Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modulbaserad lakvattenbehandling

Sandström, Johan LU (2016) MVEM12 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
A change in legislation has resulted in that many of Sweden’s municipal landfills were closed in the beginning of this century. After landfill completion, the oper-ator is responsible for at least 30 years to take action with regard to the protec-tion of human health and the Environment. In contribution Swedish landfill owners are facing increasing demands on local leachate treatment due to a change in sludge strategy at the sewage treatment plant.
This report is intended to try the theoretical implementation of a modular leachate treatment system in three different case studies, Albäck, Måsalycke and Rönneholm in Scania, Sweden. The system is based on a vision of a flexible small scale leachate treatment plant. Each cleaning step should... (More)
A change in legislation has resulted in that many of Sweden’s municipal landfills were closed in the beginning of this century. After landfill completion, the oper-ator is responsible for at least 30 years to take action with regard to the protec-tion of human health and the Environment. In contribution Swedish landfill owners are facing increasing demands on local leachate treatment due to a change in sludge strategy at the sewage treatment plant.
This report is intended to try the theoretical implementation of a modular leachate treatment system in three different case studies, Albäck, Måsalycke and Rönneholm in Scania, Sweden. The system is based on a vision of a flexible small scale leachate treatment plant. Each cleaning step should withhold one or several treatments. Leachates were in general characterized as methanogenic, influenced by the high organic content in the landfills. Treatment requirement could be traced primarily to leachate content of nutrients, suspended solids, BOD and COD. Heavy metals are present but, with a few exceptions, in low con-centrations compared to compiled leachate data from Swedish landfills.
The results show that the concept of modular treatment can theoretically be used as a treatment for leachate streams with an annual flow less than 20, 000 m3. For larger flows the modules can be implemented as a complement to exist-ing leachate treatment. By taking stakeholders opinion, legal requirements and general guidelines in consideration treatment techniques were evaluated and suggested for the implementation mainly resulting in the following treatment series; 1) Aeration and sedimentation 2) Combined biological and physical sepa-ration filter. In addition a filter stage containing sorption media can be added as a separate module, or as a filter layer. The practical capacity of the concept is still to be evaluated and all of the case studies were found suitable for imple-menting a pilot plant. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Modulbaserad lakvattenbehandling - en möjlighet att minska soptipparnas påverkan på människa och miljö?
Uppemot 8000 gamla övergivna deponier och ett 70-tal aktiva deponier finns i Sverige. Gemensamt för dessa är att de kan ge upphov till ett förorenat lakvatten. Genom tillämpningen av ett modulbaserat reningssystem kan effekterna på människa och miljö begränsas. Modulsystemet har visat sig vara flexibelt och bedöms kunna hantera vattenflöden på uppemot 20 000 m3 per år.
En förändrad avfallslagstiftning bidrog till att många av Sveriges kommunala deponier stängdes i början av 2000-talet. Efter att deponin stängts ansvarar avfallsbolaget för underhåll och drift i minst 30 år. Detta för att skydda människor hälsa och miljön mot läckage... (More)
Modulbaserad lakvattenbehandling - en möjlighet att minska soptipparnas påverkan på människa och miljö?
Uppemot 8000 gamla övergivna deponier och ett 70-tal aktiva deponier finns i Sverige. Gemensamt för dessa är att de kan ge upphov till ett förorenat lakvatten. Genom tillämpningen av ett modulbaserat reningssystem kan effekterna på människa och miljö begränsas. Modulsystemet har visat sig vara flexibelt och bedöms kunna hantera vattenflöden på uppemot 20 000 m3 per år.
En förändrad avfallslagstiftning bidrog till att många av Sveriges kommunala deponier stängdes i början av 2000-talet. Efter att deponin stängts ansvarar avfallsbolaget för underhåll och drift i minst 30 år. Detta för att skydda människor hälsa och miljön mot läckage från deponins möjligen farliga innehåll. Samtidigt står svenska deponiägare inför ökande krav från avloppsreningsverken att själv rena det vatten som läcker ut från deponierna. Detta vatten kallas vanligen för lakvatten efter att det varit i kontakt med avfallsmassorna. Lakvattnet sägs motsvara innehållet i deponin. Lakvattnet innehåller ofta tungmetaller, organiskt material och partiklar från soporna. Ibland är det kraftigt missfärgat, luktar starkt av ammoniak eller likt ruttna ägg. Vissa lakvatten innehåller höga halter näringsämnen som kan bidra till övergödning.
