Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från mig till oss - Implikationer av en övergång från principal-agentteori till stewardshipteori

Olausson, Ossian LU ; Belin, Edwin LU and Nyström, David LU (2016) FEKH19 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens studieobjekt är den organisationsförändring som genomförts inom SEB Pension & Försäkring. Syftet blir därigenom att ämna undersöka vilka implikationer övergången från provisionslön till fast lön medfört, med särskilt fokus på motivation och incitament.

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av principal-agentteorin och stewardshipteorin, som är två teorier som gör anspråk på att förklara samma fenomen men gör det på diametralt motsatta sätt. Dessa teorier kompletteras med teorier om motivation.

Arbetet på avdelningarna präglades innan förändringen av att säljare arbetade självständigt mot provisionslön utan nära kontakt med varken chef eller medarbetare. Efter förändringen kommer motivationen från andra källor än... (More)
Uppsatsens studieobjekt är den organisationsförändring som genomförts inom SEB Pension & Försäkring. Syftet blir därigenom att ämna undersöka vilka implikationer övergången från provisionslön till fast lön medfört, med särskilt fokus på motivation och incitament.

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av principal-agentteorin och stewardshipteorin, som är två teorier som gör anspråk på att förklara samma fenomen men gör det på diametralt motsatta sätt. Dessa teorier kompletteras med teorier om motivation.

Arbetet på avdelningarna präglades innan förändringen av att säljare arbetade självständigt mot provisionslön utan nära kontakt med varken chef eller medarbetare. Efter förändringen kommer motivationen från andra källor än ekonomisk ersättning och större tonvikt läggs vid samarbete och kundnöjdhet. (Less)
Popular Abstract
The object of study is the organizational changes implemented at SEB Pension & Insurance.

Before the change the sales representatives were rewarded with a commissions-based salary and worked independently without close contact with neither the manager nor their co-workers. After the transformation, the sources of motivation had changed and the importance of collaboration and customer satisfaction was emphasised.

The study's theoretical basis consists of principal-agent theory and stewardship theory, the two theories claim to explain the same phenomenon but do so in diametrically opposite ways. These theories are supplemented with theories about motivation.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olausson, Ossian LU ; Belin, Edwin LU and Nyström, David LU
supervisor
organization
alternative title
From me to us – Implications of a transition from principal-agent theory to stewardship theory
course
FEKH19 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation incitament principal-agentteori stewardship försäljning
language
Swedish
id
8600325
date added to LUP
2016-02-24 16:26:29
date last changed
2016-02-24 16:26:29
@misc{8600325,
 abstract   = {Uppsatsens studieobjekt är den organisationsförändring som genomförts inom SEB Pension & Försäkring. Syftet blir därigenom att ämna undersöka vilka implikationer övergången från provisionslön till fast lön medfört, med särskilt fokus på motivation och incitament.

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av principal-agentteorin och stewardshipteorin, som är två teorier som gör anspråk på att förklara samma fenomen men gör det på diametralt motsatta sätt. Dessa teorier kompletteras med teorier om motivation.

Arbetet på avdelningarna präglades innan förändringen av att säljare arbetade självständigt mot provisionslön utan nära kontakt med varken chef eller medarbetare. Efter förändringen kommer motivationen från andra källor än ekonomisk ersättning och större tonvikt läggs vid samarbete och kundnöjdhet.},
 author    = {Olausson, Ossian and Belin, Edwin and Nyström, David},
 keyword   = {motivation incitament principal-agentteori stewardship försäljning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från mig till oss - Implikationer av en övergång från principal-agentteori till stewardshipteori},
 year     = {2016},
}