Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyckeln till rättvisa?

Rodriguez Bolin, Nicolas LU and Andersson, Olle LU (2016) STVA22 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar att utöka den befintliga kunskapsbasen om förutsättningarna för
svaga staters utveckling, med särskilt fokus på hur legitimitet kan skapas. Undersökningen
tar sin utgångspunkt i Guatemala, som 2006 beslutade om inrättandet av den
Internationella kommissionen mot straffrihet (CICIG) i samverkan med FN. CICIG
har haft som främsta uppgift att stärka det guatemalanska judiciella systemets kapacitet
i syfte att utreda kriminella nätverk inom statsapparaten samt motverka korruption
och straffrihet. Dess övergripande mål är att stärka rättsäkerheten i landet.
Kommissionen antar formellt skepnaden av en internationell organisation men verkar
inom ramen för guatemalansk lag. Denna hybrida organisationsform kan därmed... (More)
Denna studie ämnar att utöka den befintliga kunskapsbasen om förutsättningarna för
svaga staters utveckling, med särskilt fokus på hur legitimitet kan skapas. Undersökningen
tar sin utgångspunkt i Guatemala, som 2006 beslutade om inrättandet av den
Internationella kommissionen mot straffrihet (CICIG) i samverkan med FN. CICIG
har haft som främsta uppgift att stärka det guatemalanska judiciella systemets kapacitet
i syfte att utreda kriminella nätverk inom statsapparaten samt motverka korruption
och straffrihet. Dess övergripande mål är att stärka rättsäkerheten i landet.
Kommissionen antar formellt skepnaden av en internationell organisation men verkar
inom ramen för guatemalansk lag. Denna hybrida organisationsform kan därmed sägas
representera ett nytt grepp i det internationella samfundets strävan att underblåsa
svaga staters utveckling, kring vilken det följaktligen föreligger ett såväl inom- som
utomvetenskapligt kunskapsintresse.

Undersökningen avgränsar sig till att utröna huruvida det guatemalanska judiciella
systemet åtnjuter högre legitimitet idag än vid tidpunkten för CICIG:s inrättande.
Detta studeras genom en polyfonidriven ansats där olika analytiska infallsvinklar
kombineras för att ge ökad tillförlitlighet till våra resultat. Å ena sidan undersöks legitimiteten
utifrån en rad normativa kriterier, å andra sidan utifrån subjektiva dimensioner.
Härigenom avser vi att pröva huruvida vår empiriska undersökning ger stöd åt
gängse teorier om förutsättningarna för legitimitetsskapande. Resultaten vittnar om
skarpa kontraster mellan det judiciella systemets olika instanser och att dessa utifrån
vissa legitimitetsdimensioner har visat prov på framsteg, dock inte i andra. Den generella
slutsatsen är att utflödesfaktorer, snarare än inflödesaspeter verkar vara mest
avgörande för de judiciella institutionernas legitimitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rodriguez Bolin, Nicolas LU and Andersson, Olle LU
supervisor
organization
alternative title
En multimodal studie om antikorruptionskommissionen CICIG:s inverkan på det guatemalanska rättssystemets legitimitet
course
STVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Guatemala, CICIG, legitimitet, korruption, rättssäkerhet, utveckling
language
Swedish
id
8873129
date added to LUP
2017-01-12 10:15:19
date last changed
2017-01-12 10:15:19
@misc{8873129,
 abstract   = {Denna studie ämnar att utöka den befintliga kunskapsbasen om förutsättningarna för
svaga staters utveckling, med särskilt fokus på hur legitimitet kan skapas. Undersökningen
tar sin utgångspunkt i Guatemala, som 2006 beslutade om inrättandet av den
Internationella kommissionen mot straffrihet (CICIG) i samverkan med FN. CICIG
har haft som främsta uppgift att stärka det guatemalanska judiciella systemets kapacitet
i syfte att utreda kriminella nätverk inom statsapparaten samt motverka korruption
och straffrihet. Dess övergripande mål är att stärka rättsäkerheten i landet.
Kommissionen antar formellt skepnaden av en internationell organisation men verkar
inom ramen för guatemalansk lag. Denna hybrida organisationsform kan därmed sägas
representera ett nytt grepp i det internationella samfundets strävan att underblåsa
svaga staters utveckling, kring vilken det följaktligen föreligger ett såväl inom- som
utomvetenskapligt kunskapsintresse.

Undersökningen avgränsar sig till att utröna huruvida det guatemalanska judiciella
systemet åtnjuter högre legitimitet idag än vid tidpunkten för CICIG:s inrättande.
Detta studeras genom en polyfonidriven ansats där olika analytiska infallsvinklar
kombineras för att ge ökad tillförlitlighet till våra resultat. Å ena sidan undersöks legitimiteten
utifrån en rad normativa kriterier, å andra sidan utifrån subjektiva dimensioner.
Härigenom avser vi att pröva huruvida vår empiriska undersökning ger stöd åt
gängse teorier om förutsättningarna för legitimitetsskapande. Resultaten vittnar om
skarpa kontraster mellan det judiciella systemets olika instanser och att dessa utifrån
vissa legitimitetsdimensioner har visat prov på framsteg, dock inte i andra. Den generella
slutsatsen är att utflödesfaktorer, snarare än inflödesaspeter verkar vara mest
avgörande för de judiciella institutionernas legitimitet.},
 author    = {Rodriguez Bolin, Nicolas and Andersson, Olle},
 keyword   = {Guatemala,CICIG,legitimitet,korruption,rättssäkerhet,utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyckeln till rättvisa?},
 year     = {2016},
}