Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IAS 40 - 10 År Senare. En Kvalitativ Studie av Noterade Fastighetsföretag för Perioden 2005 till 2014.

Nilhag, Ragnar LU ; Engqvist, Sebastian LU and Hedelin, Charlotte LU (2016) FEKH69 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation.

Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. Studien syftar även till att ge en indikation på huruvida det finns en trend gällande kommunikationen rörande värdering av förvaltningsfastigheter i fastighetsföretagens årsredovisningar.

Metod: För att svara på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi granskar fastighetsföretags årsredovisningar och genomför intervjuer. Studien har tendenser till en deduktiv ansats då vi utgått från existerande teorier.

Teoretiska perspektiv: Genom... (More)
Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation.

Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. Studien syftar även till att ge en indikation på huruvida det finns en trend gällande kommunikationen rörande värdering av förvaltningsfastigheter i fastighetsföretagens årsredovisningar.

Metod: För att svara på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi granskar fastighetsföretags årsredovisningar och genomför intervjuer. Studien har tendenser till en deduktiv ansats då vi utgått från existerande teorier.

Teoretiska perspektiv: Genom institutionell teori och isomorfism belyser vi studiens frågeställningar. Teorikapitlet innehåller en presentation av värderingsmetoder och det följs av den referensram som fastighetsföretagen har att förhålla sig till.

Empiri: Det empiriska materialet består av en granskning av 14 fastighetsföretags årsredovisningar från åren 2005, 2008, 2011 och 2014. Efter granskning av årsredovisningarna genomfördes expertintervjuer med två revisorer, fem intervjuer med representanter från noterade fastighetsföretag och avslutningsvis en intervju med en extern fastighetsvärderare.

Resultat: Studien visar att det finns en trend gällande valet av värderingsmetod och att metoden kassaflödesanalys med ortspris utvecklats till praxis. Trenden kan motiveras med hjälp av alla tre kategorier av isomorfism. Det har inte utvecklats en praxis i valet mellan intern kontra extern värdering men det mest använda alternativet är en mix. Trots att det inte går att identifiera en praxis ser vi kopplingar till tvingande isomorfism. En svag trend kan utläsas i hur fastighetsbolagen kommunicerar sin fastighetsvärdering. Fler företag har vid slutet av den studerade perioden visat sin uträkning i årsredovisningen. Vid applicering av nyinstitutionell teori ser vi indikationer på att den svaga trenden går att hänföra till tvingande isomorfism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilhag, Ragnar LU ; Engqvist, Sebastian LU and Hedelin, Charlotte LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8598722
date added to LUP
2016-03-16 14:40:16
date last changed
2016-03-16 14:40:16
@misc{8598722,
 abstract   = {Nyckelord: IFRS, IAS 40, fastighetsföretag, värderingsmetod, intern och extern värdering, kommunikation.

Syfte: Studien undersöker om det 10 år efter införandet av IFRS i Sverige finns en trend i tillämpandet av IAS 40 och vad som motiverar en eventuell trend. Studien syftar även till att ge en indikation på huruvida det finns en trend gällande kommunikationen rörande värdering av förvaltningsfastigheter i fastighetsföretagens årsredovisningar.

Metod: För att svara på frågeställningarna har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi granskar fastighetsföretags årsredovisningar och genomför intervjuer. Studien har tendenser till en deduktiv ansats då vi utgått från existerande teorier.

Teoretiska perspektiv: Genom institutionell teori och isomorfism belyser vi studiens frågeställningar. Teorikapitlet innehåller en presentation av värderingsmetoder och det följs av den referensram som fastighetsföretagen har att förhålla sig till.

Empiri: Det empiriska materialet består av en granskning av 14 fastighetsföretags årsredovisningar från åren 2005, 2008, 2011 och 2014. Efter granskning av årsredovisningarna genomfördes expertintervjuer med två revisorer, fem intervjuer med representanter från noterade fastighetsföretag och avslutningsvis en intervju med en extern fastighetsvärderare.

Resultat: Studien visar att det finns en trend gällande valet av värderingsmetod och att metoden kassaflödesanalys med ortspris utvecklats till praxis. Trenden kan motiveras med hjälp av alla tre kategorier av isomorfism. Det har inte utvecklats en praxis i valet mellan intern kontra extern värdering men det mest använda alternativet är en mix. Trots att det inte går att identifiera en praxis ser vi kopplingar till tvingande isomorfism. En svag trend kan utläsas i hur fastighetsbolagen kommunicerar sin fastighetsvärdering. Fler företag har vid slutet av den studerade perioden visat sin uträkning i årsredovisningen. Vid applicering av nyinstitutionell teori ser vi indikationer på att den svaga trenden går att hänföra till tvingande isomorfism.},
 author    = {Nilhag, Ragnar and Engqvist, Sebastian and Hedelin, Charlotte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IAS 40 - 10 År Senare. En Kvalitativ Studie av Noterade Fastighetsföretag för Perioden 2005 till 2014.},
 year     = {2016},
}