Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relationen mellan ledarskap och organisationskultur - en fallstudie på ett gasellföretag inom restaurangbranschen

Landgren, Sara LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Att arbeta med organisationskultur och ledarskap är idag högprioriterat inom många företag, men då jag vid sidan av mina studier arbetar extra inom restaurangbranschen ser jag att detta inte är vanligt förekommande här. Därför intresserar det mig att undersöka hur organisationskulturen och ledarskapet ser ut inom ett företag i restaurangbranschen, i avsikt att vidareförmedla kunskapen till ledningen.
Först läste jag litteratur inom organisationskultur och ledarskap som underlag för mina teorier. Därefter utförde jag en fallstudie bestående av intervjuer av ledning och platschefer, observationer på restaurangerna samt dokumentgranskning. Utifrån dessa har jag gjort en triangulering för att erhålla så rättvisande svar som möjligt. De... (More)
Att arbeta med organisationskultur och ledarskap är idag högprioriterat inom många företag, men då jag vid sidan av mina studier arbetar extra inom restaurangbranschen ser jag att detta inte är vanligt förekommande här. Därför intresserar det mig att undersöka hur organisationskulturen och ledarskapet ser ut inom ett företag i restaurangbranschen, i avsikt att vidareförmedla kunskapen till ledningen.
Först läste jag litteratur inom organisationskultur och ledarskap som underlag för mina teorier. Därefter utförde jag en fallstudie bestående av intervjuer av ledning och platschefer, observationer på restaurangerna samt dokumentgranskning. Utifrån dessa har jag gjort en triangulering för att erhålla så rättvisande svar som möjligt. De resultat jag fått har sedan tematiserats, varefter jag gjort min analys. Den visar att företaget inte har någon uttalad organisationskultur eller ledarskapsfilosofi, men att bådadera finns outtalat inom företaget och är väl implementerade inom organisationen.
Eftersom en avvikelse förekommer både kring ledarskapet och delar av organisationskulturen på en av restaurangerna, ser jag att det finns en relation begreppen emellan. Ledning-en förordar en platt organisation, där kommunikation är av stor betydelse, och ser värdet av att medarbetarna på så sätt tar eget ansvar, utvecklas och presterar väl, vilket ger dem förutsättningar för att leva upp till företagets vision att servera bra mat, miljösmart, med bra service och att gästen ska känna att den fått en speciell matupplevelse. Utifrån studien ser jag att det blir allt viktigare för företaget att ar-beta med att tydliggöra sin organisationskultur och ledarskapsfilosofi eftersom det är i ett expansivt skede och nya medarbetare då lättare ska kunna känna sig delaktiga i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landgren, Sara LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationskultur, restaurangbranschen, ledarskap, kommunikation, delaktighet
language
Swedish
id
8565701
date added to LUP
2016-02-15 16:10:30
date last changed
2016-02-15 16:10:30
@misc{8565701,
 abstract   = {Att arbeta med organisationskultur och ledarskap är idag högprioriterat inom många företag, men då jag vid sidan av mina studier arbetar extra inom restaurangbranschen ser jag att detta inte är vanligt förekommande här. Därför intresserar det mig att undersöka hur organisationskulturen och ledarskapet ser ut inom ett företag i restaurangbranschen, i avsikt att vidareförmedla kunskapen till ledningen. 
Först läste jag litteratur inom organisationskultur och ledarskap som underlag för mina teorier. Därefter utförde jag en fallstudie bestående av intervjuer av ledning och platschefer, observationer på restaurangerna samt dokumentgranskning. Utifrån dessa har jag gjort en triangulering för att erhålla så rättvisande svar som möjligt. De resultat jag fått har sedan tematiserats, varefter jag gjort min analys. Den visar att företaget inte har någon uttalad organisationskultur eller ledarskapsfilosofi, men att bådadera finns outtalat inom företaget och är väl implementerade inom organisationen.
Eftersom en avvikelse förekommer både kring ledarskapet och delar av organisationskulturen på en av restaurangerna, ser jag att det finns en relation begreppen emellan. Ledning-en förordar en platt organisation, där kommunikation är av stor betydelse, och ser värdet av att medarbetarna på så sätt tar eget ansvar, utvecklas och presterar väl, vilket ger dem förutsättningar för att leva upp till företagets vision att servera bra mat, miljösmart, med bra service och att gästen ska känna att den fått en speciell matupplevelse. Utifrån studien ser jag att det blir allt viktigare för företaget att ar-beta med att tydliggöra sin organisationskultur och ledarskapsfilosofi eftersom det är i ett expansivt skede och nya medarbetare då lättare ska kunna känna sig delaktiga i organisationen.},
 author    = {Landgren, Sara},
 keyword   = {organisationskultur,restaurangbranschen,ledarskap,kommunikation,delaktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationen mellan ledarskap och organisationskultur - en fallstudie på ett gasellföretag inom restaurangbranschen},
 year     = {2016},
}