Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsstörningsavgiftens funktion

Holmén, Johanna LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A market disruption fee is a direct penalty in MFL. Even though at first sight it seems to be a practical and flexible tool to deal with more serious violations of MFL, it is seldom used. The question is why? This essay describes how the market disruption fee arose, its development, and a description of established law. The purpose of this essay is to identify underlying interests, thoughts and ideas for the fee. The purpose is also to investigate the market disruption fee, originally intended function and to place it in a bigger picture, the Swedish Market Law. Therefore the essay also includes a general chapter on MFL, its sanctions and Market Laws general purpose. In the discussions chapter I argue for how well the current market... (More)
A market disruption fee is a direct penalty in MFL. Even though at first sight it seems to be a practical and flexible tool to deal with more serious violations of MFL, it is seldom used. The question is why? This essay describes how the market disruption fee arose, its development, and a description of established law. The purpose of this essay is to identify underlying interests, thoughts and ideas for the fee. The purpose is also to investigate the market disruption fee, originally intended function and to place it in a bigger picture, the Swedish Market Law. Therefore the essay also includes a general chapter on MFL, its sanctions and Market Laws general purpose. In the discussions chapter I argue for how well the current market disruption fee regulation actually fulfil its original purpose. The contents of my essay try to give an overall picture of the market disruption fee functionality and do not reject it because of the limited amount of convicting verdicts. (Less)
Abstract (Swedish)
Marknadsstörningsavgiften är en direktverkande sanktionsavgift i MFL. Trots att den vid första anblicken verkar vara ett praktiskt och smidigt verktyg för att komma till rätta med grova överträdelser av förbuden i MFL används den mycket sällan. Frågan är varför? Den här uppsatsens skildrar hur marknadsstörningsavgiften uppkok och dess utveckling samt beskriver gällande rätt genom en redogörelse av lagtext, förarbeten och praxis. Syftet med uppsatsen är att kartlägga bakomliggande intressen, tankar och idéer för att på så sätt utreda marknadsstörningsavgiftens tänkta funktion och se dess plats i det större system den är en del av, nämligen den svenska marknadsrätten. Uppsatsen innefattar därför för perspektivets skull även ett övergripande... (More)
Marknadsstörningsavgiften är en direktverkande sanktionsavgift i MFL. Trots att den vid första anblicken verkar vara ett praktiskt och smidigt verktyg för att komma till rätta med grova överträdelser av förbuden i MFL används den mycket sällan. Frågan är varför? Den här uppsatsens skildrar hur marknadsstörningsavgiften uppkok och dess utveckling samt beskriver gällande rätt genom en redogörelse av lagtext, förarbeten och praxis. Syftet med uppsatsen är att kartlägga bakomliggande intressen, tankar och idéer för att på så sätt utreda marknadsstörningsavgiftens tänkta funktion och se dess plats i det större system den är en del av, nämligen den svenska marknadsrätten. Uppsatsen innefattar därför för perspektivets skull även ett övergripande kapitel om MFL, dess sanktioner och marknadsrättens generella syfte. I diskussionsdelen för jag avslutningsvis ett resonemang om hur väl den nuvarande marknadsstörningsavgiftsregleringen faktiskt uppfyller sin tänkta funktion. Innehållet i min uppsats försöker ge en helhetsbild av marknadsstörningsavgiftens funktionsduglighet och avskriver inte dess nytta på grund av få fällande domar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmén, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsstörningsavgift
language
Swedish
id
8874277
date added to LUP
2016-07-04 09:29:13
date last changed
2016-07-04 09:29:13
@misc{8874277,
 abstract   = {A market disruption fee is a direct penalty in MFL. Even though at first sight it seems to be a practical and flexible tool to deal with more serious violations of MFL, it is seldom used. The question is why? This essay describes how the market disruption fee arose, its development, and a description of established law. The purpose of this essay is to identify underlying interests, thoughts and ideas for the fee. The purpose is also to investigate the market disruption fee, originally intended function and to place it in a bigger picture, the Swedish Market Law. Therefore the essay also includes a general chapter on MFL, its sanctions and Market Laws general purpose. In the discussions chapter I argue for how well the current market disruption fee regulation actually fulfil its original purpose. The contents of my essay try to give an overall picture of the market disruption fee functionality and do not reject it because of the limited amount of convicting verdicts.},
 author    = {Holmén, Johanna},
 keyword   = {Marknadsstörningsavgift},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsstörningsavgiftens funktion},
 year     = {2016},
}