stress framkom som en negativ effekt. Möjligheterna till kompetensutveckling visade sig även inverka på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Av resultatet framträdde att faktorer som på-verkade arbetstillfredsställelsen i stor utsträckning stämde över-ens med de faktorer som inverkade på viljan att stanna inom organisationen. En framträdande faktor var möjligheter till utveckling. Studiens slutsats är att kompetensutveckling gynnar både organisation och individ. Möjlighet till lärande och personlig utveckling bidrar till den anställdes arbetstillfredsställelse och inverkar på viljan att stanna vilket således får positiva följder för organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emma LU and Luong, Jenifer LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stress, lärande, Kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse, kommunikation, ”viljan att stanna”
language
Swedish
id
8523722
date added to LUP
2016-02-15 15:20:37
date last changed
2016-02-17 08:26:12
@misc{8523722,
 abstract   = {Att attrahera och behålla personal beskrivs som ett betydelsefullt arbete för dagens organisationer. Faktorer som har visat sig be-tydande är lärande och utveckling. Den genomförda studien syfte var att undersöka och analysera hur möjligheterna till kompetensutveckling ansågs påverka arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna inom organisationen. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med inslag av hermeneutik och fenomenologi. Studiens empiriska material utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer genomförda på företaget Qlik. 

Resultatet visade att Qliks ledning strävar efter att tillhandahålla det som önskas och uppmuntrar sina anställda till kompetensutveckling. En förutsättning för lärande och utveckling visade sig vara handlingsutrymme, socialt stöd och kommunikation medan stress framkom som en negativ effekt. Möjligheterna till kompetensutveckling visade sig även inverka på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Av resultatet framträdde att faktorer som på-verkade arbetstillfredsställelsen i stor utsträckning stämde över-ens med de faktorer som inverkade på viljan att stanna inom organisationen. En framträdande faktor var möjligheter till utveckling. Studiens slutsats är att kompetensutveckling gynnar både organisation och individ. Möjlighet till lärande och personlig utveckling bidrar till den anställdes arbetstillfredsställelse och inverkar på viljan att stanna vilket således får positiva följder för organisationen.},
 author    = {Andersson, Emma and Luong, Jenifer},
 keyword   = {stress,lärande,Kompetensutveckling,arbetstillfredsställelse,kommunikation,”viljan att stanna”},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling - ett sätt att segla skeppet framåt och behålla besättningen ombord: En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna inom organisationen},
 year     = {2016},
}