Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisation i förändring. En fenomenografisk studie om avveckling och omlokalisering av en avdelning i en organisation

Arcos Olsson, Andrea LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur ledning och medarbetare tänker om och uppfattar avveckling och omlokalisering. Bakgrunden till förändringen var att en avdelnings verksamhet i en multinationell organisation stängdes ner (avvecklades) i Sverige och flyttades utomlands (omlokaliserades). Studien har en fenomenografisk metodansats och det empiriska materialet baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en representant från ledningsgruppen (informant) och sex medarbetare (respondenter). Resultatet av studien visade att även om förändringen från ledningens sida hade varit välplanerad med ett klart motiv och en väl kommunicerad tidsplan hade det inte nått fram till medarbetarna. Enligt respondenterna har samsyn till... (More)
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur ledning och medarbetare tänker om och uppfattar avveckling och omlokalisering. Bakgrunden till förändringen var att en avdelnings verksamhet i en multinationell organisation stängdes ner (avvecklades) i Sverige och flyttades utomlands (omlokaliserades). Studien har en fenomenografisk metodansats och det empiriska materialet baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en representant från ledningsgruppen (informant) och sex medarbetare (respondenter). Resultatet av studien visade att även om förändringen från ledningens sida hade varit välplanerad med ett klart motiv och en väl kommunicerad tidsplan hade det inte nått fram till medarbetarna. Enligt respondenterna har samsyn till förändringens motiv inte uppnåtts och erfarenhet har inte tillvaratagits i förändringsprocessen. Brist på konkret information om förändringens praktiska innebörd för respektive medarbetare var enligt respondenterna en anledning till att det var svårt att ta beslut om eventuell flytt utomlands. Ledningens fokus var under förändringen, enligt respondenterna, att få avdelningen på plats utomlands vilket ledde till att medarbetare som valde att inte flytta med utomlands "glömdes bort". Samtidigt uttryckte samtliga respondenter att de på olika sätt och i olika grad fått stöd från organisationen under förändringsprocessen samt att utvecklingsmöjligheterna inom organisationen var goda. Resultatet styrker vikten av samsyn för att förändring ska falla väl ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arcos Olsson, Andrea LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsförändring, omorganisering, omlokalisering, avveckling
language
Swedish
id
8564240
date added to LUP
2016-02-15 15:21:38
date last changed
2016-02-15 15:21:38
@misc{8564240,
 abstract   = {Studiens syfte är att öka förståelsen för hur ledning och medarbetare tänker om och uppfattar avveckling och omlokalisering. Bakgrunden till förändringen var att en avdelnings verksamhet i en multinationell organisation stängdes ner (avvecklades) i Sverige och flyttades utomlands (omlokaliserades). Studien har en fenomenografisk metodansats och det empiriska materialet baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en representant från ledningsgruppen (informant) och sex medarbetare (respondenter). Resultatet av studien visade att även om förändringen från ledningens sida hade varit välplanerad med ett klart motiv och en väl kommunicerad tidsplan hade det inte nått fram till medarbetarna. Enligt respondenterna har samsyn till förändringens motiv inte uppnåtts och erfarenhet har inte tillvaratagits i förändringsprocessen. Brist på konkret information om förändringens praktiska innebörd för respektive medarbetare var enligt respondenterna en anledning till att det var svårt att ta beslut om eventuell flytt utomlands. Ledningens fokus var under förändringen, enligt respondenterna, att få avdelningen på plats utomlands vilket ledde till att medarbetare som valde att inte flytta med utomlands "glömdes bort". Samtidigt uttryckte samtliga respondenter att de på olika sätt och i olika grad fått stöd från organisationen under förändringsprocessen samt att utvecklingsmöjligheterna inom organisationen var goda. Resultatet styrker vikten av samsyn för att förändring ska falla väl ut.},
 author    = {Arcos Olsson, Andrea},
 keyword   = {organisationsförändring,omorganisering,omlokalisering,avveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisation i förändring. En fenomenografisk studie om avveckling och omlokalisering av en avdelning i en organisation},
 year     = {2016},
}