Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Planerad förändring och medarbetarnas upplevelser: En kvalitativ undersökning av en omstrukturering av en avdelning i en sjukvårdsorganisation

Emgård, Karin LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Studien undersöker personalkategoriers reaktioner på ett nivåstruktureringsprojekt. Första mättillfället inträffade i förändringens planeringsskede, det andra vid dess genomförande. Området har belysts av få arbeten. Studerad organisation är Lasarettet i Ystads CPAP- avdelning. Nivåstruktureringens mål var kortare väntetider och effektivisering. Syftet med föreliggande arbete är att bättre förstå skillnader och likheter i medarbetares upplevelser och reaktioner på en förändring i dess olika stadier samt hur processen påverkar deras agerande. De teoretiska utgångspunkterna var organisationsförändring och dess påverkan, betydelsen av kommunikation, beteenden, typer av motstånd samt medarbetares engagemang.
Arbetet har genomförts som en... (More)
Studien undersöker personalkategoriers reaktioner på ett nivåstruktureringsprojekt. Första mättillfället inträffade i förändringens planeringsskede, det andra vid dess genomförande. Området har belysts av få arbeten. Studerad organisation är Lasarettet i Ystads CPAP- avdelning. Nivåstruktureringens mål var kortare väntetider och effektivisering. Syftet med föreliggande arbete är att bättre förstå skillnader och likheter i medarbetares upplevelser och reaktioner på en förändring i dess olika stadier samt hur processen påverkar deras agerande. De teoretiska utgångspunkterna var organisationsförändring och dess påverkan, betydelsen av kommunikation, beteenden, typer av motstånd samt medarbetares engagemang.
Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie med halv strukturerade intervjuer. Målgruppen är berörda undersköterskor, sjuksköterskor och läkare där intervjuerna genomfördes med en tidsaspekt av 2x15 minuter. Öppna frågor ställdes för bredare svar.
Föreliggande resultat visar att känslor och reaktioner vid starten av ett förändringsarbete kommer att vara desamma vid en senare tidpunkt under förändringen. Detta understryker betydelsen av en god inställning till en förändring från början. En god kommunikation, spelar roll för om en förändring blir positiv men mycket handlar om det klimat som råder från start och vikten och förståelsen för hur man kan upprätthålla detta, för att skapa positiva reaktioner och ett stort engagemang hos de berörda. En slutsats är att dynamiken i en organisation kan väga upp bristerna i en kommunikation och ge ett lyckat förändringsarbete, om inställningen till förändringen är positiv vid en initiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Emgård, Karin LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förändringsprocess, organisationsförändring, förändringar inom förändringsarbete, motivation
language
Swedish
id
8564892
date added to LUP
2016-02-15 15:44:16
date last changed
2016-02-15 15:44:16
@misc{8564892,
 abstract   = {Studien undersöker personalkategoriers reaktioner på ett nivåstruktureringsprojekt. Första mättillfället inträffade i förändringens planeringsskede, det andra vid dess genomförande. Området har belysts av få arbeten. Studerad organisation är Lasarettet i Ystads CPAP- avdelning. Nivåstruktureringens mål var kortare väntetider och effektivisering. Syftet med föreliggande arbete är att bättre förstå skillnader och likheter i medarbetares upplevelser och reaktioner på en förändring i dess olika stadier samt hur processen påverkar deras agerande. De teoretiska utgångspunkterna var organisationsförändring och dess påverkan, betydelsen av kommunikation, beteenden, typer av motstånd samt medarbetares engagemang. 
Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie med halv strukturerade intervjuer. Målgruppen är berörda undersköterskor, sjuksköterskor och läkare där intervjuerna genomfördes med en tidsaspekt av 2x15 minuter. Öppna frågor ställdes för bredare svar. 
Föreliggande resultat visar att känslor och reaktioner vid starten av ett förändringsarbete kommer att vara desamma vid en senare tidpunkt under förändringen. Detta understryker betydelsen av en god inställning till en förändring från början. En god kommunikation, spelar roll för om en förändring blir positiv men mycket handlar om det klimat som råder från start och vikten och förståelsen för hur man kan upprätthålla detta, för att skapa positiva reaktioner och ett stort engagemang hos de berörda. En slutsats är att dynamiken i en organisation kan väga upp bristerna i en kommunikation och ge ett lyckat förändringsarbete, om inställningen till förändringen är positiv vid en initiering.},
 author    = {Emgård, Karin},
 keyword   = {Förändringsprocess,organisationsförändring,förändringar inom förändringsarbete,motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Planerad förändring och medarbetarnas upplevelser: En kvalitativ undersökning av en omstrukturering av en avdelning i en sjukvårdsorganisation},
 year     = {2016},
}