Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intern employer branding: En studie av arbetet med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke i ett tjänstemannabolag

Ejenstam, Madeleine LU and Jonasson, Amanda LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Vår studie berör en organisations arbete med intern employer branding utifrån både ledningens och medarbetarnas perspektiv. Syftet med uppsatsen är ”Att identifiera i vilken utsträckning ledningens arbete med intern employer branding delas av konsulterna samt att analysera resultatet med avseende på kommunikation, utvecklingsmöjligheter och engagemang.” Då begreppet intern employer branding fortfarande är tämligen nytt har vi i vår studie valt att anamma en positivistisk infallsvinkel och valt att benämna vår uppsats som explorativ. Vi har även använt oss av en abduktiv ansats där vi kombinerar teori kring ämnet med de datainsamlingar vi gjort. Den forskningsstrategi vi valt att använda oss av är mixed methods där vår kvalitativa metod... (More)
Vår studie berör en organisations arbete med intern employer branding utifrån både ledningens och medarbetarnas perspektiv. Syftet med uppsatsen är ”Att identifiera i vilken utsträckning ledningens arbete med intern employer branding delas av konsulterna samt att analysera resultatet med avseende på kommunikation, utvecklingsmöjligheter och engagemang.” Då begreppet intern employer branding fortfarande är tämligen nytt har vi i vår studie valt att anamma en positivistisk infallsvinkel och valt att benämna vår uppsats som explorativ. Vi har även använt oss av en abduktiv ansats där vi kombinerar teori kring ämnet med de datainsamlingar vi gjort. Den forskningsstrategi vi valt att använda oss av är mixed methods där vår kvalitativa metod ligger till grund, och fungerar som stöd, för vår kvantitativa. I vår kvalitativa insamling har vi genomfört semistrukture-rade intervjuer med fem personer i organisationens ledning och vår kvantitativa insamling bygger på en surveyunder-sökning som besvarades av 69 av organisationens konsulter.

Resultatet visar att alla tre aspekterna är viktiga för den interna employer brandingen samt att ledningen och konsulterna till största del är överens om hur arbetet fungerar men att det finns utvecklingsområden.

Vi hoppas att denna uppsats kan bidra, och vara behjälplig, till fortsatt arbete hos organisationen med deras interna employer branding samt bidra till fortsatt forskning inom ex-empelvis kommunikationens betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ejenstam, Madeleine LU and Jonasson, Amanda LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer branding, intern employer branding, kommunikation, arbetsgivarvarumärke, karriär, engagemang, utvecklingsmöjligheter
language
Swedish
id
8564654
date added to LUP
2016-02-15 15:43:26
date last changed
2016-02-15 15:43:26
@misc{8564654,
 abstract   = {Vår studie berör en organisations arbete med intern employer branding utifrån både ledningens och medarbetarnas perspektiv. Syftet med uppsatsen är ”Att identifiera i vilken utsträckning ledningens arbete med intern employer branding delas av konsulterna samt att analysera resultatet med avseende på kommunikation, utvecklingsmöjligheter och engagemang.” Då begreppet intern employer branding fortfarande är tämligen nytt har vi i vår studie valt att anamma en positivistisk infallsvinkel och valt att benämna vår uppsats som explorativ. Vi har även använt oss av en abduktiv ansats där vi kombinerar teori kring ämnet med de datainsamlingar vi gjort. Den forskningsstrategi vi valt att använda oss av är mixed methods där vår kvalitativa metod ligger till grund, och fungerar som stöd, för vår kvantitativa. I vår kvalitativa insamling har vi genomfört semistrukture-rade intervjuer med fem personer i organisationens ledning och vår kvantitativa insamling bygger på en surveyunder-sökning som besvarades av 69 av organisationens konsulter.

Resultatet visar att alla tre aspekterna är viktiga för den interna employer brandingen samt att ledningen och konsulterna till största del är överens om hur arbetet fungerar men att det finns utvecklingsområden. 

Vi hoppas att denna uppsats kan bidra, och vara behjälplig, till fortsatt arbete hos organisationen med deras interna employer branding samt bidra till fortsatt forskning inom ex-empelvis kommunikationens betydelse.},
 author    = {Ejenstam, Madeleine and Jonasson, Amanda},
 keyword   = {Employer branding,intern employer branding,kommunikation,arbetsgivarvarumärke,karriär,engagemang,utvecklingsmöjligheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern employer branding: En studie av arbetet med ett attraktivt arbetsgivarvarumärke i ett tjänstemannabolag},
 year     = {2016},
}