Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HR-chefer och modet att tänka ett varv till genom ett kritiskt förhållningssätt. -En hermeneutisk studie i offentlig sektor

Starfelt, Sara LU and Andersson, Sandra LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
HR-transformationskonceptet har inspirerat flera kommuner i Sverige att omorganisera. Gemensamt stöd har centrali-serats och HR-chefen i verksamheten har fått ett tydligare ledningsperspektiv. Utifrån förändringen har HR-cheferna i förvaltningarna fått en viktig funktion att koppla samman det stadsgemensamma med det förvaltningsspecifika. Syftet i denna studie är att beskriva HR-chefers förståelse och tolkning av att vara HR-direktörens "förlängda arm" ut i verksamheten samt analysera utvecklingsmöjligheter. Ge-nomgående anammas en hermeneutisk metod med ett tol-kande processarbete utifrån empiri och flera teoretiska per-spektiv. Tolkningsprocessen har växlat mellan empiri och teori utifrån den valda abduktiva ansatsen. Datainsamlingen har... (More)
HR-transformationskonceptet har inspirerat flera kommuner i Sverige att omorganisera. Gemensamt stöd har centrali-serats och HR-chefen i verksamheten har fått ett tydligare ledningsperspektiv. Utifrån förändringen har HR-cheferna i förvaltningarna fått en viktig funktion att koppla samman det stadsgemensamma med det förvaltningsspecifika. Syftet i denna studie är att beskriva HR-chefers förståelse och tolkning av att vara HR-direktörens "förlängda arm" ut i verksamheten samt analysera utvecklingsmöjligheter. Ge-nomgående anammas en hermeneutisk metod med ett tol-kande processarbete utifrån empiri och flera teoretiska per-spektiv. Tolkningsprocessen har växlat mellan empiri och teori utifrån den valda abduktiva ansatsen. Datainsamlingen har skett kvalitativt genom informantinter-vju, fokusgrupp och interna dokument. Genom ett lednings-rationellt, institutionellt och kritiskt perspektiv gavs en ökad förståelse och reflektioner kring utvecklingsmöjligheter. Sett från HR-chefernas eget perspektiv visar resultatet på vad som hindrar och förenklar sin funktion som HR-direktörens ”förlängda arm”. Organisationsstruktur kan hindra om det bidrar till att HR mer kontrollerar verksamhetens chefer än stödjer dem. Förslag till utveckling är att arbeta i strukturen och inta ett kritiskt förhållningssätt. Detta kan ge HR-cheferna en ökad förståelse för organisationen och ge me-ning till att lyfta de normer som tas förgivet för att upp-märksamma hur HR-chefer bäst kan arbeta i strukturen. Uppsatsens slutdiskussion lyfter värdet av ett kritiskt HRD förhållningssätt för att nå utveckling och värdeskapande HR. Fortsatt forskning utifrån möjligheten att anta ett kri-tiskt förhållningssätt i offentlig sektor ges som förslag på vidare forskning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Starfelt, Sara LU and Andersson, Sandra LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategisk business partner, kritiskt perspektiv, HR-chef, kommunal verksamhet, värdeskapande HR
language
Swedish
id
8564250
date added to LUP
2016-02-15 16:20:56
date last changed
2016-02-15 16:20:56
@misc{8564250,
 abstract   = {HR-transformationskonceptet har inspirerat flera kommuner i Sverige att omorganisera. Gemensamt stöd har centrali-serats och HR-chefen i verksamheten har fått ett tydligare ledningsperspektiv. Utifrån förändringen har HR-cheferna i förvaltningarna fått en viktig funktion att koppla samman det stadsgemensamma med det förvaltningsspecifika. Syftet i denna studie är att beskriva HR-chefers förståelse och tolkning av att vara HR-direktörens "förlängda arm" ut i verksamheten samt analysera utvecklingsmöjligheter. Ge-nomgående anammas en hermeneutisk metod med ett tol-kande processarbete utifrån empiri och flera teoretiska per-spektiv. Tolkningsprocessen har växlat mellan empiri och teori utifrån den valda abduktiva ansatsen. Datainsamlingen har skett kvalitativt genom informantinter-vju, fokusgrupp och interna dokument. Genom ett lednings-rationellt, institutionellt och kritiskt perspektiv gavs en ökad förståelse och reflektioner kring utvecklingsmöjligheter. Sett från HR-chefernas eget perspektiv visar resultatet på vad som hindrar och förenklar sin funktion som HR-direktörens ”förlängda arm”. Organisationsstruktur kan hindra om det bidrar till att HR mer kontrollerar verksamhetens chefer än stödjer dem. Förslag till utveckling är att arbeta i strukturen och inta ett kritiskt förhållningssätt. Detta kan ge HR-cheferna en ökad förståelse för organisationen och ge me-ning till att lyfta de normer som tas förgivet för att upp-märksamma hur HR-chefer bäst kan arbeta i strukturen. Uppsatsens slutdiskussion lyfter värdet av ett kritiskt HRD förhållningssätt för att nå utveckling och värdeskapande HR. Fortsatt forskning utifrån möjligheten att anta ett kri-tiskt förhållningssätt i offentlig sektor ges som förslag på vidare forskning},
 author    = {Starfelt, Sara and Andersson, Sandra},
 keyword   = {strategisk business partner,kritiskt perspektiv,HR-chef,kommunal verksamhet,värdeskapande HR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HR-chefer och modet att tänka ett varv till genom ett kritiskt förhållningssätt. -En hermeneutisk studie i offentlig sektor},
 year     = {2016},
}