Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Minskat matsvinn – lättare sagt än gjort?

Khawri, Shazia LU ; Berg, Sara LU and Forssman, Emma LU (2016) In FEKH29 KANDIDATUPPSATS HT-15 FEKH29 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: ”Minskat matsvinn – lättare sagt än gjort?”
Seminariedatum: 14 januari 2016
Kurs: FEKH29, Examensarbete på marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Sara Berg (900724), Emma Forssman (910816) och Shazia Khawri (910202)
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Matsvinn, Consumer Social Responsibility, attityder, beteenden, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
Syfte: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen kring vilka attityder som unga konsumenter uppvisar gentemot matsvinn och huruvida dessa attityder överensstämmer med deras faktiska beteenden
Metod: Ett teoretiskt ramverk gällande konsumentens sociala ansvarstagande, matsvinn, attityder och beteenden har utformats för att besvara studiens syfte.... (More)
Titel: ”Minskat matsvinn – lättare sagt än gjort?”
Seminariedatum: 14 januari 2016
Kurs: FEKH29, Examensarbete på marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Sara Berg (900724), Emma Forssman (910816) och Shazia Khawri (910202)
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Matsvinn, Consumer Social Responsibility, attityder, beteenden, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
Syfte: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen kring vilka attityder som unga konsumenter uppvisar gentemot matsvinn och huruvida dessa attityder överensstämmer med deras faktiska beteenden
Metod: Ett teoretiskt ramverk gällande konsumentens sociala ansvarstagande, matsvinn, attityder och beteenden har utformats för att besvara studiens syfte.
Data: Empirin som studien bygger på är insamlad via fokusgrupper online. Urvalet består av svenska konsumenter mellan 18 och 30 år.
Resultat: Resultatet visar att konsumenter uppvisar positiva attityder till socialt ansvarstagande och matsvinn, inte minst i samband med ett miljövetet identitetsskapande. Vi kan också påvisa att det finns ett så kallat Attitude-Behavior Gap. (Less)
Popular Abstract
Title: “A decrease in food waste – easily said than done?”
Seminar date: January 14th, 2016
Course: FEKH29, Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 ECTS
Authors: Sara Berg (900724), Emma Forssman (910816) och Shazia Khawri (910202)
Advisor: Annette Cerne
Keywords: Food waste, Consumer Social Responsibility, attitudes, behavior, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
Purpose: The purpose of this study was to explore what attitudes young consumers shows to food waste and whether these attitudes culminate in a congruent behavior or not
Methodology: A theoretical framework concerning Consumer Social Responsibility, food waste, attitudes and behavior was designed to answer the purpose of the study.
Data:... (More)
Title: “A decrease in food waste – easily said than done?”
Seminar date: January 14th, 2016
Course: FEKH29, Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 ECTS
Authors: Sara Berg (900724), Emma Forssman (910816) och Shazia Khawri (910202)
Advisor: Annette Cerne
Keywords: Food waste, Consumer Social Responsibility, attitudes, behavior, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
Purpose: The purpose of this study was to explore what attitudes young consumers shows to food waste and whether these attitudes culminate in a congruent behavior or not
Methodology: A theoretical framework concerning Consumer Social Responsibility, food waste, attitudes and behavior was designed to answer the purpose of the study.
Data: The data was collected using online focus groups and includes Swedish consumers between the age of 18 and 30.
Conclusion: The conclusion shows that consumers have positive attitudes towards social responsibility and food waste. These attitudes mainly occurred when environmental identities were formed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khawri, Shazia LU ; Berg, Sara LU and Forssman, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie som undersöker konsumenters attityder och beteende i relation till sitt sociala ansvarstagande
course
FEKH29 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Food waste, Consumer Social Responsibility, attitudes, behavior, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
publication/series
FEKH29 KANDIDATUPPSATS HT-15
language
Swedish
id
8625589
date added to LUP
2016-02-22 14:36:06
date last changed
2016-02-22 14:36:06
@misc{8625589,
 abstract   = {Titel: ”Minskat matsvinn – lättare sagt än gjort?”
Seminariedatum: 14 januari 2016
Kurs: FEKH29, Examensarbete på marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Sara Berg (900724), Emma Forssman (910816) och Shazia Khawri (910202)
Handledare: Annette Cerne
Nyckelord: Matsvinn, Consumer Social Responsibility, attityder, beteenden, the Theroy of Reasoned Action, the Attitude-Behavior Gap
Syfte: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen kring vilka attityder som unga konsumenter uppvisar gentemot matsvinn och huruvida dessa attityder överensstämmer med deras faktiska beteenden 
Metod: Ett teoretiskt ramverk gällande konsumentens sociala ansvarstagande, matsvinn, attityder och beteenden har utformats för att besvara studiens syfte.
Data: Empirin som studien bygger på är insamlad via fokusgrupper online. Urvalet består av svenska konsumenter mellan 18 och 30 år.
Resultat: Resultatet visar att konsumenter uppvisar positiva attityder till socialt ansvarstagande och matsvinn, inte minst i samband med ett miljövetet identitetsskapande. Vi kan också påvisa att det finns ett så kallat Attitude-Behavior Gap.},
 author    = {Khawri, Shazia and Berg, Sara and Forssman, Emma},
 keyword   = {Food waste,Consumer Social Responsibility,attitudes,behavior,the Theroy of Reasoned Action,the Attitude-Behavior Gap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {FEKH29 KANDIDATUPPSATS HT-15},
 title    = {Minskat matsvinn – lättare sagt än gjort?},
 year     = {2016},
}