Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunpolitikens roll : En kvalitativ studie av två kommuners flyktingmottagande

Ericson, Gustav LU ; Bergander, Rasmus LU and Sandberg, David LU (2016) STVA22 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Det finns en tydlig variation i antalet mottagna flyktingar bland svenska kommuner vilket ofta förklaras genom kvantitativa studier och sällan genom kvalitativa jämförelser. Denna kvalitativa fallstudie undersöker kommunal politik med hjälp av gestaltningsteorin och teorin kring avpolitisering. Detta skapar förståelse gällande skillnader i flyktingmottagandet mellan Lunds och Kristianstads kommun. Gestaltningsteorin tillämpas på lokala partiers policydokument och kommunpolitikers ställningstaganden angående flyktingmottagande. Detta ger även en föreställning om flyktingfrågans grad av politisering. Analysen resulterar i två slutsatser. För det första, det finns inget avgörande samband mellan gestaltningen av flyktingar och antalet mottagna... (More)
Det finns en tydlig variation i antalet mottagna flyktingar bland svenska kommuner vilket ofta förklaras genom kvantitativa studier och sällan genom kvalitativa jämförelser. Denna kvalitativa fallstudie undersöker kommunal politik med hjälp av gestaltningsteorin och teorin kring avpolitisering. Detta skapar förståelse gällande skillnader i flyktingmottagandet mellan Lunds och Kristianstads kommun. Gestaltningsteorin tillämpas på lokala partiers policydokument och kommunpolitikers ställningstaganden angående flyktingmottagande. Detta ger även en föreställning om flyktingfrågans grad av politisering. Analysen resulterar i två slutsatser. För det första, det finns inget avgörande samband mellan gestaltningen av flyktingar och antalet mottagna i kommunerna. För det andra, det är möjligt att konstatera att en avpolitisering av flyktingfrågan kan påverka det faktiska flyktingmottagandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericson, Gustav LU ; Bergander, Rasmus LU and Sandberg, David LU
supervisor
organization
course
STVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Kommunalt flyktingmottagande, gestaltningsteorin, politisering, avpolitisering, Lunds kommun, Kristianstads kommun.
language
Swedish
id
8873163
date added to LUP
2017-01-12 10:14:41
date last changed
2017-01-12 10:14:41
@misc{8873163,
 abstract   = {Det finns en tydlig variation i antalet mottagna flyktingar bland svenska kommuner vilket ofta förklaras genom kvantitativa studier och sällan genom kvalitativa jämförelser. Denna kvalitativa fallstudie undersöker kommunal politik med hjälp av gestaltningsteorin och teorin kring avpolitisering. Detta skapar förståelse gällande skillnader i flyktingmottagandet mellan Lunds och Kristianstads kommun. Gestaltningsteorin tillämpas på lokala partiers policydokument och kommunpolitikers ställningstaganden angående flyktingmottagande. Detta ger även en föreställning om flyktingfrågans grad av politisering. Analysen resulterar i två slutsatser. För det första, det finns inget avgörande samband mellan gestaltningen av flyktingar och antalet mottagna i kommunerna. För det andra, det är möjligt att konstatera att en avpolitisering av flyktingfrågan kan påverka det faktiska flyktingmottagandet.},
 author    = {Ericson, Gustav and Bergander, Rasmus and Sandberg, David},
 keyword   = {Kommunalt flyktingmottagande,gestaltningsteorin,politisering,avpolitisering,Lunds kommun,Kristianstads kommun.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunpolitikens roll : En kvalitativ studie av två kommuners flyktingmottagande},
 year     = {2016},
}