Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)

Bergström, Oscar LU ; Dahlbom, Ola LU ; Enarsson, Johan LU and Salomonsson, Victor LU (2016) FEKH89 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe.

Metod: Med hjälp av programmet Thomson Reuters Datastream har fakta kring bolagen tagits fram och sorterats in utifrån branschtillhörighet. Denna data har sedan genomgått en regressionsanalys för att därefter granskas utifrån CAPM- och Fama & French-modellen samt Sharpekvoten.

Teori: Sex tidigare undersökningar ligger till grund för denna studie. Samtliga utom en kommer fram till att oetiska investeringar genererar överavkastning. Utöver det har CAPM- och Fama & Frenchmodellen samt... (More)
Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe.

Metod: Med hjälp av programmet Thomson Reuters Datastream har fakta kring bolagen tagits fram och sorterats in utifrån branschtillhörighet. Denna data har sedan genomgått en regressionsanalys för att därefter granskas utifrån CAPM- och Fama & French-modellen samt Sharpekvoten.

Teori: Sex tidigare undersökningar ligger till grund för denna studie. Samtliga utom en kommer fram till att oetiska investeringar genererar överavkastning. Utöver det har CAPM- och Fama & Frenchmodellen samt Sharpekvoten legat som grund vid analysens genomförande. Under analysen har P-värdesmetoden använts för att bestämma ifall det råder signifikans på 5-procentsnivån.

Empiri: Studien har baserats på data från bolag noterade i någon av de 20 största länderna i Europa sett till BNP och inom branscherna tobak, försvar, spel och alkohol. Respektive bransch har jämförts mot marknadsindexet MSCI Europe samt SEB Ethical Europe. Datan är inhämtad från Thomson Reuters Datastream samt Fama & French database.

Slutsats: Studien påvisar att en investering i de oetiska branscherna tobak, alkohol och försvar ger en statistisk säkerställd överavkastning gentemot marknadsindex samt en etisk fond under perioden 1995-2014 på den europeiska marknaden. När indexen inom branscherna tobak, alkohol, spel och försvar sammanvägs i ett samlat index påvisas att även detta index genererar en överavkastning. Däremot lyckas inte studien påvisa att spelindexet i sig ger någon överavkastning. Modellerna CAPM och Fama French förklarar till viss del vad denna överavkastning beror på, men en okänd variabel uppstår som inte modellerna kan förklara. Denna okända variabel skulle kunna förklaras av faktorer som sociala normer och regleringar, vilka kan ha en viss påverkan vid prissättning av oetiska investeringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Oscar LU ; Dahlbom, Ola LU ; Enarsson, Johan LU and Salomonsson, Victor LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
signifikans och överavkastning., regressionsanalys, oetiska investeringar, Alphavärde
language
Swedish
id
8867563
date added to LUP
2016-03-24 13:46:58
date last changed
2016-03-24 13:46:58
@misc{8867563,
 abstract   = {{Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe.

Metod: Med hjälp av programmet Thomson Reuters Datastream har fakta kring bolagen tagits fram och sorterats in utifrån branschtillhörighet. Denna data har sedan genomgått en regressionsanalys för att därefter granskas utifrån CAPM- och Fama & French-modellen samt Sharpekvoten.

Teori: Sex tidigare undersökningar ligger till grund för denna studie. Samtliga utom en kommer fram till att oetiska investeringar genererar överavkastning. Utöver det har CAPM- och Fama & Frenchmodellen samt Sharpekvoten legat som grund vid analysens genomförande. Under analysen har P-värdesmetoden använts för att bestämma ifall det råder signifikans på 5-procentsnivån.

Empiri: Studien har baserats på data från bolag noterade i någon av de 20 största länderna i Europa sett till BNP och inom branscherna tobak, försvar, spel och alkohol. Respektive bransch har jämförts mot marknadsindexet MSCI Europe samt SEB Ethical Europe. Datan är inhämtad från Thomson Reuters Datastream samt Fama & French database.

Slutsats: Studien påvisar att en investering i de oetiska branscherna tobak, alkohol och försvar ger en statistisk säkerställd överavkastning gentemot marknadsindex samt en etisk fond under perioden 1995-2014 på den europeiska marknaden. När indexen inom branscherna tobak, alkohol, spel och försvar sammanvägs i ett samlat index påvisas att även detta index genererar en överavkastning. Däremot lyckas inte studien påvisa att spelindexet i sig ger någon överavkastning. Modellerna CAPM och Fama French förklarar till viss del vad denna överavkastning beror på, men en okänd variabel uppstår som inte modellerna kan förklara. Denna okända variabel skulle kunna förklaras av faktorer som sociala normer och regleringar, vilka kan ha en viss påverkan vid prissättning av oetiska investeringar.}},
 author    = {{Bergström, Oscar and Dahlbom, Ola and Enarsson, Johan and Salomonsson, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)}},
 year     = {{2016}},
}