Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samboende partners upplevelser av aktiviteter i en gemensam vardag

Björnerhag, Karin and Troedsson, Malin (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Arbetsterapi har som mål att utifrån individens egna behov främja delaktighet genom utförandet av aktiviteter. Det finns få studier som riktar sig mot samboende partners gemensamma kontext, syftet med studien var därför att undersöka hur samboende partners upplever och beskriver aktiviteter i en gemensam vardag. En kvalitativ ansats användes för att fokusera på deltagarnas subjektiva upplevelser av sin vardag. Fyra samboende par deltog i studien; datainsamlingen genomfördes med strukturerade kvalitativa intervjuer bestående av frågor med öppna svarsalternativ. Data analyserades genom en innehållsanalys vilken ledde fram till fyra kategorier: perspektiv på tid i olika livsfaser, variation av grunder för aktivitetsutförande, olika... (More)
Arbetsterapi har som mål att utifrån individens egna behov främja delaktighet genom utförandet av aktiviteter. Det finns få studier som riktar sig mot samboende partners gemensamma kontext, syftet med studien var därför att undersöka hur samboende partners upplever och beskriver aktiviteter i en gemensam vardag. En kvalitativ ansats användes för att fokusera på deltagarnas subjektiva upplevelser av sin vardag. Fyra samboende par deltog i studien; datainsamlingen genomfördes med strukturerade kvalitativa intervjuer bestående av frågor med öppna svarsalternativ. Data analyserades genom en innehållsanalys vilken ledde fram till fyra kategorier: perspektiv på tid i olika livsfaser, variation av grunder för aktivitetsutförande, olika uppfattningar om aktivitetsutförande och ansvar för hemmet. Resultatet visade att vardagen utformades olika beroende på var deltagarna befann sig i livet och att det fanns olika orsaker till varför deltagarna utförde aktiviteter. Studiens resultat har skapat en större förståelse för den vardagliga kontext samboende partners befinner sig i och vilken inverkan partnernas aktiviteter har på varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnerhag, Karin and Troedsson, Malin
supervisor
organization
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvetenskap, samboende partners, roller, genus
language
Swedish
id
8770718
date added to LUP
2016-02-23 13:31:22
date last changed
2016-02-23 13:31:22
@misc{8770718,
 abstract   = {Arbetsterapi har som mål att utifrån individens egna behov främja delaktighet genom utförandet av aktiviteter. Det finns få studier som riktar sig mot samboende partners gemensamma kontext, syftet med studien var därför att undersöka hur samboende partners upplever och beskriver aktiviteter i en gemensam vardag. En kvalitativ ansats användes för att fokusera på deltagarnas subjektiva upplevelser av sin vardag. Fyra samboende par deltog i studien; datainsamlingen genomfördes med strukturerade kvalitativa intervjuer bestående av frågor med öppna svarsalternativ. Data analyserades genom en innehållsanalys vilken ledde fram till fyra kategorier: perspektiv på tid i olika livsfaser, variation av grunder för aktivitetsutförande, olika uppfattningar om aktivitetsutförande och ansvar för hemmet. Resultatet visade att vardagen utformades olika beroende på var deltagarna befann sig i livet och att det fanns olika orsaker till varför deltagarna utförde aktiviteter. Studiens resultat har skapat en större förståelse för den vardagliga kontext samboende partners befinner sig i och vilken inverkan partnernas aktiviteter har på varandra.},
 author    = {Björnerhag, Karin and Troedsson, Malin},
 keyword   = {Aktivitetsvetenskap,samboende partners,roller,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samboende partners upplevelser av aktiviteter i en gemensam vardag},
 year     = {2015},
}