Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten

Lövdahl, Sofie LU and Stefansdotter, Amanda LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta. Kommunen använder sig av ett externt kvali-tetsverktyg (LS) i syfte att ledaren ska utveckla medarbetarna för att det vidare ska öka resultatet i organisationen. Rektorns ledarskap samt hur hen arbetar med lärande och utveckling med lärarna i den dagliga verk-samheten undersöks. Detta sätts sedan i relation till LS syfte och mål. I studien samlades data in från en rektor, fem lärare och grundskoleche-fen för Barn - och Utbildningsförvaltningen med hjälp av semistrukture-rade intervjuer. Vid... (More)
Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta. Kommunen använder sig av ett externt kvali-tetsverktyg (LS) i syfte att ledaren ska utveckla medarbetarna för att det vidare ska öka resultatet i organisationen. Rektorns ledarskap samt hur hen arbetar med lärande och utveckling med lärarna i den dagliga verk-samheten undersöks. Detta sätts sedan i relation till LS syfte och mål. I studien samlades data in från en rektor, fem lärare och grundskoleche-fen för Barn - och Utbildningsförvaltningen med hjälp av semistrukture-rade intervjuer. Vid bearbetningen av materialet formades fem teman: struktur, ledarskap, lärande och utveckling, organisationskultur och LS. I resultatet och analysen framkom det en konsensus bland lärarna på många områden. Lärarna upplevde en stor frihet och öppenhet från rektorn som bidrog till att lärarna kände stora möjligheter till att utveck-las inom områden som intresserar dem. Nyckel till lärandet och utveckl-ingen på skolan visade sig vara den organisationskultur som rektorn byggt upp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövdahl, Sofie LU and Stefansdotter, Amanda LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rektor, ledarskap, arbetsplatslärande, organisationskultur, transformativt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, erfarenhetsbaserat lärande, handlingsutrymme, skola, externt kvalitetsverktyg
language
Swedish
id
8565047
date added to LUP
2016-02-15 16:19:25
date last changed
2016-02-15 16:19:25
@misc{8565047,
 abstract   = {Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta. Kommunen använder sig av ett externt kvali-tetsverktyg (LS) i syfte att ledaren ska utveckla medarbetarna för att det vidare ska öka resultatet i organisationen. Rektorns ledarskap samt hur hen arbetar med lärande och utveckling med lärarna i den dagliga verk-samheten undersöks. Detta sätts sedan i relation till LS syfte och mål. I studien samlades data in från en rektor, fem lärare och grundskoleche-fen för Barn - och Utbildningsförvaltningen med hjälp av semistrukture-rade intervjuer. Vid bearbetningen av materialet formades fem teman: struktur, ledarskap, lärande och utveckling, organisationskultur och LS. I resultatet och analysen framkom det en konsensus bland lärarna på många områden. Lärarna upplevde en stor frihet och öppenhet från rektorn som bidrog till att lärarna kände stora möjligheter till att utveck-las inom områden som intresserar dem. Nyckel till lärandet och utveckl-ingen på skolan visade sig vara den organisationskultur som rektorn byggt upp.},
 author    = {Lövdahl, Sofie and Stefansdotter, Amanda},
 keyword   = {Rektor,ledarskap,arbetsplatslärande,organisationskultur,transformativt ledarskap,pedagogiskt ledarskap,erfarenhetsbaserat lärande,handlingsutrymme,skola,externt kvalitetsverktyg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten},
 year     = {2016},
}