Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Refrigerated Display Unit

Eliasson, Josefine LU (2016) MMK820 20152
Product Development
Abstract
In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. The objective of the thesis work was to examine and develop a new kind of technology that combined compressor refrigeration and cardboard displays.
The initial phase presented existing products of the concept and the focus was changed to finding solutions optimizing the power consumption. During the investigation of suitable compressor refrigerators, the technology of Peltier elements was found. The technology was... (More)
In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. The objective of the thesis work was to examine and develop a new kind of technology that combined compressor refrigeration and cardboard displays.
The initial phase presented existing products of the concept and the focus was changed to finding solutions optimizing the power consumption. During the investigation of suitable compressor refrigerators, the technology of Peltier elements was found. The technology was investigated and found suitable for the project due to its outstanding qualities in low maintenance and long life expectancy. Due to a power consuming technology, the integration of the Peltier elements was to be made by developing a refrigerated module to be integrated in a cardboard display.
The selection of technology was based on the results of the investigation and the concept generation conducted for both technologies. The concept chosen was an insulated Peltier refrigerated module with an acrylic glass lid.
Further development of the concept was conducted and the main focus was to reduce power consumption and fulfill customer requirements. The final concept was prototyped and tested where results of the tests provided information that the display functioned as desired and fulfilled most of the measurable specifications, though requiring minor changes in design. The amount of energy required was found to be 0.31 kWh/day, about 9% of the target value, and production cost of the display of 1,084.3 SEK which is lower than the target value of 1,871 SEK. (Less)
Abstract (Swedish)
I och med en ökad konkurrens på marknaden blir det viktigare för var dag att hitta nya och innovativa sätt att urskilja sig på. Smurfit Kappa Sweden AB, en ledande tillverkare av produkter av wellpapp, papper och förpackningar letar alltid efter nya sätt att tillfredsställa nya kundbehov, ett av dem var att presentera kylvaror på liknande sätt som icke kylda varor. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka och ta fram en ny typ av teknik som möjliggör en kombination av kompressorkyla och displayer av wellpapp.
Den initierande fasen presenterade resultat att existerande produkter av konceptet redan var tillgängliga och fokus ändrades därför till att hitta lösningar för att optimera energiförbrukningen. Vid undersökningen av... (More)
I och med en ökad konkurrens på marknaden blir det viktigare för var dag att hitta nya och innovativa sätt att urskilja sig på. Smurfit Kappa Sweden AB, en ledande tillverkare av produkter av wellpapp, papper och förpackningar letar alltid efter nya sätt att tillfredsställa nya kundbehov, ett av dem var att presentera kylvaror på liknande sätt som icke kylda varor. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka och ta fram en ny typ av teknik som möjliggör en kombination av kompressorkyla och displayer av wellpapp.
Den initierande fasen presenterade resultat att existerande produkter av konceptet redan var tillgängliga och fokus ändrades därför till att hitta lösningar för att optimera energiförbrukningen. Vid undersökningen av passande kompressorkylar, upptäcktes tekniken Peltier element. Tekniken undersöktes och ansågs passande för projektet på grund av framstående kvaliteter som lång livslängd och utan krav på underhåll. Då tekniken är energikrävande, var Peltier elementen tänkta att kyla moduler som integreras i en wellpapp display.
Valet av teknik baserades på resultatet från undersökningen och konceptgenereringen som utfördes gentemot bägge tekniker. Valt koncept var en isolerad Peltier-kyld modul med ett akrylglas lock.


Fortsatt utveckling av konceptet utfördes med fokus att reducera energiförbrukningen och samtidigt uppfylla kundbehov. En prototyp tillverkades av valt koncept och testades där resultaten visade att önskad funktion var uppnådd och de flesta mätbara målvärden uppfyllts, dock krävdes mindre ändringar i designen för att helt uppnå önskat resultat. Energiförbrukningen för en dag var 0.31 kWh/dag, ungefär 9% av målvärdet, och en produktionskostnad av 1,084.3 SEK vilket är lägre än uppsatt målvärde av 1,871 SEK. (Less)
Popular Abstract
Applying technology in a new way creates innovative solutions for standing out in a crowd. By combining low maintenance Peltier refrigerated modules and flexible cardboard displays, a new way of presenting food products is born.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Josefine LU
supervisor
organization
course
MMK820 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Refrigerated display, Cardboard display, Peltier elements, Power consumption, Exposure
language
English
id
8626414
date added to LUP
2016-02-15 10:43:38
date last changed
2016-06-15 13:08:54
@misc{8626414,
 abstract   = {In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. The objective of the thesis work was to examine and develop a new kind of technology that combined compressor refrigeration and cardboard displays.
The initial phase presented existing products of the concept and the focus was changed to finding solutions optimizing the power consumption. During the investigation of suitable compressor refrigerators, the technology of Peltier elements was found. The technology was investigated and found suitable for the project due to its outstanding qualities in low maintenance and long life expectancy. Due to a power consuming technology, the integration of the Peltier elements was to be made by developing a refrigerated module to be integrated in a cardboard display. 
The selection of technology was based on the results of the investigation and the concept generation conducted for both technologies. The concept chosen was an insulated Peltier refrigerated module with an acrylic glass lid. 
Further development of the concept was conducted and the main focus was to reduce power consumption and fulfill customer requirements. The final concept was prototyped and tested where results of the tests provided information that the display functioned as desired and fulfilled most of the measurable specifications, though requiring minor changes in design. The amount of energy required was found to be 0.31 kWh/day, about 9% of the target value, and production cost of the display of 1,084.3 SEK which is lower than the target value of 1,871 SEK.},
 author    = {Eliasson, Josefine},
 keyword   = {Refrigerated display,Cardboard display,Peltier elements,Power consumption,Exposure},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Refrigerated Display Unit},
 year     = {2016},
}