Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patenthavares skydd vid patentintrång - Särskilt om sanktioner

Nordgren, Julia LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. This includes the civil and penal infringement sanctions. In order for a protection to work efficiently and satisfactory, reasonably, the rules need to be dissuasive, proportionate and work in practice.

A harmonization on a European and global scale signifies the development of patent law, which has been driven forward by various international cooperation. Within the EU, the Enforcement Directive (2004/48/EC) has primarily been compiled, in... (More)
A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. This includes the civil and penal infringement sanctions. In order for a protection to work efficiently and satisfactory, reasonably, the rules need to be dissuasive, proportionate and work in practice.

A harmonization on a European and global scale signifies the development of patent law, which has been driven forward by various international cooperation. Within the EU, the Enforcement Directive (2004/48/EC) has primarily been compiled, in order to harmonize the civil sanctions amongst the member states, with the ambition to create a stronger and more unified protection for rights holders. Sweden was convicted in the European Court of Justice due to the delay in incorporating the directive. However, a comparison of the rules before and after the incorporation show minor differences between the Swedish Patent Law and the Enforcement Directive, differences which also cannot be traced in practice. The directive does not affect the penal provisions – however, an additional directive regulating this aspect is planned. Regarding the penal provision in the Swedish Patent Law, it may be noted that the provision has had minor significance in practice.

During the process of strengthening and harmonizing the European patent system, a EU patent, with associated court, has long been up for discussion. This will consist of a unified patent and is planned to be introduced in the near future. In Sweden, a new patent and market court is planned. In patent law, nationally, this entails inter alia, that all cases within intellectual property will be handled in special court. Hopefully, this will lead to more unified practice, and thereby more predictability and legal security. (Less)
Abstract (Swedish)
Patentet utgör en immateriell rättighet som innebär en ensamrätt för innehavaren att nyttja innovationen under en viss tidsperiod. Den som kränker denna ensamrätt gör sig skyldig till patentintrång. En stor del av patenträtten, och kanske det viktigaste ur patenthavarens perspektiv, är det skydd som patentet ställer upp för ensamrätten. Härtill hör patentlagens civil­ och straffrättsliga sanktionsbestämmelser vid intrång. För att ett skydd ska fungera effektivt och vara tillfredsställande krävs rimligen att reglerna är avskräckande, proportionerliga och fungerar i praktiken.

Harmonisering på europeisk och global nivå kännetecknar patenträttens utveckling, som har drivits framåt av olika internationella samarbeten. Inom EU har främst... (More)
Patentet utgör en immateriell rättighet som innebär en ensamrätt för innehavaren att nyttja innovationen under en viss tidsperiod. Den som kränker denna ensamrätt gör sig skyldig till patentintrång. En stor del av patenträtten, och kanske det viktigaste ur patenthavarens perspektiv, är det skydd som patentet ställer upp för ensamrätten. Härtill hör patentlagens civil­ och straffrättsliga sanktionsbestämmelser vid intrång. För att ett skydd ska fungera effektivt och vara tillfredsställande krävs rimligen att reglerna är avskräckande, proportionerliga och fungerar i praktiken.

Harmonisering på europeisk och global nivå kännetecknar patenträttens utveckling, som har drivits framåt av olika internationella samarbeten. Inom EU har främst sanktionsdirektivet (2004/48/EG) tagits fram för att harmonisera de civilrättsliga sanktionerna mellan medlemsstaterna gällande patent. Syftet har varit att skapa ett starkare och mer enhetligt skydd för rättighetsinnehavare. Direktivets införlivande i svensk rätt drog ut på tiden, varför Sverige fälldes i EU-domstolen. En jämförelse mellan bestämmelserna före och efter införlivandet, visar dock på mindre skillnader mellan patentlagen och sanktionsdirektivet. Dessa kan dessutom inte spåras i praxis. Straffbestämmelsen faller utanför sanktionsdirektivets område ­ dock planeras ett ytterligare direktiv för att reglera denna fråga. Vad gäller den svenska bestämmelsen i patentlagen, kan det konstateras att denna har haft mycket liten praktisk betydelse.

I utvecklingen mot att stärka och harmonisera det europeiska patentsystemet, har under lång tid ett gemensamt patent diskuterats, med därtill hörande domstol. Detta kommer nu utgöras av ett enhetligt EU­patent och avsikten är att det ska införas så snart som möjligt. För svensk del planeras en ny Patent­ och marknadsdomstol, samt därtill hörande överdomstol. På patenträttens område nationellt medför detta bland annat att i princip alla mål inom immateriell rättsskipning, kommer att handhas av specialdomstol. Förhoppningsvis kan detta leda till en mer enhetlig praxis och därmed en ökad rättssäkerhet samt ett stärkt patentskydd vad det gäller svenska patent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, Patenträtt, EU-rätt, Patentintrång, Sanktioner.
language
Swedish
id
8873929
date added to LUP
2016-07-04 08:37:04
date last changed
2016-07-04 08:37:04
@misc{8873929,
 abstract   = {A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. This includes the civil and penal infringement sanctions. In order for a protection to work efficiently and satisfactory, reasonably, the rules need to be dissuasive, proportionate and work in practice. 

A harmonization on a European and global scale signifies the development of patent law, which has been driven forward by various international cooperation. Within the EU, the Enforcement Directive (2004/48/EC) has primarily been compiled, in order to harmonize the civil sanctions amongst the member states, with the ambition to create a stronger and more unified protection for rights holders. Sweden was convicted in the European Court of Justice due to the delay in incorporating the directive. However, a comparison of the rules before and after the incorporation show minor differences between the Swedish Patent Law and the Enforcement Directive, differences which also cannot be traced in practice. The directive does not affect the penal provisions – however, an additional directive regulating this aspect is planned. Regarding the penal provision in the Swedish Patent Law, it may be noted that the provision has had minor significance in practice. 

During the process of strengthening and harmonizing the European patent system, a EU patent, with associated court, has long been up for discussion. This will consist of a unified patent and is planned to be introduced in the near future. In Sweden, a new patent and market court is planned. In patent law, nationally, this entails inter alia, that all cases within intellectual property will be handled in special court. Hopefully, this will lead to more unified practice, and thereby more predictability and legal security.},
 author    = {Nordgren, Julia},
 keyword   = {Immaterialrätt,Patenträtt,EU-rätt,Patentintrång,Sanktioner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patenthavares skydd vid patentintrång - Särskilt om sanktioner},
 year     = {2016},
}