Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mödraskapets subjektspositioner: Förutsättningar för aktiva förhållningssätt i relation till omgivningens påverkan

Ryft Waltenburg, Tess LU (2016) ETNK02 20152
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i kvinnors egna upplevelser studera hur kvinnor kan tänkas påverkas av och förhålla sig till normer och föreställningar relaterade till graviditet, förlossning och föräldraskap. Hur påverkas kvinnornas subjektspositioner då de utsätts för andra aktörers försök att utöva auktoritet och hur förhåller sig kvinnorna till sin omvärld, sitt föräldraskap och de förväntningar som ställs på dem? Med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om orientering och Simone de Beauvoirs diskussion kring subjektspositioner analyseras hur kvinnorna påverkas av och förhåller sig till sin omvärld. I analysen behandlas olika faktorer som skapar möjligheter och... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i kvinnors egna upplevelser studera hur kvinnor kan tänkas påverkas av och förhålla sig till normer och föreställningar relaterade till graviditet, förlossning och föräldraskap. Hur påverkas kvinnornas subjektspositioner då de utsätts för andra aktörers försök att utöva auktoritet och hur förhåller sig kvinnorna till sin omvärld, sitt föräldraskap och de förväntningar som ställs på dem? Med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om orientering och Simone de Beauvoirs diskussion kring subjektspositioner analyseras hur kvinnorna påverkas av och förhåller sig till sin omvärld. I analysen behandlas olika faktorer som skapar möjligheter och begränsningar i kvinnornas subjektsskapande. Resultatet visar att vårdpersonalen och personer i omgivningen riskerar att ogiltigförklara kvinnorna som handlande subjekt då de själva hävdar sina subjektspositioner samt hur kvinnorna aktivt förhåller sig till de förväntningar de möter i omvärlden i form av normer, värderingar och andra personers åsikter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryft Waltenburg, Tess LU
supervisor
organization
course
ETNK02 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mödraskap, amning, subjektsskapande., förlossning, vård
language
Swedish
id
8572214
date added to LUP
2016-02-02 09:21:28
date last changed
2016-02-02 09:21:28
@misc{8572214,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i kvinnors egna upplevelser studera hur kvinnor kan tänkas påverkas av och förhålla sig till normer och föreställningar relaterade till graviditet, förlossning och föräldraskap. Hur påverkas kvinnornas subjektspositioner då de utsätts för andra aktörers försök att utöva auktoritet och hur förhåller sig kvinnorna till sin omvärld, sitt föräldraskap och de förväntningar som ställs på dem? Med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om orientering och Simone de Beauvoirs diskussion kring subjektspositioner analyseras hur kvinnorna påverkas av och förhåller sig till sin omvärld. I analysen behandlas olika faktorer som skapar möjligheter och begränsningar i kvinnornas subjektsskapande. Resultatet visar att vårdpersonalen och personer i omgivningen riskerar att ogiltigförklara kvinnorna som handlande subjekt då de själva hävdar sina subjektspositioner samt hur kvinnorna aktivt förhåller sig till de förväntningar de möter i omvärlden i form av normer, värderingar och andra personers åsikter.},
 author    = {Ryft Waltenburg, Tess},
 keyword   = {Mödraskap,amning,subjektsskapande.,förlossning,vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mödraskapets subjektspositioner: Förutsättningar för aktiva förhållningssätt i relation till omgivningens påverkan},
 year     = {2016},
}