Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det könsneutrala äktenskapet - En utredning av homosexuellas rätt att ingå äktenskap

Sevelius, Emilia LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Homosexuella har i Sverige genom historien ständigt varit utsatta och diskriminerade. Homosexuella handlingar var kriminaliserade från 1608 till 1944 med undantag för införandet av 1734 års lag då den uttryckliga kriminaliseringen togs bort. Sedermera infördes kriminaliseringen åter i 1864 års strafflag. 1944 ersattes kriminaliseringen med en sjukdomsklassificering som varade till 1979.

Under andra halvan av 1900-talet började utvecklingen av homosexuellas rättigheter att ta fart. 1988 infördes en laglig rätt för homosexuella att bli sambor, 1995 fick homosexuella möjlighet att registrera partnerskap och 2003 infördes en könsneutral sambolag. Rättighetsutvecklingen kulminerade 2009 med införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken.
... (More)
Homosexuella har i Sverige genom historien ständigt varit utsatta och diskriminerade. Homosexuella handlingar var kriminaliserade från 1608 till 1944 med undantag för införandet av 1734 års lag då den uttryckliga kriminaliseringen togs bort. Sedermera infördes kriminaliseringen åter i 1864 års strafflag. 1944 ersattes kriminaliseringen med en sjukdomsklassificering som varade till 1979.

Under andra halvan av 1900-talet började utvecklingen av homosexuellas rättigheter att ta fart. 1988 infördes en laglig rätt för homosexuella att bli sambor, 1995 fick homosexuella möjlighet att registrera partnerskap och 2003 infördes en könsneutral sambolag. Rättighetsutvecklingen kulminerade 2009 med införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken.

Den könsneutrala äktenskapsbalken föregicks av en grundlig genomgång av argumenten som talade för och emot dess införande. Denna uppsats kommer att fokusera på de argument som framfördes i Hans Regners utredning från 2005 då trossamfund och riksdagspartier hördes. De argument som anfördes av religiösa samfund samt Kristdemokraterna, grundandes på den traditionella synen på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. De kristna samfunden hänvisade till Bibeln för att underbygga de flesta argumenten som i mångt och mycket utmynnade i att det var bäst för barnet, föräldrarna samt samhället om barnet växte upp med en mamma och en pappa. De politiska parterna som argumenterade för införandet av den könsneutrala äktenskapsbalken, hävdade i sin tur att juridikens främsta roll är att reglera problem som kan uppstå i dagens samhälle och betonade vikten av att separera juridiken från moraliska och etiska ståndpunkter.

För att sammanfatta debatten som fördes, berörde argumenten två parallella funktioner av äktenskapet. Dels berördes äktenskapet som en del av äktenskapsrätten, dels som en familjerättslig institution. (Less)
Abstract
This paper examines the legislation that concerns the historical development of homosexuals’ rights in Sweden, with emphasis on the debate that led to the gender neutral definition of marriage. Homosexuals have, throughout the history, been exposed to discrimination in various ways. From 1608 until 1734 homosexual acts were outlawed, to be criminalized again in the Criminal law from 1864. In 1944 the criminalization was replaced by a disease classification, that lasted until 1979. During the second half of the 20th century, the transformation of homosexuals’ rights subsequently started to take form. In 1988 same sex cohabitations became legal, and in 1995 homosexuals got the right to register their partnership with almost the same judicial... (More)
This paper examines the legislation that concerns the historical development of homosexuals’ rights in Sweden, with emphasis on the debate that led to the gender neutral definition of marriage. Homosexuals have, throughout the history, been exposed to discrimination in various ways. From 1608 until 1734 homosexual acts were outlawed, to be criminalized again in the Criminal law from 1864. In 1944 the criminalization was replaced by a disease classification, that lasted until 1979. During the second half of the 20th century, the transformation of homosexuals’ rights subsequently started to take form. In 1988 same sex cohabitations became legal, and in 1995 homosexuals got the right to register their partnership with almost the same judicial rights as heterosexual marriages. In 2003 the definition of cohabitation got gender neutral and in 2009 the development of homosexuals’ rights culminated with the established gender neutral definition of marriage.

This paper aims to give the reader a better insight in the process that led to the gender neutral definition of marriage. Hans Regner that led the research, put together arguments for and against the gender neutral definition. The paper will focus on an analysis of the arguments that were proposed by on one hand the religious communities and on the other hand the political parties. The religious communities that were heard, based their arguments on the traditional definition of marriage as of between a man and a woman. The Christian Community referred to The Bible to claim that it was the best for children, parents and the society to let children grow up with a mother and a father. All the political parties, except the Christian Democrats, argued for a change of the definition of marriage to become gender neutral. Their arguments focused on the importance of the law as an instrument to reflect today’s society and the significance of separating the law from ethical and moral standards.

To sum up the debate, it focused on two different aspects of the word marriage. One aspect referring to marriage as marriage-law, and the other one as a family institution. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sevelius, Emilia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, homosexuella, äktenskap, könsneutralt äktenskap
language
Swedish
id
8874350
date added to LUP
2016-07-04 09:47:08
date last changed
2016-07-04 09:47:08
@misc{8874350,
 abstract   = {This paper examines the legislation that concerns the historical development of homosexuals’ rights in Sweden, with emphasis on the debate that led to the gender neutral definition of marriage. Homosexuals have, throughout the history, been exposed to discrimination in various ways. From 1608 until 1734 homosexual acts were outlawed, to be criminalized again in the Criminal law from 1864. In 1944 the criminalization was replaced by a disease classification, that lasted until 1979. During the second half of the 20th century, the transformation of homosexuals’ rights subsequently started to take form. In 1988 same sex cohabitations became legal, and in 1995 homosexuals got the right to register their partnership with almost the same judicial rights as heterosexual marriages. In 2003 the definition of cohabitation got gender neutral and in 2009 the development of homosexuals’ rights culminated with the established gender neutral definition of marriage. 

This paper aims to give the reader a better insight in the process that led to the gender neutral definition of marriage. Hans Regner that led the research, put together arguments for and against the gender neutral definition. The paper will focus on an analysis of the arguments that were proposed by on one hand the religious communities and on the other hand the political parties. The religious communities that were heard, based their arguments on the traditional definition of marriage as of between a man and a woman. The Christian Community referred to The Bible to claim that it was the best for children, parents and the society to let children grow up with a mother and a father. All the political parties, except the Christian Democrats, argued for a change of the definition of marriage to become gender neutral. Their arguments focused on the importance of the law as an instrument to reflect today’s society and the significance of separating the law from ethical and moral standards. 

To sum up the debate, it focused on two different aspects of the word marriage. One aspect referring to marriage as marriage-law, and the other one as a family institution.},
 author    = {Sevelius, Emilia},
 keyword   = {rättshistoria,homosexuella,äktenskap,könsneutralt äktenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det könsneutrala äktenskapet - En utredning av homosexuellas rätt att ingå äktenskap},
 year     = {2016},
}