Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internflyktingar och rätten till säkerhet

Ullström, Sara LU and Berglund, Martina LU (2016) STVA22 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Människor som lever på flykt i sitt eget land är bland de mest utsatta och sårbara i världen, trots detta finns idag inget internationellt skydd för internflyktingar. I Nigeria har terroristorganisationen Boko Harams utbredning, samt de allt svårare klimatförhållanden som råder, lett till att situationen är akut. Över två miljoner människor lever idag på flykt inom landets gränser, och av dessa nås endast ett fåtal av hjälp från FN. Responsibility to protect (R2P), har sedan år 2005 funnits tillgängligt i syfte att ge FN mandat att garantera mänsklig säkerhet med de mål och medel som krävs, i vissa extrema situationer. Att åberopa R2P för att ingripa i Nigeria, är dock i dagsläget inte möjligt.

I denna studie undersöks därför om R2P... (More)
Människor som lever på flykt i sitt eget land är bland de mest utsatta och sårbara i världen, trots detta finns idag inget internationellt skydd för internflyktingar. I Nigeria har terroristorganisationen Boko Harams utbredning, samt de allt svårare klimatförhållanden som råder, lett till att situationen är akut. Över två miljoner människor lever idag på flykt inom landets gränser, och av dessa nås endast ett fåtal av hjälp från FN. Responsibility to protect (R2P), har sedan år 2005 funnits tillgängligt i syfte att ge FN mandat att garantera mänsklig säkerhet med de mål och medel som krävs, i vissa extrema situationer. Att åberopa R2P för att ingripa i Nigeria, är dock i dagsläget inte möjligt.

I denna studie undersöks därför om R2P borde utvidgas. Ramverket togs fram med avsikt att skydda människor från hot mot den personliga säkerheten. Trots detta kan det svåra och akuta säkerhetshot internflyktingar står inför inte motivera ett åberopande. Genom att i en värdeanalys jämföra olika normativa ställningstaganden, argumenteras i uppsatsen för ett prioriterande av individers säkerhet framför statssuveräniteten. Mänskliga rättigheter, där rätten till säkerhet ingår, ses som så fundamentalt att det etiskt rätta är att respektera, prioritera och förstärka detta värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ullström, Sara LU and Berglund, Martina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
säkerhet, internflyktingar, R2P, Nigeria, FN
language
Swedish
id
8873050
date added to LUP
2017-01-12 10:15:35
date last changed
2017-01-12 10:15:35
@misc{8873050,
 abstract   = {Människor som lever på flykt i sitt eget land är bland de mest utsatta och sårbara i världen, trots detta finns idag inget internationellt skydd för internflyktingar. I Nigeria har terroristorganisationen Boko Harams utbredning, samt de allt svårare klimatförhållanden som råder, lett till att situationen är akut. Över två miljoner människor lever idag på flykt inom landets gränser, och av dessa nås endast ett fåtal av hjälp från FN. Responsibility to protect (R2P), har sedan år 2005 funnits tillgängligt i syfte att ge FN mandat att garantera mänsklig säkerhet med de mål och medel som krävs, i vissa extrema situationer. Att åberopa R2P för att ingripa i Nigeria, är dock i dagsläget inte möjligt. 

I denna studie undersöks därför om R2P borde utvidgas. Ramverket togs fram med avsikt att skydda människor från hot mot den personliga säkerheten. Trots detta kan det svåra och akuta säkerhetshot internflyktingar står inför inte motivera ett åberopande. Genom att i en värdeanalys jämföra olika normativa ställningstaganden, argumenteras i uppsatsen för ett prioriterande av individers säkerhet framför statssuveräniteten. Mänskliga rättigheter, där rätten till säkerhet ingår, ses som så fundamentalt att det etiskt rätta är att respektera, prioritera och förstärka detta värde.},
 author    = {Ullström, Sara and Berglund, Martina},
 keyword   = {säkerhet,internflyktingar,R2P,Nigeria,FN},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internflyktingar och rätten till säkerhet},
 year     = {2016},
}