Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På osäker grund : om myndigheters förhållande till civilsamhällets medialisering

Nilsson, Isabella LU (2016) MKVK04 20152
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I denna kandidatuppsats genomförs en kvalitativ fallstudie av Jodelhotet som ledde till nedstängningen av Lunds universitet måndagen den 12 oktober 2015. Min teoretiska utgångspunkt grundas i Beck (1998), Bauman (2001) och Giddens (1996, 1997) tankar om senmodernitetens tillstånd som i en tid där samhällets risker och hot förstärks samtidigt som individualiseringen gör det allt svårare att nå gemensamma lösningar, samt ur medialiseringsteoriers syn på medier som konstruktörer av våra verklighetsbilder (Lundby 2014; Hepp och Krotz 2014). Min utgångspunkt är således att något vitalt har förändrats när det gäller relationen mellan civilsamhället och våra traditionella myndigheter när civilsamhället medialiseras och dess medborgare lever i en... (More)
I denna kandidatuppsats genomförs en kvalitativ fallstudie av Jodelhotet som ledde till nedstängningen av Lunds universitet måndagen den 12 oktober 2015. Min teoretiska utgångspunkt grundas i Beck (1998), Bauman (2001) och Giddens (1996, 1997) tankar om senmodernitetens tillstånd som i en tid där samhällets risker och hot förstärks samtidigt som individualiseringen gör det allt svårare att nå gemensamma lösningar, samt ur medialiseringsteoriers syn på medier som konstruktörer av våra verklighetsbilder (Lundby 2014; Hepp och Krotz 2014). Min utgångspunkt är således att något vitalt har förändrats när det gäller relationen mellan civilsamhället och våra traditionella myndigheter när civilsamhället medialiseras och dess medborgare lever i en flytande gräns mellan online och offline, samtidigt som myndigheterna förblir bundna till marken. Genom kvalitativa intervjuer med Lunds universitets rektor och säkerhetschef, utredare från polisen och nyhetschef på Sydsvenskan är syftet att närma mig en förståelse för relationen mellan traditionella, platsbundna myndigheter och ett medialiserat och flytande civilsamhälle. Genom mina intervjuer har jag kunnat märka av en ambivalent inställning till denna medieteknologiska utveckling, där man dels ser de positiva effekterna av snabba och storskaliga spridningar av information när det kommer från myndigheternas håll, men hur samma möjligheter leder till en bristande kontroll när de utnyttjas från enskilda individers eller mediers håll. Synen på sina egna roller och möjligheter till myndighetsutövning ter sig även de ambivalenta, då respondenterna återkommande refererar till ett makt- och kunskapssystem som man samtidigt ser sprickor i. Sammantaget visar min studie på vikten av att bredda synen på mediers betydelse från att vara ett verktyg eller en institution, till att inse att medieinflytandet får verkning inom alla samhälleliga sfärer och i konstruktionen av våra sociokulturella kontexter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Isabella LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jodel, myndigheter, medialisering, modernisering, individualisering, risker, hot
language
Swedish
id
8859113
date added to LUP
2016-03-16 10:56:28
date last changed
2016-03-16 10:56:28
@misc{8859113,
 abstract   = {I denna kandidatuppsats genomförs en kvalitativ fallstudie av Jodelhotet som ledde till nedstängningen av Lunds universitet måndagen den 12 oktober 2015. Min teoretiska utgångspunkt grundas i Beck (1998), Bauman (2001) och Giddens (1996, 1997) tankar om senmodernitetens tillstånd som i en tid där samhällets risker och hot förstärks samtidigt som individualiseringen gör det allt svårare att nå gemensamma lösningar, samt ur medialiseringsteoriers syn på medier som konstruktörer av våra verklighetsbilder (Lundby 2014; Hepp och Krotz 2014). Min utgångspunkt är således att något vitalt har förändrats när det gäller relationen mellan civilsamhället och våra traditionella myndigheter när civilsamhället medialiseras och dess medborgare lever i en flytande gräns mellan online och offline, samtidigt som myndigheterna förblir bundna till marken. Genom kvalitativa intervjuer med Lunds universitets rektor och säkerhetschef, utredare från polisen och nyhetschef på Sydsvenskan är syftet att närma mig en förståelse för relationen mellan traditionella, platsbundna myndigheter och ett medialiserat och flytande civilsamhälle. Genom mina intervjuer har jag kunnat märka av en ambivalent inställning till denna medieteknologiska utveckling, där man dels ser de positiva effekterna av snabba och storskaliga spridningar av information när det kommer från myndigheternas håll, men hur samma möjligheter leder till en bristande kontroll när de utnyttjas från enskilda individers eller mediers håll. Synen på sina egna roller och möjligheter till myndighetsutövning ter sig även de ambivalenta, då respondenterna återkommande refererar till ett makt- och kunskapssystem som man samtidigt ser sprickor i. Sammantaget visar min studie på vikten av att bredda synen på mediers betydelse från att vara ett verktyg eller en institution, till att inse att medieinflytandet får verkning inom alla samhälleliga sfärer och i konstruktionen av våra sociokulturella kontexter.},
 author    = {Nilsson, Isabella},
 keyword   = {Jodel,myndigheter,medialisering,modernisering,individualisering,risker,hot},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På osäker grund : om myndigheters förhållande till civilsamhällets medialisering},
 year     = {2016},
}