Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i ett hållbart samhälle - Kan vinstsyftet förenas med CSR?

Prabert, Madeleine LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract
How does the profit motive to the goal of sustainable development? This study analyzes what the corporate law profit objective means on the basis of Chapter 3. Section 3 ABL and how it relates to economic concepts like CSR (Corporate Social Responsibility) and negative externalities. The essay also aims to examine how the current legislation may be developed for businesses to take greater social responsibility.

In the media, it is not rare that we can take part of the corporate scandals in which companies make short-term decisions at the expense of the environment. One example is Volkswagen's emissions cheating in the fall. Given that a single limited liability company may have a market value that exceeds the country's GDP, it is... (More)
How does the profit motive to the goal of sustainable development? This study analyzes what the corporate law profit objective means on the basis of Chapter 3. Section 3 ABL and how it relates to economic concepts like CSR (Corporate Social Responsibility) and negative externalities. The essay also aims to examine how the current legislation may be developed for businesses to take greater social responsibility.

In the media, it is not rare that we can take part of the corporate scandals in which companies make short-term decisions at the expense of the environment. One example is Volkswagen's emissions cheating in the fall. Given that a single limited liability company may have a market value that exceeds the country's GDP, it is necessary that they take responsibility for sustainability issues as CSR. This means that companies are not just acting from an economic point of view but also from an environmental and social issues.

My conclusion is that companies should take responsibility both for themself and for society. This results in the long term increased profits as more investors, lenders and consumer demand for this type of company. The profit motive united thus with CSR. For these stakeholders to evaluate companies' sustainability efforts need scrutiny of such work are developed like the one that started in the EU directive 2014/95/EU on sustainability reporting. (Less)
Abstract (Swedish)
Hur förhåller sig vinstsyftet till målet om hållbar utveckling? I denna uppsats utreds vad det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet innebär utifrån 3 kap. 3§ ABL och hur det förhåller sig till ekonomiska begrepp som CSR (Corporate Social Responsibility) och negativa externaliteter. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur gällande lagstiftning eventuellt kan vidareutvecklas för att företag ska ta ett större samhällsansvar.

I massmedia är det inte sällsynt att vi kan ta del av bolagsskandaler där bolagen fattar kortsiktiga beslut på bekostnad av miljön. Ett exempel är Volkswagens utsläppsfusk i höstas. Med hänsyn till att ett enda aktiebolag kan ha ett marknadsvärde som överstiger länders BNP är det nödvändigt att de tar sitt ansvar... (More)
Hur förhåller sig vinstsyftet till målet om hållbar utveckling? I denna uppsats utreds vad det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet innebär utifrån 3 kap. 3§ ABL och hur det förhåller sig till ekonomiska begrepp som CSR (Corporate Social Responsibility) och negativa externaliteter. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur gällande lagstiftning eventuellt kan vidareutvecklas för att företag ska ta ett större samhällsansvar.

I massmedia är det inte sällsynt att vi kan ta del av bolagsskandaler där bolagen fattar kortsiktiga beslut på bekostnad av miljön. Ett exempel är Volkswagens utsläppsfusk i höstas. Med hänsyn till att ett enda aktiebolag kan ha ett marknadsvärde som överstiger länders BNP är det nödvändigt att de tar sitt ansvar vad gäller hållbarhetsfrågor som CSR. Med det menas att bolagen inte bara agerar ur ekonomisk synvinkel utan också utifrån miljö och sociala frågor.

Min slutsats är att bolagen bör ta ansvar för såväl egen del som för samhället. Detta medför på sikt ökade vinster eftersom fler investerare, långivare samt konsumenter efterfrågar denna typ av bolag. Vinstsyftet förenas därmed med CSR. För att dessa intressenter ska kunna utvärdera bolagens hållbarhetsarbete behöver granskningen av sådant arbete utvecklas likt den som påbörjats i och med EU-direktivet, 2014/95/EU, om hållbarhetsrapportering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Prabert, Madeleine LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktiebolag, negativa externaliteter, CSR, vinstsyftet
language
Swedish
id
8569086
date added to LUP
2016-01-28 09:37:07
date last changed
2016-01-28 09:37:07
@misc{8569086,
 abstract   = {{How does the profit motive to the goal of sustainable development? This study analyzes what the corporate law profit objective means on the basis of Chapter 3. Section 3 ABL and how it relates to economic concepts like CSR (Corporate Social Responsibility) and negative externalities. The essay also aims to examine how the current legislation may be developed for businesses to take greater social responsibility.

In the media, it is not rare that we can take part of the corporate scandals in which companies make short-term decisions at the expense of the environment. One example is Volkswagen's emissions cheating in the fall. Given that a single limited liability company may have a market value that exceeds the country's GDP, it is necessary that they take responsibility for sustainability issues as CSR. This means that companies are not just acting from an economic point of view but also from an environmental and social issues.

My conclusion is that companies should take responsibility both for themself and for society. This results in the long term increased profits as more investors, lenders and consumer demand for this type of company. The profit motive united thus with CSR. For these stakeholders to evaluate companies' sustainability efforts need scrutiny of such work are developed like the one that started in the EU directive 2014/95/EU on sustainability reporting.}},
 author    = {{Prabert, Madeleine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i ett hållbart samhälle - Kan vinstsyftet förenas med CSR?}},
 year     = {{2016}},
}