Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Action research study of an initiated cross-industry collaboration - Assessing opportunities and project risks in a strategic alliance jointly developing energy solutions within commercial real estate

Håkansson, Annah LU and Pettersson, Andrea (2016) VBR920 20152
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
This master’s thesis is an assessment of opportunities and project risks within an initiated collaboration agreement between E.ON Sverige AB, ABB AB and Telefonaktiebolaget L M Ericsson. The aim of the cross-industry agreement is to jointly develop smart energy solutions and it has initiated a pilot project within the area commercial real estate. The master’s thesis aimed to analyse and assess how opportunities and project risks was managed within the project. The thesis students carried out an iterative action research methodology in four phases and actively took part in the pilot study in relation to timing. The findings revealed that the concept internet of commercial buildings is interesting, but to initiate a pilot project may have... (More)
This master’s thesis is an assessment of opportunities and project risks within an initiated collaboration agreement between E.ON Sverige AB, ABB AB and Telefonaktiebolaget L M Ericsson. The aim of the cross-industry agreement is to jointly develop smart energy solutions and it has initiated a pilot project within the area commercial real estate. The master’s thesis aimed to analyse and assess how opportunities and project risks was managed within the project. The thesis students carried out an iterative action research methodology in four phases and actively took part in the pilot study in relation to timing. The findings revealed that the concept internet of commercial buildings is interesting, but to initiate a pilot project may have been less suitable in order to test the concept. However, along with a collaboration model, the pilot project was useful for the companies to get to know each other and learn how to work together. The main conclusions within the master’s thesis is that collaborations should be regarded as a unit of its own and focus on formulating its own common objectives to be able to handle opportunities and project risks, and to be able to measure success. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Detta examensarbete är en utvärdering av möjligheter och projektrisker i ett samarbete inlett mellan E.ON Sverige AB, ABB AB och Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Syftet med det branschöverskridande samarbetet är att utveckla smarta energilösningar och det har även inlett ett pilotprojekt inom området kommersiella fastigheter. Examensarbetets syfte var att analysera och bedöma hur möjligheter och projektrisker hanterades inom detta projekt. Studenterna genomförde en iterativ aktionsforskning i fyra faser och påverkade aktivt pilotstudien i relation till tajming. Resultaten visade att konceptet internet of commercial buildings var intressant, men att initieringen av ett pilotprojekt möjligtvis var ett mindre lämpat sätt att testa detta... (More)
Detta examensarbete är en utvärdering av möjligheter och projektrisker i ett samarbete inlett mellan E.ON Sverige AB, ABB AB och Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Syftet med det branschöverskridande samarbetet är att utveckla smarta energilösningar och det har även inlett ett pilotprojekt inom området kommersiella fastigheter. Examensarbetets syfte var att analysera och bedöma hur möjligheter och projektrisker hanterades inom detta projekt. Studenterna genomförde en iterativ aktionsforskning i fyra faser och påverkade aktivt pilotstudien i relation till tajming. Resultaten visade att konceptet internet of commercial buildings var intressant, men att initieringen av ett pilotprojekt möjligtvis var ett mindre lämpat sätt att testa detta koncept på. Men ihop med en samarbetsmodell var pilotprojektet framgångsrikt då företagen lärde känna varandra och lärde sig att arbeta tillsammans. Examensarbetets huvudsakliga slutsatser är att samarbeten bör ses som en egen enhet och att fokus bör ligga på att formulera gemensamma mål för att kunna arbeta med möjligheter och projektrisker, och för att på bästa sätt kunna mäta framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Annah LU and Pettersson, Andrea
supervisor
organization
course
VBR920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Cross-industry collaboration, pilot project, smart energy solutions, strategic alliance, project risk, action research, commercial real estate, technology push, timing, energy revolution
report number
5024
ISSN
1102-3651
1402-3504
language
English
id
8872244
date added to LUP
2016-05-12 08:33:47
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8872244,
 abstract   = {{This master’s thesis is an assessment of opportunities and project risks within an initiated collaboration agreement between E.ON Sverige AB, ABB AB and Telefonaktiebolaget L M Ericsson. The aim of the cross-industry agreement is to jointly develop smart energy solutions and it has initiated a pilot project within the area commercial real estate. The master’s thesis aimed to analyse and assess how opportunities and project risks was managed within the project. The thesis students carried out an iterative action research methodology in four phases and actively took part in the pilot study in relation to timing. The findings revealed that the concept internet of commercial buildings is interesting, but to initiate a pilot project may have been less suitable in order to test the concept. However, along with a collaboration model, the pilot project was useful for the companies to get to know each other and learn how to work together. The main conclusions within the master’s thesis is that collaborations should be regarded as a unit of its own and focus on formulating its own common objectives to be able to handle opportunities and project risks, and to be able to measure success.}},
 author    = {{Håkansson, Annah and Pettersson, Andrea}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Action research study of an initiated cross-industry collaboration - Assessing opportunities and project risks in a strategic alliance jointly developing energy solutions within commercial real estate}},
 year     = {{2016}},
}