Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Övervakning av rapporterade växthusgasutsläpp - Ny klimatstrategi för Skånelän

Drakenberg, Johan (2016) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This report will analyse an emission monitoring strategy for Skåne in Sweden, as anthropogenic global warming will have a significant environmental impact on the society. Sweden has a great potential for lowering greenhouse gas emissions as a nation. The monitoring of greenhouse emissions within Sweden shows that the trend is slowly coming down. However, new methodologies of monitoring show that consumption in and investments from Sweden will have an impact on emissions abroad. Some studies have been done on national level but not on regional level. This report will investigate how regional emissions could be improved and give a scenario for how much of emissions there are. An environmental economic emission model is created using national... (More)
This report will analyse an emission monitoring strategy for Skåne in Sweden, as anthropogenic global warming will have a significant environmental impact on the society. Sweden has a great potential for lowering greenhouse gas emissions as a nation. The monitoring of greenhouse emissions within Sweden shows that the trend is slowly coming down. However, new methodologies of monitoring show that consumption in and investments from Sweden will have an impact on emissions abroad. Some studies have been done on national level but not on regional level. This report will investigate how regional emissions could be improved and give a scenario for how much of emissions there are. An environmental economic emission model is created using national economic theory. It shows that emissions could be classified into three emission classes: production, consumption, and capital. A compiling method is used to categorise and compile emissions. The time period that is analysed is between the years of 1990 to 2013. A mix of data is analysed from both national and regional references. Different scaling, conversion factors and complementary data management techniques are used to get a good distribution and comparison between the emission model, regional and national data. The analysis compiled emissions from current reported method, international transport, import of fossil fuels, consumption, total capital impact and capital. The result shows that the emissions analysed by this study in Skåne, are not a falling trend in during this time period. The theory and method of the analysis can be used and needs to be improved for other studies. The obstacles for the analysis are that data and connections can be inadequate and uncertain. The conclusions are that the emissions could be higher than the current reporting method shows and that the emissions are not slowing down (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skåne kan ha dubbelt så höga utsläpp av växthusgaser.

Ett nytt examensarbete visar att länet har mycket högre utsläpp än tidigare rapporterat. Beroende på hur man räknar verkar utsläppen dessutom inte minskat som man tidigare har rapporterat. Det kan finnas en risk att rapporterade utsläppen sjunker medan de indirekta utsläppen som inte rapporteras istället ökar. Denna risk bygger på att vi säljer ut de klimatutsläpp som vi inte använder till andra länder. Det verkar inte heller finnas någon tydlig ansvarig för övervakningen av utsläpp av växthusgaser på regional nivå, vilket är allvarligt att man arbetar med klimatfrågan utan att veta hela bilden om vad man arbetar emot.

I dagens utsläppsmätningar är det bara utsläppen från energi,... (More)
Skåne kan ha dubbelt så höga utsläpp av växthusgaser.

Ett nytt examensarbete visar att länet har mycket högre utsläpp än tidigare rapporterat. Beroende på hur man räknar verkar utsläppen dessutom inte minskat som man tidigare har rapporterat. Det kan finnas en risk att rapporterade utsläppen sjunker medan de indirekta utsläppen som inte rapporteras istället ökar. Denna risk bygger på att vi säljer ut de klimatutsläpp som vi inte använder till andra länder. Det verkar inte heller finnas någon tydlig ansvarig för övervakningen av utsläpp av växthusgaser på regional nivå, vilket är allvarligt att man arbetar med klimatfrågan utan att veta hela bilden om vad man arbetar emot.

I dagens utsläppsmätningar är det bara utsläppen från energi, industri, markanvändning, transporter och avfallshantering som rapporteras in i Skåne län. Utsläppen från skånsk konsumtion och investeringar utomlands mäts inte. Anledningen till detta är att man har geografiskt perspektiv på utsläpp av växthusgaser i Skåne och Sverige som. Detta examensarbete har istället sammanställt hela Skånes regionala utsläpp från produktion, konsumtion utomlands och investeringar i fossila bränslen. Metoden som studien har använt är en klassificering av alla utsläpp som finns, en jämförelse mellan olika databaser, samt en uppbyggd tidsperiod för alla utsläpp från år 1990 till år 2013.
I två grafer nedanför redovisas det viktigaste resultat från studien. I den första grafen finns en sammanställning av utsläpp från produktion, konsumtion och kapital visas. Summan av alla utsläpp i studien har definierats som megautsläpp. I den andra grafen jämförs megautsläppen med de utsläpp som rapporteras in i Skåne län. Resultatet indikerar att megautsläppen är mycket högre än vad som rapporteras. Megautsläppen verkar öka något med tiden istället för att minska vilket de rapporterade utsläppen gör. Utsläppen benämns i mängd utsläpp i megaton (10^6 ton) koldioxid.

I klimatarbetet måste alla nivåer i samhället ta det rätta ansvaret för sina utsläpp. Dagens metod för övervakning gör även att politiker måste fatta beslut på en tredjedel av den information som behövs för att ha en reell förståelse av ett område som Skånes utsläpp. Detta leder till att det att dagens miljöövervakning varken ger ett rättvist eller optimalt beslutsunderlag. För att kunna få bättre klimatavtal i framtiden så behöver en bättre metod för miljöövervakning som ligger till grund för korrekta beslutsunderlag utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drakenberg, Johan
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Climate change, emission measurements, climate strategy, Skåne, Sweden
language
Swedish
id
8863963
date added to LUP
2016-04-08 08:43:42
date last changed
2016-04-08 08:43:42
@misc{8863963,
 abstract   = {This report will analyse an emission monitoring strategy for Skåne in Sweden, as anthropogenic global warming will have a significant environmental impact on the society. Sweden has a great potential for lowering greenhouse gas emissions as a nation. The monitoring of greenhouse emissions within Sweden shows that the trend is slowly coming down. However, new methodologies of monitoring show that consumption in and investments from Sweden will have an impact on emissions abroad. Some studies have been done on national level but not on regional level. This report will investigate how regional emissions could be improved and give a scenario for how much of emissions there are. An environmental economic emission model is created using national economic theory. It shows that emissions could be classified into three emission classes: production, consumption, and capital. A compiling method is used to categorise and compile emissions. The time period that is analysed is between the years of 1990 to 2013. A mix of data is analysed from both national and regional references. Different scaling, conversion factors and complementary data management techniques are used to get a good distribution and comparison between the emission model, regional and national data. The analysis compiled emissions from current reported method, international transport, import of fossil fuels, consumption, total capital impact and capital. The result shows that the emissions analysed by this study in Skåne, are not a falling trend in during this time period. The theory and method of the analysis can be used and needs to be improved for other studies. The obstacles for the analysis are that data and connections can be inadequate and uncertain. The conclusions are that the emissions could be higher than the current reporting method shows and that the emissions are not slowing down},
 author    = {Drakenberg, Johan},
 keyword   = {Climate change,emission measurements,climate strategy,Skåne,Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övervakning av rapporterade växthusgasutsläpp - Ny klimatstrategi för Skånelän},
 year     = {2016},
}