Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ogiltighetsgrunder vid olovliga värdeöverföringar - Närmare om gällande rätt vid kompetensöverskridande associerat med olovliga värdeöverföringar

Rennermalm, Julia LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract
Abstract

The aim of this thesis is to analyse two particular situations of ineffectiveness of contract and if these can be simultaneously applicable. The first situation pertains to when the board or the CEO (Chief Executive Officer) of a corporation goes beyond its authority in performing a value transfer. The second situation pertains to unlawful value transfer as defined in Sturetvättsfallet. These two situations each have a ground of invalidity. The question arises how a court will judge according to the law if both of these situations become a legal basis. These two grounds for ineffectiveness of contract have been discussed and dealt with in Swedish case law, especially in the well known ”Sturetvättsfallet” (NJA 1999 s. 426).... (More)
Abstract

The aim of this thesis is to analyse two particular situations of ineffectiveness of contract and if these can be simultaneously applicable. The first situation pertains to when the board or the CEO (Chief Executive Officer) of a corporation goes beyond its authority in performing a value transfer. The second situation pertains to unlawful value transfer as defined in Sturetvättsfallet. These two situations each have a ground of invalidity. The question arises how a court will judge according to the law if both of these situations become a legal basis. These two grounds for ineffectiveness of contract have been discussed and dealt with in Swedish case law, especially in the well known ”Sturetvättsfallet” (NJA 1999 s. 426). During this case the Swedish Supreme Court confirmed that the Swedish law regarding illegal value transfer is a priority and always applies even if the board or the CEO goes beyond the authority of the corporation. In fact this particular case ruling also dealt with the problems related to who is allowed to receive a value transfer. The case law in this field is based on the older Swedish law from 1975 and this thesis will discuss differences in the older and the current Swedish law.

Keywords: Illegal value transfers 17:6. Competence violation 8:42 ABL. Sturetvättsfallet, NJA1999 s.426. Comparative study. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sammanfattning

I aktiebolagslagen (2005:551) görs skillnader mellan regler, beroende på om de avser att skydda borgenärer eller aktieägare. I ett aktiebolag ansvarar ägarna inte personligen för bolagets åtaganden och förbindelser enligt 1 kap 3 § ABL. Genom kapitalskyddet som finns i 17 kap 2-3 § ABL ska bolagets borgenärer skyddas från att bolagets kapital åsidosätts. Skyddet bygger på förbud mot vissa typer av värdeöverföringar där sanktionen är bland annat ogiltighet. I 17 kap 6 § ABL beskrivs vad som utgörs av en olovlig värdeöverföring och mottagaren kan här bli återbäringsskyldig. I 17 kap 7 § ABL tas bristtäckningsansvaret upp och även skadestånd enligt 29 kap ABL kan bli aktuellt vid ogiltiga värdeöverföringar.

... (More)
Sammanfattning

I aktiebolagslagen (2005:551) görs skillnader mellan regler, beroende på om de avser att skydda borgenärer eller aktieägare. I ett aktiebolag ansvarar ägarna inte personligen för bolagets åtaganden och förbindelser enligt 1 kap 3 § ABL. Genom kapitalskyddet som finns i 17 kap 2-3 § ABL ska bolagets borgenärer skyddas från att bolagets kapital åsidosätts. Skyddet bygger på förbud mot vissa typer av värdeöverföringar där sanktionen är bland annat ogiltighet. I 17 kap 6 § ABL beskrivs vad som utgörs av en olovlig värdeöverföring och mottagaren kan här bli återbäringsskyldig. I 17 kap 7 § ABL tas bristtäckningsansvaret upp och även skadestånd enligt 29 kap ABL kan bli aktuellt vid ogiltiga värdeöverföringar.

