Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musikundervisning i en städskrubb - En studie om musiklärares yttre ramar, hinder och möjligheter

Tofft, Anton LU (2016) LAMN90 20152
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Vilka faktorer är det som påverkar musiklärares upplevelse av deras möjligheter att undervisa i enlighet med kursplanens krav? Vad behövs för att möjliggöra musikundervisning av hög kvalitet? Vilka strategier använder musiklärare för att undervisa i skolmiljöer där utrustning och andra förutsättningar är undermåliga? Det är dessa frågor som driver denna studie framåt. En vanlig föreställning är att musikämnet har dåliga förutsättningar i form av utrustning och utrymmen, och att klasserna ofta är för stora för att undervisning ska kunna bedrivas på det sätt som läroplanen kräver.
Studien kartlägger, med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, var problemen finns, sett ur lärares perspektiv. Hur ser det ut på Sveriges skolor och... (More)
Vilka faktorer är det som påverkar musiklärares upplevelse av deras möjligheter att undervisa i enlighet med kursplanens krav? Vad behövs för att möjliggöra musikundervisning av hög kvalitet? Vilka strategier använder musiklärare för att undervisa i skolmiljöer där utrustning och andra förutsättningar är undermåliga? Det är dessa frågor som driver denna studie framåt. En vanlig föreställning är att musikämnet har dåliga förutsättningar i form av utrustning och utrymmen, och att klasserna ofta är för stora för att undervisning ska kunna bedrivas på det sätt som läroplanen kräver.
Studien kartlägger, med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, var problemen finns, sett ur lärares perspektiv. Hur ser det ut på Sveriges skolor och hur känner lärarna som faktiskt arbetar där? Hur ser rektorernas åtgärder ut och vad behöver göras där lärare är missnöjda med situationen? Resultatet visar att de flesta musiklärare har det ganska bra och jämnt fördelat med resurser men att det finns skolor som har det bättre likväl som det finns skolor som har det sämre. Den utrustning som flest musiklärare saknar är digitala verktyg och det största problemet är gruppstorlek i relation till utrymmes. Musiklärare brukar hitta strategier för att arbeta runt de hinder de står inför men det sker oftast på bekostnad av något annat. (Less)
Abstract
Which are the factors that affect the music teachers’ perception of their ability to teach in accordance with the syllabus requirements? What is needed to enable music education of high quality? What strategies do music teachers to teach in school environments where equipment and other conditions are substandard? These questions drive this study forward. It is a common perception that classrooms for music are badly equipped, that the resources are scarce and that the classes are too large for qualitative music teaching to take place.
This study investigates, combining quantitative and qualitative methods, where the problems are, seen from teachers' point of view. What is the situation in Swedish music classroom and how do the teachers who... (More)
Which are the factors that affect the music teachers’ perception of their ability to teach in accordance with the syllabus requirements? What is needed to enable music education of high quality? What strategies do music teachers to teach in school environments where equipment and other conditions are substandard? These questions drive this study forward. It is a common perception that classrooms for music are badly equipped, that the resources are scarce and that the classes are too large for qualitative music teaching to take place.
This study investigates, combining quantitative and qualitative methods, where the problems are, seen from teachers' point of view. What is the situation in Swedish music classroom and how do the teachers who actually work there feel about it? What are the principals’ reactions and what needs to be done where teachers are dissatisfied with the situation? The results show that most music teachers have a rather good amount of resources and that it is equal on most schools. However, there are schools that have better resources and there are schools with worse resources. The equipment that most teachers lack is digital resources while the biggest problem is the size of groups in relation to the lack of space. Music teachers often find strategies to work around the obstacles they are faced with but this is almost always done at the cost of something else. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tofft, Anton LU
supervisor
organization
course
LAMN90 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Educational Science, utrymme, utrustning, rektor, ramar, gruppstorlek, musikundervisning, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Music Education, equipment, frames, group size, music teaching, principal, space
language
Swedish
id
8682438
date added to LUP
2016-02-22 09:44:51
date last changed
2016-02-22 09:44:51
@misc{8682438,
 abstract   = {Which are the factors that affect the music teachers’ perception of their ability to teach in accordance with the syllabus requirements? What is needed to enable music education of high quality? What strategies do music teachers to teach in school environments where equipment and other conditions are substandard? These questions drive this study forward. It is a common perception that classrooms for music are badly equipped, that the resources are scarce and that the classes are too large for qualitative music teaching to take place.
This study investigates, combining quantitative and qualitative methods, where the problems are, seen from teachers' point of view. What is the situation in Swedish music classroom and how do the teachers who actually work there feel about it? What are the principals’ reactions and what needs to be done where teachers are dissatisfied with the situation? The results show that most music teachers have a rather good amount of resources and that it is equal on most schools. However, there are schools that have better resources and there are schools with worse resources. The equipment that most teachers lack is digital resources while the biggest problem is the size of groups in relation to the lack of space. Music teachers often find strategies to work around the obstacles they are faced with but this is almost always done at the cost of something else.},
 author    = {Tofft, Anton},
 keyword   = {Educational Science,utrymme,utrustning,rektor,ramar,gruppstorlek,musikundervisning,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,Music Education,equipment,frames,group size,music teaching,principal,space},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikundervisning i en städskrubb - En studie om musiklärares yttre ramar, hinder och möjligheter},
 year     = {2016},
}