Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fredstida spionage i militära avtal - En folkrättslig studie av NATO SOFA

Wallgren, Daniel LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Fredstida spionage har länge varit ett debatterat område inom folkrätten. Det är dock tämligen oklart om verksamheten har någon legal förutsättning i de folkrättsliga källorna. Stater utövar spionage kontinuerligt vilket bidrar till ytterligare förvirring på området. Bristen på kodifiering i internationella konventioner bidrar till att utövandet av spionage istället är beroende av andra folkrättsliga normföreställningar. Dessa kan utvecklas på olika sätt, exempelvis genom avtalsförhållanden.

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida spionage utgör en folkrättkränkning när sådan begås inom ramarna för ett så kallat Status of forces agreement. Dessa avtal reglerar rättslig ställning för en sändarstats militära styrkor när dessa befinner sig... (More)
Fredstida spionage har länge varit ett debatterat område inom folkrätten. Det är dock tämligen oklart om verksamheten har någon legal förutsättning i de folkrättsliga källorna. Stater utövar spionage kontinuerligt vilket bidrar till ytterligare förvirring på området. Bristen på kodifiering i internationella konventioner bidrar till att utövandet av spionage istället är beroende av andra folkrättsliga normföreställningar. Dessa kan utvecklas på olika sätt, exempelvis genom avtalsförhållanden.

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida spionage utgör en folkrättkränkning när sådan begås inom ramarna för ett så kallat Status of forces agreement. Dessa avtal reglerar rättslig ställning för en sändarstats militära styrkor när dessa befinner sig på ett främmande territorium. Traktaten fyller ofta syftet av att skapa ett funktionellt medel för samarbete inom militärallianser. Det saknas emellertid belysande debatt om spionagets rättsliga ställning i dessa avtal.

I uppsatsen argumenteras för att utövandet av spionage är tillåtet att bedriva inom SOFA:s. Främst fungerar nämligen verksamheten som ett sätt för att främja enskilda staters nationella säkerhet. Ett folkrättsligt förbud hade motverkat dessa intressen. Uppfattningen är dessutom att spionage samtidigt bidrar till ökade incitament för att initiera olika former av samarbeten.

I uppsatsen används interdisciplinära teorier för att skapa en meningsfull diskussion om de intressen spionage faktiskt främjar. (Less)
Abstract
International legal sources have a hard time establishing if the use of peacetime espionage is something that is prohibited or not in international law. Most nations conduct spying against one another, this in it self contributes to legal problems. The outcome is not a result from neglect, rather it is something nations finds helpful whether or not the activity is used against allies or foes. The lack of international conventions addressing the use of peacetime espionage makes the activity dependent on other norms of international law. Some standards may be developed from contractual relations.

The purpose of the following essay is to examine if the peacetime use of espionage is tolerated within close military cooperation’s, often... (More)
International legal sources have a hard time establishing if the use of peacetime espionage is something that is prohibited or not in international law. Most nations conduct spying against one another, this in it self contributes to legal problems. The outcome is not a result from neglect, rather it is something nations finds helpful whether or not the activity is used against allies or foes. The lack of international conventions addressing the use of peacetime espionage makes the activity dependent on other norms of international law. Some standards may be developed from contractual relations.

The purpose of the following essay is to examine if the peacetime use of espionage is tolerated within close military cooperation’s, often referred to as Status of Forces Agreements. This is particularly interesting since the area lacks a debate on the issue of the legal aspects of espionage.

This essay argues that espionage ultimately is used as a tool to further national security interests, even within close military alliances such as the NATO. The interest in which does however make it possible to facilitate international cooperation.

To adequately capture the interests who control the legal status of espionage within these types of arrangements this essay uses theories from international relations. The approach ultimately contributes to a better understanding of the problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallgren, Daniel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Public International Law, NATO SOFA, Spionage, Funktionalism
language
Swedish
id
8874390
date added to LUP
2016-07-04 11:51:31
date last changed
2016-07-04 11:51:31
@misc{8874390,
 abstract   = {{International legal sources have a hard time establishing if the use of peacetime espionage is something that is prohibited or not in international law. Most nations conduct spying against one another, this in it self contributes to legal problems. The outcome is not a result from neglect, rather it is something nations finds helpful whether or not the activity is used against allies or foes. The lack of international conventions addressing the use of peacetime espionage makes the activity dependent on other norms of international law. Some standards may be developed from contractual relations. 

The purpose of the following essay is to examine if the peacetime use of espionage is tolerated within close military cooperation’s, often referred to as Status of Forces Agreements. This is particularly interesting since the area lacks a debate on the issue of the legal aspects of espionage.

This essay argues that espionage ultimately is used as a tool to further national security interests, even within close military alliances such as the NATO. The interest in which does however make it possible to facilitate international cooperation.

To adequately capture the interests who control the legal status of espionage within these types of arrangements this essay uses theories from international relations. The approach ultimately contributes to a better understanding of the problem.}},
 author    = {{Wallgren, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fredstida spionage i militära avtal - En folkrättslig studie av NATO SOFA}},
 year     = {{2016}},
}