Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Is there any space for compact housing in sustainable development? – Insights from Sweden

Mårtensson, Madeleine LU (2016) MVEM30 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
The Earth’s population is steadily increasing and there is a fast growing urbanization as people move from rural areas to cities. Lack of housing is a big issue in many cities. At the same time, dwellings are growing in size demanding more land and natural resources, a development which is not sustainable in the long run. That is problematic as it occupies land and requires natural resources, which is not necessarily sustainable.

The aim of this study was to examine the prerequisites for compact housing in Sweden and whether it is a widespread phenomenon or not. Case studies were carried out in three ‘sustainable’ housing and city planning projects (BoKompakt, Hållbarheten and Brunnshög) and in-depth interviews conducted with... (More)
The Earth’s population is steadily increasing and there is a fast growing urbanization as people move from rural areas to cities. Lack of housing is a big issue in many cities. At the same time, dwellings are growing in size demanding more land and natural resources, a development which is not sustainable in the long run. That is problematic as it occupies land and requires natural resources, which is not necessarily sustainable.

The aim of this study was to examine the prerequisites for compact housing in Sweden and whether it is a widespread phenomenon or not. Case studies were carried out in three ‘sustainable’ housing and city planning projects (BoKompakt, Hållbarheten and Brunnshög) and in-depth interviews conducted with responsible actors. The impact of the building regulations was also identified as an important issue and therefore Boverket, the Swedish Housing Authority, was included in the investigation.

The case studies show that it is more common to implement aspects like sustainable materials and energy efficiency rather than downsizing the dwellings in sustainable housing projects. When compact housing is considered it is mainly due to economical rather than ecological reasons. One obstacle for compact housing are the strict building regulations, BBR, and the requirements of accessibility. So far, the regulations have only been questioned for student housing. The conclusion is that compact housing is not especially widespread in Sweden but as the prerequisites are getting more supportive, it could hopefully spread more. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Finns det utrymme för kompakta bostäder i en hållbar stadsutveckling?

Allt fler människor flyttar till städer. Det påverkar användningen av olika naturresurser men ökar också konkurrensen om mark – en resurs som inte är oändlig – då fler bosätter sig inom städernas begränsade områden.

Trots att den genomsnittliga familjen minskat i storlek har bostäder å andra sidan blivit allt större. För att kunna uppnå en hållbar utveckling måste alla dra sitt strå till stacken. Hur vi bor är inget undantag eftersom det är svårt att bortse från att våra bostäder på olika sätt är resurskrävande.

I den här studien har tre olika projekt som profilerat sig ”hållbara” undersökts. Hållbarheten, ett experimentellt flerbostadshus i Malmö där... (More)
Finns det utrymme för kompakta bostäder i en hållbar stadsutveckling?

Allt fler människor flyttar till städer. Det påverkar användningen av olika naturresurser men ökar också konkurrensen om mark – en resurs som inte är oändlig – då fler bosätter sig inom städernas begränsade områden.

Trots att den genomsnittliga familjen minskat i storlek har bostäder å andra sidan blivit allt större. För att kunna uppnå en hållbar utveckling måste alla dra sitt strå till stacken. Hur vi bor är inget undantag eftersom det är svårt att bortse från att våra bostäder på olika sätt är resurskrävande.

I den här studien har tre olika projekt som profilerat sig ”hållbara” undersökts. Hållbarheten, ett experimentellt flerbostadshus i Malmö där hyresgästerna kan mäta och kontrollera sin energiförbrukning; Brunnshög, en planerad stadsdel i Lund som ska fungera som en europeisk modell för hållbar stadsutveckling samt BoKompakt, studentbostäder med väldigt kompakta boytor i Lund. Syftet har varit att ur ett svenskt perspektiv undersöka hur förutsättningarna för kompakta bostäder ser ut och att försöka få en bild av hur vanliga de är inom hållbart bostadsbyggande.

Studien visar att det ofta är annat än mindre bostadsytor som huvudsaklingen prioriteras vid den här typen av byggprojekt, t ex miljövänliga byggmaterial och energieffektivisering. Den visar också att kompaktbostaden inte är en särskilt spridd företeelse. Boverket, den myndighet som tillhandahåller de svenska byggreglerna, har också inkluderats i studien eftersom det har varit av intresse att undersöka hur regler inverkar på möjligheterna att bygga mer kompakt. Det har länge varit svårt att utmana byggreglerna men det allt större behovet av bostäder har gjort att Boverket börjat se över regelverket och infört lättnader som möjliggör mindre studentbostäder. Detta motiveras med att studentbostaden är en tillfällig bostadslösning. Andra grupper än studenter berörs därför än så länge inte av lättnaderna i reglerna. Vidare har studien visat att ekonomisk hållbarhet går före den ekologiska hållbarheten men det händer att båda går att kombinera, t ex i form av experiment som BoKompakt, där lägre hyra (ekonomisk hållbarhet) har kombinerats med kompakta ytor (ekologisk hållbarhet).

Förutsättningarna för kompakta bostäder kommer med största sannolikhet att förbättras i takt med att reglerna ändras och det kan också betyda att denna typ av bostäder blir vanligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Madeleine LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sustainable development, sustainable housing, compact housing, compact living
language
English
id
8567739
date added to LUP
2016-01-26 10:44:48
date last changed
2016-01-26 10:44:48
@misc{8567739,
 abstract   = {{The Earth’s population is steadily increasing and there is a fast growing urbanization as people move from rural areas to cities. Lack of housing is a big issue in many cities. At the same time, dwellings are growing in size demanding more land and natural resources, a development which is not sustainable in the long run. That is problematic as it occupies land and requires natural resources, which is not necessarily sustainable.

The aim of this study was to examine the prerequisites for compact housing in Sweden and whether it is a widespread phenomenon or not. Case studies were carried out in three ‘sustainable’ housing and city planning projects (BoKompakt, Hållbarheten and Brunnshög) and in-depth interviews conducted with responsible actors. The impact of the building regulations was also identified as an important issue and therefore Boverket, the Swedish Housing Authority, was included in the investigation.

The case studies show that it is more common to implement aspects like sustainable materials and energy efficiency rather than downsizing the dwellings in sustainable housing projects. When compact housing is considered it is mainly due to economical rather than ecological reasons. One obstacle for compact housing are the strict building regulations, BBR, and the requirements of accessibility. So far, the regulations have only been questioned for student housing. The conclusion is that compact housing is not especially widespread in Sweden but as the prerequisites are getting more supportive, it could hopefully spread more.}},
 author    = {{Mårtensson, Madeleine}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Is there any space for compact housing in sustainable development? – Insights from Sweden}},
 year     = {{2016}},
}