Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Equity Crowdfunding - En kvalitativ studie om svenska investerare och deras investeringsbedömningar

Aas, Alexander LU ; Gelin, Oliver ; Phan, Tim and Åkerman, Lisa (2016) FEKH89 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar till att identifiera vilka faktorer som svenska investerare på equity crowdfundingmarknaden baserar sina investeringsbedömningar på. Författarna har genomfört en kvalitativ studie med deskriptiv ansats. Empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer och en kompletterande enkätundersökning med tolv investerare från crowdfundingplattformen FundedByMe. Studien utgår ifrån teori och tidigare forskning inom equity crowdfunding, informationsasymmetri, due diligence och behavioral finance. De tre sistnämnda teorierna mynnar ut i en teoretisk referensram som studien baseras på. Resultatet i studien visar på att investeringsbedömningar på den svenska equity crowdfundingmarknaden baseras på information kring företagets... (More)
Uppsatsen ämnar till att identifiera vilka faktorer som svenska investerare på equity crowdfundingmarknaden baserar sina investeringsbedömningar på. Författarna har genomfört en kvalitativ studie med deskriptiv ansats. Empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer och en kompletterande enkätundersökning med tolv investerare från crowdfundingplattformen FundedByMe. Studien utgår ifrån teori och tidigare forskning inom equity crowdfunding, informationsasymmetri, due diligence och behavioral finance. De tre sistnämnda teorierna mynnar ut i en teoretisk referensram som studien baseras på. Resultatet i studien visar på att investeringsbedömningar på den svenska equity crowdfundingmarknaden baseras på information kring företagets entreprenörer/ledning samt affärsidéns potential och företagets övergripande strategier. Investeringsbeslutet påverkas av psykologiska faktorer som ges större utrymme på grund av informationsasymmetri. (Less)
Popular Abstract
This essay aims to identify which factors Swedish investors on the equity crowdfunding market base their investment decisions on. The authors conduct a qualitative study with a descriptive approach. The empirical data is collected through eight semi-structured interviews and a complementary survey of twelve investors from the crowdfunding platform FundedByMe. The study is based on theories and previous research in equity crowdfunding, information asymmetry, due diligence and behavioral finance. The three latter theories leads to a theoretical framework upon which the study is based on. The results of the study shows that investment decisions on the Swedish market for equity crowdfunding are based on information concering the company's... (More)
This essay aims to identify which factors Swedish investors on the equity crowdfunding market base their investment decisions on. The authors conduct a qualitative study with a descriptive approach. The empirical data is collected through eight semi-structured interviews and a complementary survey of twelve investors from the crowdfunding platform FundedByMe. The study is based on theories and previous research in equity crowdfunding, information asymmetry, due diligence and behavioral finance. The three latter theories leads to a theoretical framework upon which the study is based on. The results of the study shows that investment decisions on the Swedish market for equity crowdfunding are based on information concering the company's entrepreneurs and management, the business idea's potential and the company's overall strategies. The investment decision is influenced by psychological factors as a result of the information asymmetry which exists on the market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aas, Alexander LU ; Gelin, Oliver ; Phan, Tim and Åkerman, Lisa
supervisor
organization
course
FEKH89 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
behavioral finance, investeringsbedömning., Equity crowdfunding, due diligence, informationsasymmetri
language
Swedish
id
8598754
date added to LUP
2016-03-16 13:49:40
date last changed
2016-03-16 13:49:40
@misc{8598754,
 abstract   = {Uppsatsen ämnar till att identifiera vilka faktorer som svenska investerare på equity crowdfundingmarknaden baserar sina investeringsbedömningar på. Författarna har genomfört en kvalitativ studie med deskriptiv ansats. Empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer och en kompletterande enkätundersökning med tolv investerare från crowdfundingplattformen FundedByMe. Studien utgår ifrån teori och tidigare forskning inom equity crowdfunding, informationsasymmetri, due diligence och behavioral finance. De tre sistnämnda teorierna mynnar ut i en teoretisk referensram som studien baseras på. Resultatet i studien visar på att investeringsbedömningar på den svenska equity crowdfundingmarknaden baseras på information kring företagets entreprenörer/ledning samt affärsidéns potential och företagets övergripande strategier. Investeringsbeslutet påverkas av psykologiska faktorer som ges större utrymme på grund av informationsasymmetri.},
 author    = {Aas, Alexander and Gelin, Oliver and Phan, Tim and Åkerman, Lisa},
 keyword   = {behavioral finance,investeringsbedömning.,Equity crowdfunding,due diligence,informationsasymmetri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Equity Crowdfunding - En kvalitativ studie om svenska investerare och deras investeringsbedömningar},
 year     = {2016},
}