Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

New Public Management i praktiken - Servicesoldater för effektiv verksamhet

Sjöberg, Sara LU and Lasek, Dalia LU (2016) FEKH49 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för New Public Management, ur ett medarbetarperspektiv, med fokus på dess kritik. För att uppfylla syftet med uppsatsen, som utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, har en kvalitativ metod genomförts, varvid en fallstudie och intervjuer genomförts. Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning inom fältet för New Public Management. För att ge nya infallsvinklar till rådande teori presenteras även teori kring kunskapshantering. Intervjuer har genomförts med sex servicehandläggare och två sektionschefer anställda på ett servicekontor där tre myndigheter verkar i samma organisation: Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Resultatet för... (More)
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för New Public Management, ur ett medarbetarperspektiv, med fokus på dess kritik. För att uppfylla syftet med uppsatsen, som utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, har en kvalitativ metod genomförts, varvid en fallstudie och intervjuer genomförts. Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning inom fältet för New Public Management. För att ge nya infallsvinklar till rådande teori presenteras även teori kring kunskapshantering. Intervjuer har genomförts med sex servicehandläggare och två sektionschefer anställda på ett servicekontor där tre myndigheter verkar i samma organisation: Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Resultatet för undersökningen visar att medarbetare som arbetar med service i offentliga verksamheter, påverkade av New Public Management-implementering, kan ha en möjlighet att hantera dess uppfattade problematik med hjälp av kunskapshantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Sara LU and Lasek, Dalia LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Servicekontor, servicehandläggare, New Public Management, kunskapshantering, servicesoldat
language
Swedish
id
8870687
date added to LUP
2016-10-04 09:33:06
date last changed
2016-10-04 09:33:06
@misc{8870687,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för New Public Management, ur ett medarbetarperspektiv, med fokus på dess kritik. För att uppfylla syftet med uppsatsen, som utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, har en kvalitativ metod genomförts, varvid en fallstudie och intervjuer genomförts. Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning inom fältet för New Public Management. För att ge nya infallsvinklar till rådande teori presenteras även teori kring kunskapshantering. Intervjuer har genomförts med sex servicehandläggare och två sektionschefer anställda på ett servicekontor där tre myndigheter verkar i samma organisation: Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Resultatet för undersökningen visar att medarbetare som arbetar med service i offentliga verksamheter, påverkade av New Public Management-implementering, kan ha en möjlighet att hantera dess uppfattade problematik med hjälp av kunskapshantering.},
 author    = {Sjöberg, Sara and Lasek, Dalia},
 keyword   = {Servicekontor,servicehandläggare,New Public Management,kunskapshantering,servicesoldat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {New Public Management i praktiken - Servicesoldater för effektiv verksamhet},
 year     = {2016},
}