I uppsatsen ”Modulbaserad lakvattenbehandling – En teoretisk tillämpning” prövas ett modulbaserat lakvattenbehandlingssystem teoretiskt i tre olika fallstudier. Syftet är att ta fram ett nytt sätt att möta de ökade kraven på lakvattenbehandling. Modulsystemet bygger på en vision av ett flexibelt, småskaligt reningsverk uppbyggt av till exempel sopcontainrar. På så sätt används utrustning och material som finns tillgängligt på avfallsanläggningarna. Från den teoretiska tillämpningen drogs slutsatser kring modulsystemets begränsningar vad avser flöden. Även förslag på lämpliga åtgärder för de tre fallstudierna presenterades. I åtgärdsförslagen diskuterades även behandlingstekniker som antas lämpliga för att rena det lakvattnet.
Resultaten från studien visar att konceptet med modulbaserad behandling teoretiskt kan användas som en behandling för lakvatten med ett årligt flöde mindre än 20 000 m3. För större flöden kan modulerna användas som ett komplement till befintlig lakvattenbehandling. Lakvattenflöden som är särskilt svåra att behandla kan separeras ut. Genom att ta in åsikter från aktiva inom branschen, lagkrav och allmänna råd med hänsyn till lakvattenbehandling föreslog i huvudsak följande behandlingsserie; 1) Luftning och sedimentation 2) Kombinerad biologisk och separations filter. Dessutom kan ett filtersteg med syfte att binda in metaller till andra material eller för rening av partiklar kopplas till systemet. Den faktiska kapaciteten och reningseffekterna av modulsystemet har ännu inte utvärderats. Men samtliga av de undersökta fallstudierna ses som lämpliga för att pröva och utvärdera modulsystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
En teoretisk tillämpning
course
MVEM12 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Landfill, Leachate, modulbased, Leachate treatment Deponi, lakvatten, modulbaserad lakvattenbehandling
language
Swedish
id
8726399
date added to LUP
2016-02-19 15:12:03
date last changed
2016-02-19 15:12:03
@misc{8726399,
 abstract   = {A change in legislation has resulted in that many of Sweden’s municipal landfills were closed in the beginning of this century. After landfill completion, the oper-ator is responsible for at least 30 years to take action with regard to the protec-tion of human health and the Environment. In contribution Swedish landfill owners are facing increasing demands on local leachate treatment due to a change in sludge strategy at the sewage treatment plant.
This report is intended to try the theoretical implementation of a modular leachate treatment system in three different case studies, Albäck, Måsalycke and Rönneholm in Scania, Sweden. The system is based on a vision of a flexible small scale leachate treatment plant. Each cleaning step should withhold one or several treatments. Leachates were in general characterized as methanogenic, influenced by the high organic content in the landfills. Treatment requirement could be traced primarily to leachate content of nutrients, suspended solids, BOD and COD. Heavy metals are present but, with a few exceptions, in low con-centrations compared to compiled leachate data from Swedish landfills. 
The results show that the concept of modular treatment can theoretically be used as a treatment for leachate streams with an annual flow less than 20, 000 m3. For larger flows the modules can be implemented as a complement to exist-ing leachate treatment. By taking stakeholders opinion, legal requirements and general guidelines in consideration treatment techniques were evaluated and suggested for the implementation mainly resulting in the following treatment series; 1) Aeration and sedimentation 2) Combined biological and physical sepa-ration filter. In addition a filter stage containing sorption media can be added as a separate module, or as a filter layer. The practical capacity of the concept is still to be evaluated and all of the case studies were found suitable for imple-menting a pilot plant.},
 author    = {Sandström, Johan},
 keyword   = {Landfill,Leachate,modulbased,Leachate treatment Deponi,lakvatten,modulbaserad lakvattenbehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modulbaserad lakvattenbehandling},
 year     = {2016},
}