Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Instagram - Den sociala paradoxen

Alm, Julia LU ; Berntson, Lovisa LU and Stjernswärd, Beatrice LU (2016) FEKH29 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att nå en ökad förståelse om hur unga, svenska kvinnor konstruerar en social identitet genom Instagram samt hur det påverkar dem, för att ge ett kvalitativt bidrag till forskningen om konsumentbeteende.

Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt till en kvalitativ metod med 8 semistrukturerade djupintervjuer, samt en abduktiv ansats genom att dra slutsatser utifrån vår primärdata och sekundärdata i form av befintliga teorier.

Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen bygger till stor del på teorier av Goffman (jaget och maskerna), Maslow (behovstrappan), Giddens (den moderna identiteten), Brewer (det sociala jaget) och Freud (jaget och dess försvarsmekanismer).

Empiri och analys: Vår... (More)
Syfte: Syftet med studien är att nå en ökad förståelse om hur unga, svenska kvinnor konstruerar en social identitet genom Instagram samt hur det påverkar dem, för att ge ett kvalitativt bidrag till forskningen om konsumentbeteende.

Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt till en kvalitativ metod med 8 semistrukturerade djupintervjuer, samt en abduktiv ansats genom att dra slutsatser utifrån vår primärdata och sekundärdata i form av befintliga teorier.

Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen bygger till stor del på teorier av Goffman (jaget och maskerna), Maslow (behovstrappan), Giddens (den moderna identiteten), Brewer (det sociala jaget) och Freud (jaget och dess försvarsmekanismer).

Empiri och analys: Vår empiri består av informationen vi samlat in genom våra intervjuer, som sedan analyserats utifrån vårt teoretiska ramverk.

Slutsats: Unga kvinnor konstruerar en socialt åtråvärd identitet genom Instagram för att kunna identifiera sig med sina vänner, få bekräftelse och skapa trygghet. Beteendet leder till stress och oro på grund av ständig jämförelse. . (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Julia LU ; Berntson, Lovisa LU and Stjernswärd, Beatrice LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala medier, Instagram, identitetskonstruktion, unga kvinnor, påverkan
language
Swedish
id
8597560
date added to LUP
2016-02-15 10:14:50
date last changed
2016-02-15 10:14:50
@misc{8597560,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att nå en ökad förståelse om hur unga, svenska kvinnor konstruerar en social identitet genom Instagram samt hur det påverkar dem, för att ge ett kvalitativt bidrag till forskningen om konsumentbeteende. 

Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt till en kvalitativ metod med 8 semistrukturerade djupintervjuer, samt en abduktiv ansats genom att dra slutsatser utifrån vår primärdata och sekundärdata i form av befintliga teorier. 

Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen bygger till stor del på teorier av Goffman (jaget och maskerna), Maslow (behovstrappan), Giddens (den moderna identiteten), Brewer (det sociala jaget) och Freud (jaget och dess försvarsmekanismer). 

Empiri och analys: Vår empiri består av informationen vi samlat in genom våra intervjuer, som sedan analyserats utifrån vårt teoretiska ramverk. 

Slutsats: Unga kvinnor konstruerar en socialt åtråvärd identitet genom Instagram för att kunna identifiera sig med sina vänner, få bekräftelse och skapa trygghet. Beteendet leder till stress och oro på grund av ständig jämförelse. .},
 author    = {Alm, Julia and Berntson, Lovisa and Stjernswärd, Beatrice},
 keyword   = {Sociala medier,Instagram,identitetskonstruktion,unga kvinnor,påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Instagram - Den sociala paradoxen},
 year     = {2016},
}