Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bo med mamma och pappa fast inte tillsammans. Barns perspektiv på växelvis boende – en pilotstudie

Tiverman, Frida LU and Örneberg, Sofia LU (2016) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med den aktuella studien var att undersöka anknytning och dess samband till självuppfattning hos barn med separerade föräldrar där barnen bott växelvis sedan tidig ålder. Barnen och ungdomarna som deltog i studien (n= 22) var mellan 7-18 år. En standardiserad anknytningsintervju (Friends and Family Interview) användes för att klassificera anknytningsmönster och ett självskattningsformulär (Self- Perception Profile) användes för att undersöka deltagarnas självuppfattning. Det kontrollerades även för barnets kontakt med föräldern när de är ifrån varandra och i vilket syfte kontakten sker, något som aldrig tidigare undersökts. Resultaten visade att lika många barn hade trygg anknytning som otrygg. Barnen med trygg anknytning hade mamma... (More)
Syftet med den aktuella studien var att undersöka anknytning och dess samband till självuppfattning hos barn med separerade föräldrar där barnen bott växelvis sedan tidig ålder. Barnen och ungdomarna som deltog i studien (n= 22) var mellan 7-18 år. En standardiserad anknytningsintervju (Friends and Family Interview) användes för att klassificera anknytningsmönster och ett självskattningsformulär (Self- Perception Profile) användes för att undersöka deltagarnas självuppfattning. Det kontrollerades även för barnets kontakt med föräldern när de är ifrån varandra och i vilket syfte kontakten sker, något som aldrig tidigare undersökts. Resultaten visade att lika många barn hade trygg anknytning som otrygg. Barnen med trygg anknytning hade mamma som sin trygga bas i högre utsträckning än pappa. Signifikanta skillnader hittades mellan de med trygg anknytning respektive de med otrygg anknytning gällande deras syn på relationers utveckling, deras adaptiva förmåga, hur deras representation av mamma och pappa är differentierad samt deras kompetens socialt och skolmässigt. Majoriteten av barnen hade kontakt med sin förälder under perioden de var ifrån varandra, och inga signifikanta skillnader fanns gällande typ av kontakt med mamma eller pappa. Studien visade att fördelningen av otrygg anknytning skilde sig från normalpopulationen och således kan det ses som att tidigt växelvis boende har en inverkan på barnets anknytning. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to examine attachment linked to self-perception of children living with joint custody. If and why the children contacted the parent they were away from was controlled for, something that has never been examined in research before. All data collected was from the children's point of view and the children (n= 22) participating in the study was between 7-18 years of age, every one of them has had dual residents since early age. The standardized interview (Friends and Family Interview) and the self-assessment form (Self- Perception Profile) were used to examine attachment and self-perception. Results show that half of the children in the study had secure attachment and the other half insecure, a bigger proportion... (More)
The purpose of this study was to examine attachment linked to self-perception of children living with joint custody. If and why the children contacted the parent they were away from was controlled for, something that has never been examined in research before. All data collected was from the children's point of view and the children (n= 22) participating in the study was between 7-18 years of age, every one of them has had dual residents since early age. The standardized interview (Friends and Family Interview) and the self-assessment form (Self- Perception Profile) were used to examine attachment and self-perception. Results show that half of the children in the study had secure attachment and the other half insecure, a bigger proportion of insecure children compared to general population. The children with secure attachment had their mother, more than the father, as secure base. Significant differences were also found between children with secure and insecure attachment, respectively, regarding their developmental perspective on relationships, their adaptive ability, their parental differentiation and their competence in school and socially. The majority of the children had contact with the parent they were away from. Therefore, living in dual residence early in life seems influence the child’s attachment and the ability to cope with changes in life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tiverman, Frida LU and Örneberg, Sofia LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
växelvis boende, anknytning, FFI, trygg bas, skript, kontakt, självuppfattning, joint physical custody, dual residence, attachment, secure base, contact, script, self-perception
language
Swedish
id
8564161
date added to LUP
2016-01-21 16:32:13
date last changed
2016-01-21 16:32:13
@misc{8564161,
 abstract   = {The purpose of this study was to examine attachment linked to self-perception of children living with joint custody. If and why the children contacted the parent they were away from was controlled for, something that has never been examined in research before. All data collected was from the children's point of view and the children (n= 22) participating in the study was between 7-18 years of age, every one of them has had dual residents since early age. The standardized interview (Friends and Family Interview) and the self-assessment form (Self- Perception Profile) were used to examine attachment and self-perception. Results show that half of the children in the study had secure attachment and the other half insecure, a bigger proportion of insecure children compared to general population. The children with secure attachment had their mother, more than the father, as secure base. Significant differences were also found between children with secure and insecure attachment, respectively, regarding their developmental perspective on relationships, their adaptive ability, their parental differentiation and their competence in school and socially. The majority of the children had contact with the parent they were away from. Therefore, living in dual residence early in life seems influence the child’s attachment and the ability to cope with changes in life.},
 author    = {Tiverman, Frida and Örneberg, Sofia},
 keyword   = {växelvis boende,anknytning,FFI,trygg bas,skript,kontakt,självuppfattning,joint physical custody,dual residence,attachment,secure base,contact,script,self-perception},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bo med mamma och pappa fast inte tillsammans. Barns perspektiv på växelvis boende – en pilotstudie},
 year     = {2016},
}