Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mysteriet kring de högteknologiska premierna

Veliu, Argjent LU ; Söron, Philip ; Nilstoft, Fanny and Löfberg, Johanna (2016) FEKH89 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att förklara vad som motiverar budpremiens storlek i publika företagsförvärv av svenska högteknologiska företag mellan år 2001-2015. Studien avser även att utifrån ett antal utvalda variabler analysera och förklara vilken av dessa har störst inverkan på budpremiens storlek. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Studiens sekundärdata har bearbetas och tolkats genom en multipel regressionsanalys för att kunna jämföras med annan forskning. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen vilken påverkan de individuella variablerna har på budpremiens storlek vid företagsförvärv.Urvalet utgörs av 65... (More)
Syftet med studien är att förklara vad som motiverar budpremiens storlek i publika företagsförvärv av svenska högteknologiska företag mellan år 2001-2015. Studien avser även att utifrån ett antal utvalda variabler analysera och förklara vilken av dessa har störst inverkan på budpremiens storlek. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Studiens sekundärdata har bearbetas och tolkats genom en multipel regressionsanalys för att kunna jämföras med annan forskning. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen vilken påverkan de individuella variablerna har på budpremiens storlek vid företagsförvärv.Urvalet utgörs av 65 publika företagsförvärv. All data är hämtad från Zephyr, Orbis och Datastream. Studiens resultat påvisar att det finns ett signifikant samband för variablerna; Tidigare ägande, Blandad betalningsmetod samt gränsöverskridande förvärv. I studien är gränsöverskridande förvärv den variabel som är mest signifikant för budpremiens storlek, vid förvärv av högteknologiska bolag på den svenska marknaden. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to explain what determines the size of the bid premium in public takovers of Swedish high-tech companies that have accurred between the years of 2001 and 2015. The authors of this thesis aim to explain, with selected variables, the size of the bid premium and which of these variables has the biggest effect on the size of the bid premium. The authors used a quantitative method with a deductive approach to analyze the secondary data that has been collected. The collected secondary data has been processed and interpreted through mutiple regression analysis in order to be comparble to other studies. Research that has served as the theoretical framework for this study has mainly examined how the indivdual variables... (More)
The purpose of the study is to explain what determines the size of the bid premium in public takovers of Swedish high-tech companies that have accurred between the years of 2001 and 2015. The authors of this thesis aim to explain, with selected variables, the size of the bid premium and which of these variables has the biggest effect on the size of the bid premium. The authors used a quantitative method with a deductive approach to analyze the secondary data that has been collected. The collected secondary data has been processed and interpreted through mutiple regression analysis in order to be comparble to other studies. Research that has served as the theoretical framework for this study has mainly examined how the indivdual variables determine the size of the bid premium in mergers and aqcuisitions. The data sample consists of 65 public takeovers. All data is collected from Zephyr, Orbis och Datastream. The study showed a significant correlation between the bid premium and the following variables: previous ownership, mixed payment method and cross-border takeover. Cross- border takeovers proved to be the most significant variable that determines the size of the bid premium in high-tech acquisition on the Swedish market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Veliu, Argjent LU ; Söron, Philip ; Nilstoft, Fanny and Löfberg, Johanna
supervisor
organization
course
FEKH89 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Budpremie, Förvärv, Synergier, Multipel regression, högteknologiska företag
language
Swedish
id
8618822
date added to LUP
2016-03-16 13:50:17
date last changed
2016-03-16 13:50:17
@misc{8618822,
 abstract   = {Syftet med studien är att förklara vad som motiverar budpremiens storlek i publika företagsförvärv av svenska högteknologiska företag mellan år 2001-2015. Studien avser även att utifrån ett antal utvalda variabler analysera och förklara vilken av dessa har störst inverkan på budpremiens storlek. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Studiens sekundärdata har bearbetas och tolkats genom en multipel regressionsanalys för att kunna jämföras med annan forskning. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen vilken påverkan de individuella variablerna har på budpremiens storlek vid företagsförvärv.Urvalet utgörs av 65 publika företagsförvärv. All data är hämtad från Zephyr, Orbis och Datastream. Studiens resultat påvisar att det finns ett signifikant samband för variablerna; Tidigare ägande, Blandad betalningsmetod samt gränsöverskridande förvärv. I studien är gränsöverskridande förvärv den variabel som är mest signifikant för budpremiens storlek, vid förvärv av högteknologiska bolag på den svenska marknaden.},
 author    = {Veliu, Argjent and Söron, Philip and Nilstoft, Fanny and Löfberg, Johanna},
 keyword   = {Budpremie,Förvärv,Synergier,Multipel regression,högteknologiska företag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mysteriet kring de högteknologiska premierna},
 year     = {2016},
}