Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikingarnas försvarsstrategier

Schönbeck, Annette LU ; Alkelin, Atle ; Wikholm, Cecilia and Grane, Helena (2015) FEKH89 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Abstract

Titel: ​​Vikingarnas försvarsstrategier
Seminariedatum: ​2016.01.14
Kurs: ​​FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 ECTS
Författare: ​​Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm
Handledare: ​Göran Anderson
Nyckelord: ​​Fientligt, uppköp, försvarsstrategi, komparativ, Danmark, Sverige
Syfte: ​​Studien syftar till att undersöka skillnader mellan fientliga företagsförvärv och deras effekter i Sverige och Danmark.
Metod: ​Data, hämtad från Zephyr, har genom en kvantitativ metod behandlats i Excel och sedan testats för samband genom chi-två test i SPSS.
Teoretiska perspektiv: ​Den teoretiska grunden utgörs av tidigare forskning inom fientliga företagsförvärv, försvarsstrategier och... (More)
Abstract

Titel: ​​Vikingarnas försvarsstrategier
Seminariedatum: ​2016.01.14
Kurs: ​​FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 ECTS
Författare: ​​Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm
Handledare: ​Göran Anderson
Nyckelord: ​​Fientligt, uppköp, försvarsstrategi, komparativ, Danmark, Sverige
Syfte: ​​Studien syftar till att undersöka skillnader mellan fientliga företagsförvärv och deras effekter i Sverige och Danmark.
Metod: ​Data, hämtad från Zephyr, har genom en kvantitativ metod behandlats i Excel och sedan testats för samband genom chi-två test i SPSS.
Teoretiska perspektiv: ​Den teoretiska grunden utgörs av tidigare forskning inom fientliga företagsförvärv, försvarsstrategier och principal-agent teori samt lagliga förhållanden.
Empiri: ​Studien mynnar ut i en undersökning av 68 fientliga företagsförvärv i Sverige samt 21 fientliga företagsförvärv i Danmark under tidsperioden 1997-2005. Skillnader i andel tillbakadragna fientliga uppköpsförsök mellan Danmark och Sverige samt effekten hos de individuella försvarsstrategierna i respektive land chi-två testas. Testerna visar att fientliga företagsförvärv har större sannolikhet att dras tillbaka i Danmark samt att försvarsstrategin Vit riddare är effektiv i Sverige. Försvarsstrategin kritik mot bud används ofta men dess effekt är odefinierbar.
Slutsats: ​Den största skillnaden mellan Sverige och Danmark återfinns i ländernas lagstiftning. Ett danskt bolag är på grund av landets lagstiftning bättre skyddat mot fientliga förvärv. Som en följd av skillnader i lagstiftning varierar företags användande av försvarsstrategier mellan de undersökta länderna. (Less)
Abstract
Abstract

Title: ​​Vikingarnas försvarsstrategier
Seminar date: ​01.14.2016
Course: ​​FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS
Authors: ​​Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm
Advisor: ​​Göran Anderson
Key words: ​​Hostile, takeovers, comparative, Denmark, Sweden
Purpose: ​​The purpose of the study is to investigate what differences there are between hostile takeovers and the effect of various defence strategies in Sweden and Denmark.
Methodology: ​Data, collected from Zephyr, has through a quantitative method been processed in Excel and later tested by chi square tests in SPSS.
Theoretical perspectives: The theoretical foundation is previous... (More)
Abstract

Title: ​​Vikingarnas försvarsstrategier
Seminar date: ​01.14.2016
Course: ​​FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS
Authors: ​​Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm
Advisor: ​​Göran Anderson
Key words: ​​Hostile, takeovers, comparative, Denmark, Sweden
Purpose: ​​The purpose of the study is to investigate what differences there are between hostile takeovers and the effect of various defence strategies in Sweden and Denmark.
Methodology: ​Data, collected from Zephyr, has through a quantitative method been processed in Excel and later tested by chi square tests in SPSS.
Theoretical perspectives: The theoretical foundation is previous research regarding hostile​​takeovers, theories about various defence strategies as well as law​​and the principal-agent theory.
Empirical foundation: ​The study results in an investigation of 68 hostile takeover bids in Sweden and 21 hostile takeover bids in Denmark, during the time period 1997-2015. The differences in withdrawn hostile takeover attempts and the effect of the individual defence strategies between the countries are Chi Square tested. The tests show that hostile takeovers are more likely to be withdrawn in Denmark and that the White Knight strategy proved to be effective in Sweden. The defence strategy, Criticising the Bid, is frequently used but its effects are indefinable.
Conclusions: ​The biggest difference between Sweden and Denmark are the legal restrictions. A Danish company is better protected against hostile takeovers due to the country’s legal system. Due to the legal differences the use of defence strategies varies between the investigated countries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schönbeck, Annette LU ; Alkelin, Atle ; Wikholm, Cecilia and Grane, Helena
supervisor
organization
alternative title
En komparativ studie av fientliga uppköp i Sverige och Danmark
course
FEKH89 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finance, Business, Economics, Sweden, Denmark, Hostile takeover, Comparativ, Finans, Företagsekonomi, Sverige, Danmark, fientliga uppköp, komparativ.
language
Swedish
id
8870558
date added to LUP
2016-09-21 15:46:37
date last changed
2016-09-21 15:46:37
@misc{8870558,
 abstract   = {Abstract

Title: ​​Vikingarnas försvarsstrategier
Seminar date: ​01.14.2016
Course: ​​FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS
Authors: ​​Atle Alkelin, Helena Grane, Annette Schönbeck, Cecilia Wikholm
Advisor: ​​Göran Anderson
Key words: ​​Hostile, takeovers, comparative, Denmark, Sweden
Purpose: ​​The purpose of the study is to investigate what differences there are between hostile takeovers and the effect of various defence strategies in Sweden and Denmark.
Methodology: ​Data, collected from Zephyr, has through a quantitative method been processed in Excel and later tested by chi square tests in SPSS.
Theoretical perspectives: The theoretical foundation is previous research regarding hostile​​takeovers, theories about various defence strategies as well as law​​and the principal-agent theory.
Empirical foundation: ​The study results in an investigation of 68 hostile takeover bids in Sweden and 21 hostile takeover bids in Denmark, during the time period 1997-2015. The differences in withdrawn hostile takeover attempts and the effect of the individual defence strategies between the countries are Chi Square tested. The tests show that hostile takeovers are more likely to be withdrawn in Denmark and that the White Knight strategy proved to be effective in Sweden. The defence strategy, Criticising the Bid, is frequently used but its effects are indefinable.
Conclusions: ​The biggest difference between Sweden and Denmark are the legal restrictions. A Danish company is better protected against hostile takeovers due to the country’s legal system. Due to the legal differences the use of defence strategies varies between the investigated countries.},
 author    = {Schönbeck, Annette and Alkelin, Atle and Wikholm, Cecilia and Grane, Helena},
 keyword   = {Finance,Business,Economics,Sweden,Denmark,Hostile takeover,Comparativ,Finans,Företagsekonomi,Sverige,Danmark,fientliga uppköp,komparativ.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vikingarnas försvarsstrategier},
 year     = {2015},
}