Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skydd mot efterbildning av kläder i modebranschen - Du syns, men finns du?

Nilsson, Robin LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den ständigt växande modebranschen har utvecklat olika skyddsförutsättningar för klädesplagg inom immaterialrätten. Immaterialrätt består bland annat av upphovsrätt och mönsterrätt, två skydd som allt som oftast överlappar varandra. Det upphovsrättsliga skyddet har på senare år ökat i omfång för klädesplagg då mönsterskyddsrätten varit otillräcklig, något som det har rått delade meningar om inom juridiken.

Det mönsterrättsliga skyddet ställer krav på nyhet samt särprägel och uppstår genom registrering medan det för upphovsrättsligt skydd krävs originalitet och verkshöjd, vilket i sin tur uppstår formlöst. Då klädesbranschen tillåter mer långtgående efterbildningar än andra branscher uppstår frågan om kraven som ställs upp i upphovs-... (More)
Den ständigt växande modebranschen har utvecklat olika skyddsförutsättningar för klädesplagg inom immaterialrätten. Immaterialrätt består bland annat av upphovsrätt och mönsterrätt, två skydd som allt som oftast överlappar varandra. Det upphovsrättsliga skyddet har på senare år ökat i omfång för klädesplagg då mönsterskyddsrätten varit otillräcklig, något som det har rått delade meningar om inom juridiken.

Det mönsterrättsliga skyddet ställer krav på nyhet samt särprägel och uppstår genom registrering medan det för upphovsrättsligt skydd krävs originalitet och verkshöjd, vilket i sin tur uppstår formlöst. Då klädesbranschen tillåter mer långtgående efterbildningar än andra branscher uppstår frågan om kraven som ställs upp i upphovs- och mönsterrätten är tillräckligt förutsebara för att inte påverka efterbildningen i modeindustrin. De diffusa kraven inom främst upphovsrätten kan leda till en försämrad förutsebarhet i den svenska rättsstaten. Detta behöver å sin tur inte innebära att rättsstaten inte blir legitim, då domstolsväsendet ges viss flexibilitet i sin rättstillämpning. Denna flexibilitet får många gånger anses godtagbar även om den inte korrelerar med förutsebarheten på ett optimalt plan. Praxis är det främsta, och möjligen enda, verktyg för att finna vägledning i vad som faller inom det upphovsrättsliga skyddsomfånget. Den nu gällande uppfattningen är att det föreligger ett lågt originalitets- och verkshöjdskrav för klädesplagg. Skyddsomfånget för samma varor blir som följd tämligen snävt och enbart en bedömning i det enskilda fallet kan ge ett konkret svar på skyddets omfång. Avsikten med ett begränsat skyddsomfång har varit att öka konkurrensfriheten, men frågan är om det istället har börjat råda en oavsiktlig acceptans för allt mer långtgående efterbildningar. (Less)
Abstract
The constantly growing fashion industry has developed different qualifications when it comes to protecting clothing within the intellectual property law. The intellectual property law consists of among other things, the design right and the copyright, which overlap each other. Copyright has extended to cover more clothing nowadays compared to a few years ago due to the defect of the design right, something that has been intensely debated within the jurisprudence.

On the one hand, design protection arises after registration and demands innovation and distinction. Copyright on the other hand demands originality and the protection arises formless. Since the clothing industry allows more far-reaching industrial counterfeiting we must ask... (More)
The constantly growing fashion industry has developed different qualifications when it comes to protecting clothing within the intellectual property law. The intellectual property law consists of among other things, the design right and the copyright, which overlap each other. Copyright has extended to cover more clothing nowadays compared to a few years ago due to the defect of the design right, something that has been intensely debated within the jurisprudence.

On the one hand, design protection arises after registration and demands innovation and distinction. Copyright on the other hand demands originality and the protection arises formless. Since the clothing industry allows more far-reaching industrial counterfeiting we must ask ourselves if design protection and copyright are foreseeable enough, and if not, if this has effected counterfeiting in the fashion industry. The ambiguous demands within mainly the copyright can mean that the predictability in the Swedish constitutional state shows imperfections. This does not necessarily mean that the constitutional state is not valid, due to the fact that the court of law has certain flexibility in their legal assessment within the case law. This flexibility has to be accepted even if it does not correlate with the predictability. Case law is the prime, and perhaps the only guidance to know what copyright protection covers. The perception of today is that the demand of originality within copyright for clothing is low and therefore will the protection scope become passably narrow for the same products. Only an evaluation in the particular case can answer exactly how narrow the protection scope might be. The intention of a narrow protection scope has been to make the freedom of competition wider, but the question remains if the result has become an unintended acceptance to more far-reaching counterfeiting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Robin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Upphovsrätt, Mönsterskydd, Efterbildning, Modebranschen.
language
Swedish
id
8873928
date added to LUP
2016-07-04 08:37:31
date last changed
2016-07-04 08:37:31
@misc{8873928,
 abstract   = {The constantly growing fashion industry has developed different qualifications when it comes to protecting clothing within the intellectual property law. The intellectual property law consists of among other things, the design right and the copyright, which overlap each other. Copyright has extended to cover more clothing nowadays compared to a few years ago due to the defect of the design right, something that has been intensely debated within the jurisprudence. 

On the one hand, design protection arises after registration and demands innovation and distinction. Copyright on the other hand demands originality and the protection arises formless. Since the clothing industry allows more far-reaching industrial counterfeiting we must ask ourselves if design protection and copyright are foreseeable enough, and if not, if this has effected counterfeiting in the fashion industry. The ambiguous demands within mainly the copyright can mean that the predictability in the Swedish constitutional state shows imperfections. This does not necessarily mean that the constitutional state is not valid, due to the fact that the court of law has certain flexibility in their legal assessment within the case law. This flexibility has to be accepted even if it does not correlate with the predictability. Case law is the prime, and perhaps the only guidance to know what copyright protection covers. The perception of today is that the demand of originality within copyright for clothing is low and therefore will the protection scope become passably narrow for the same products. Only an evaluation in the particular case can answer exactly how narrow the protection scope might be. The intention of a narrow protection scope has been to make the freedom of competition wider, but the question remains if the result has become an unintended acceptance to more far-reaching counterfeiting.},
 author    = {Nilsson, Robin},
 keyword   = {Immaterialrätt,Upphovsrätt,Mönsterskydd,Efterbildning,Modebranschen.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd mot efterbildning av kläder i modebranschen - Du syns, men finns du?},
 year     = {2016},
}