Värdeöverföringsförbudet är utformat för att tillvarata borgenärernas och aktieägarnas skyddsintressen genom att begränsa värdeöverföringens omfattning genom olika formkrav. Då en värdeöverföring strider mot 17 kap aktiebolagslagen, oavsett överskridandet av en borgenärs- eller aktieägasskyddsregel blir rättshandlingen ogiltig. Följden blir att prestationerna ska återgå vilket gör mottagaren återbäringsskyldig. Rättshandlingar som utgör olovliga värdeöverföringar kan strida även mot behörighets- eller befogenhetsregler och tycks därför kunna aktualisera 8 kap 42 § ABL gällande kompetensöverskridande.

Uppsatsen kommer i sin helhet diskutera och analysera den rättsliga ogiltigheten i fall då både ogiltighetsgrunder enligt 8 kap 42 § ABL och 17 kap 6 § ABL är parallellt tillämpliga samtidigt. Uppsatsen behandlar en stor fråga som ger upphov till fler mindre avgränsande frågor som rör värdeöverföringar enligt 17 kap ABL samt kompetensöverskridande enligt 8 kap 42 § ABL. De olika problemställningarna kommer att utgå från grundläget då ett aktiebolags ställföreträdare överskridit sin behörighet eller befogenhet genom att företa en rättshandling som strider mot 17 kap 6 § ABL om olagliga värdeöverföringar.

Uppsatsen belyser även problematiska frågor som bolagets ställföreträdares kompetens och olovliga värdeöverföringars påföljder för att ge läsaren en grundläggande förståelse. Genom uppsatsens gång kommer tillbakablickar från 1975 års Aktiebolagslag bli aktuella för att läsaren ska få en fördjupad förståelse och kunskap för frågeställningarna. Ett specifikt rättsfall, NJA 1999 s.426 kommer ha stor vikt i uppsatsen för att leda läsaren genom problematiken fram till gällande rätt i frågeställningarna. Doktrin har i ämnet delade meningar om den parallella tillämpningen av ovan nämnda paragrafer och kommer att tillsammans med rättsfallen bidra till en diskussion samt förtydliga betydelsen av olika begrepp och tolkningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rennermalm, Julia LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Keywords: Illegal value transfers 17:6. Competence violation 8:42 ABL. Sturetvättsfallet, NJA1999 s.426. Comparative study.
language
Swedish
id
8564450
date added to LUP
2016-01-22 10:23:33
date last changed
2016-01-22 10:23:33
@misc{8564450,
 abstract   = {Abstract

The aim of this thesis is to analyse two particular situations of ineffectiveness of contract and if these can be simultaneously applicable. The first situation pertains to when the board or the CEO (Chief Executive Officer) of a corporation goes beyond its authority in performing a value transfer. The second situation pertains to unlawful value transfer as defined in Sturetvättsfallet. These two situations each have a ground of invalidity. The question arises how a court will judge according to the law if both of these situations become a legal basis. These two grounds for ineffectiveness of contract have been discussed and dealt with in Swedish case law, especially in the well known ”Sturetvättsfallet” (NJA 1999 s. 426). During this case the Swedish Supreme Court confirmed that the Swedish law regarding illegal value transfer is a priority and always applies even if the board or the CEO goes beyond the authority of the corporation. In fact this particular case ruling also dealt with the problems related to who is allowed to receive a value transfer. The case law in this field is based on the older Swedish law from 1975 and this thesis will discuss differences in the older and the current Swedish law. 

Keywords: Illegal value transfers 17:6. Competence violation 8:42 ABL. Sturetvättsfallet, NJA1999 s.426. Comparative study.},
 author    = {Rennermalm, Julia},
 keyword   = {Keywords: Illegal value transfers 17:6. Competence violation 8:42 ABL. Sturetvättsfallet,NJA1999 s.426. Comparative study.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ogiltighetsgrunder vid olovliga värdeöverföringar - Närmare om gällande rätt vid kompetensöverskridande associerat med olovliga värdeöverföringar},
 year     = {2016},
}