Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Minska oro och rädsla hos barn vid radiologiska undersökningar – vilka tillvägagångssätt är användbara?

Eriksson, Rebecca LU and Petrovska, Natalija LU (2016) RSJK21 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Rädsla och oro är en förekommande känsla hos barn innan röntgenundersökningar. Detta kan bero på den okända miljön, främmande personal samt att de eventuellt skiljs från föräldern. Röntgensjuksköterskan ska sträva efter att lindra rädsla och oro på bästa möjliga sätt genom att tillämpa vissa metoder och handlingar. Syfte: Att sammanställa de tillvägagångssätt som kan användas innan och under radiologiska undersökningar för att minska barns oro och rädsla. Metod: En litteraturstudie. Resultat: De kategorier som framkom efter analys av 12 inkluderade artiklar är betydelsen av föräldranärvaro, betydelsen av personalens omhändertagande, information, kommunikation, lekterapi och omgivning. Slutsats: Trygghet och säkerhet från... (More)
Bakgrund: Rädsla och oro är en förekommande känsla hos barn innan röntgenundersökningar. Detta kan bero på den okända miljön, främmande personal samt att de eventuellt skiljs från föräldern. Röntgensjuksköterskan ska sträva efter att lindra rädsla och oro på bästa möjliga sätt genom att tillämpa vissa metoder och handlingar. Syfte: Att sammanställa de tillvägagångssätt som kan användas innan och under radiologiska undersökningar för att minska barns oro och rädsla. Metod: En litteraturstudie. Resultat: De kategorier som framkom efter analys av 12 inkluderade artiklar är betydelsen av föräldranärvaro, betydelsen av personalens omhändertagande, information, kommunikation, lekterapi och omgivning. Slutsats: Trygghet och säkerhet från föräldrar och vårdpersonal är viktigt för att minska oro och rädsla hos barn. Att som röntgensjuksköterska kunna ge god och tillräcklig information som barnet förstår är av betydelse. Lekterapi och en barnvänlig miljö hjälper barnen att distraheras från det som känns skrämmande. Vidare forskning behövs inom området som berör oro och rädsla hos barn vid röntgenundersökningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Rebecca LU and Petrovska, Natalija LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barn, rädsla, oro, radiografi, röntgenundersökningar
language
Swedish
id
8626066
date added to LUP
2016-02-29 09:22:24
date last changed
2016-02-29 09:22:24
@misc{8626066,
 abstract   = {Bakgrund: Rädsla och oro är en förekommande känsla hos barn innan röntgenundersökningar. Detta kan bero på den okända miljön, främmande personal samt att de eventuellt skiljs från föräldern. Röntgensjuksköterskan ska sträva efter att lindra rädsla och oro på bästa möjliga sätt genom att tillämpa vissa metoder och handlingar. Syfte: Att sammanställa de tillvägagångssätt som kan användas innan och under radiologiska undersökningar för att minska barns oro och rädsla. Metod: En litteraturstudie. Resultat: De kategorier som framkom efter analys av 12 inkluderade artiklar är betydelsen av föräldranärvaro, betydelsen av personalens omhändertagande, information, kommunikation, lekterapi och omgivning. Slutsats: Trygghet och säkerhet från föräldrar och vårdpersonal är viktigt för att minska oro och rädsla hos barn. Att som röntgensjuksköterska kunna ge god och tillräcklig information som barnet förstår är av betydelse. Lekterapi och en barnvänlig miljö hjälper barnen att distraheras från det som känns skrämmande. Vidare forskning behövs inom området som berör oro och rädsla hos barn vid röntgenundersökningar.},
 author    = {Eriksson, Rebecca and Petrovska, Natalija},
 keyword   = {Barn,rädsla,oro,radiografi,röntgenundersökningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Minska oro och rädsla hos barn vid radiologiska undersökningar – vilka tillvägagångssätt är användbara?},
 year     = {2016},
}