Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan pappas avtal med sin nya fru påverka mitt arv? - Om äktenskapsförord och avtalsfrihet i konflikt med särkullbarns arvsrätt

Linde, Cornelia LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I Sverige har särkullbarn en rätt att få ut sitt arv efter en förälder direkt efter förälderns bortgång. Samtidigt kan man i Sverige inte göra sina bröstarvingar arvlösa, utan ett barn har alltid rätt till sin laglott. Möjligheten att göra sina barn arvlösa ges inte heller genom testamenten eller gåvor. I Sverige har vi ett förstärkt laglottsskydd som fångar upp de fall olovliga överföringar av egendom reducerar barns arv kraftigt.

I Sverige finns det en möjlighet för makar att skriva ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord används för att ge egendom karaktär, antingen som enskild egendom eller giftorättsgods. I Sverige har vi flera typtvång på äktenskapsförord och avtalsfriheten avseende äktenskapsförord är mycket begränsad. Till... (More)
I Sverige har särkullbarn en rätt att få ut sitt arv efter en förälder direkt efter förälderns bortgång. Samtidigt kan man i Sverige inte göra sina bröstarvingar arvlösa, utan ett barn har alltid rätt till sin laglott. Möjligheten att göra sina barn arvlösa ges inte heller genom testamenten eller gåvor. I Sverige har vi ett förstärkt laglottsskydd som fångar upp de fall olovliga överföringar av egendom reducerar barns arv kraftigt.

I Sverige finns det en möjlighet för makar att skriva ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord används för att ge egendom karaktär, antingen som enskild egendom eller giftorättsgods. I Sverige har vi flera typtvång på äktenskapsförord och avtalsfriheten avseende äktenskapsförord är mycket begränsad. Till exempel får man inte tidsbegränsa sitt äktenskapsförord eller bestämma att viss egendom ska vara enskild vid skilsmässa men inte då äktenskapet upplöses på grund av dödsfall. I andra nordiska länder, närmare bestämt Norge och Danmark, finns dessa möjligheter.

I uppsatsen som är utförd med en rättsdogmatiskt metod, tittar jag först på gällande rätt samt dess bakomliggande syfte. Slutligen leder det till en diskussion kring hur äktenskapsförord kan påverka särkullbarns arvsrätt. Med inspiration från de andra nordiska rättsystemen undersöker jag även vad en lösning liknande deras skulle ge för effekt i Sverige.

Jag konstaterar att avtalsfriheten i Sverige är mycket begränsad, vilket enligt mig ibland är mer motiverat och ibland mindre motiverat. Till exempel förstår jag inte varför en tidsbegränsning av äktenskapsförord inte är möjlig, då lagstiftarens främsta argument emot det är att äktenskapsförord blir mer komplicerade att utreda. Jag förstår dock varför vi i Sverige inte har en lagstiftning liknande den i Norge och Danmark, gällande möjligheten att egendom får olika karaktär i olika situationer då det enligt mig gör det lättare att missgynna ett särkullbarn arvsrättsligt. (Less)
Abstract
In Sweden, children from a previous relationship has a right to receive their inheritance from a parent directly after the parent's death. At the same time, is it not possible to make your children disinherited in Sweden. The opportunity to make your children disinherited is neither possible through gifts or will. In Sweden, we have a protection of the lawful share that captures illegal transfers of property that aims to reduce children’s inheritance

There is a possibility in Sweden for spouses to sign a prenuptial agreement. Prenuptial agreements are used to give property character, either as private property or community property. We have several contractual terms and conditions regarding prenuptial agreements in Sweden. For example... (More)
In Sweden, children from a previous relationship has a right to receive their inheritance from a parent directly after the parent's death. At the same time, is it not possible to make your children disinherited in Sweden. The opportunity to make your children disinherited is neither possible through gifts or will. In Sweden, we have a protection of the lawful share that captures illegal transfers of property that aims to reduce children’s inheritance

There is a possibility in Sweden for spouses to sign a prenuptial agreement. Prenuptial agreements are used to give property character, either as private property or community property. We have several contractual terms and conditions regarding prenuptial agreements in Sweden. For example you can not have a time limit as a condition in your prenuptial agreement and you can not determine that same property shall be private property if you divorce and community property if the marriage is dissolved by death. You have this opportunities in other Nordic countries, for example Denmark and Norway.

The essay which follows a traditional legal dogmatic method, firstly contains an explanation of the current legal system and the purpose and thoughts behind the system. This finally leads to a discussion about the prenuptial agreement and the agreements effect on the inheritance for children from previous relationships. I also investigate the other Nordic legal systems and what the effect would be if Sweden had similar solutions as them.

In my conclusion I establish that the freedom to fill an prenuptial agreement with what ever you want is very limited in Sweden. According to me it is more justified sometimes and less justified sometimes. For example, I can not understand why we do not have the chance to time limit our prenuptial agreements. Particularly, I do not understand the argument presented by the legislator. I do not think that argument that the agreement gets more complicated to investigate is a valid one. However, I understand why the Swedish legal system not is the same as the Norwegian and Danish regarding the possibility to give property different character in different situations. According to me, are those kind of laws making it easier to disfavour a children from a previous relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Cornelia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arvsrätt, särkullbarn, laglott, äktenskapsförord, typtvång
language
Swedish
id
8874429
date added to LUP
2016-07-04 11:50:04
date last changed
2017-06-11 04:12:46
@misc{8874429,
 abstract   = {In Sweden, children from a previous relationship has a right to receive their inheritance from a parent directly after the parent's death. At the same time, is it not possible to make your children disinherited in Sweden. The opportunity to make your children disinherited is neither possible through gifts or will. In Sweden, we have a protection of the lawful share that captures illegal transfers of property that aims to reduce children’s inheritance 

There is a possibility in Sweden for spouses to sign a prenuptial agreement. Prenuptial agreements are used to give property character, either as private property or community property. We have several contractual terms and conditions regarding prenuptial agreements in Sweden. For example you can not have a time limit as a condition in your prenuptial agreement and you can not determine that same property shall be private property if you divorce and community property if the marriage is dissolved by death. You have this opportunities in other Nordic countries, for example Denmark and Norway.

The essay which follows a traditional legal dogmatic method, firstly contains an explanation of the current legal system and the purpose and thoughts behind the system. This finally leads to a discussion about the prenuptial agreement and the agreements effect on the inheritance for children from previous relationships. I also investigate the other Nordic legal systems and what the effect would be if Sweden had similar solutions as them. 

In my conclusion I establish that the freedom to fill an prenuptial agreement with what ever you want is very limited in Sweden. According to me it is more justified sometimes and less justified sometimes. For example, I can not understand why we do not have the chance to time limit our prenuptial agreements. Particularly, I do not understand the argument presented by the legislator. I do not think that argument that the agreement gets more complicated to investigate is a valid one. However, I understand why the Swedish legal system not is the same as the Norwegian and Danish regarding the possibility to give property different character in different situations. According to me, are those kind of laws making it easier to disfavour a children from a previous relationship.},
 author    = {Linde, Cornelia},
 keyword   = {arvsrätt,särkullbarn,laglott,äktenskapsförord,typtvång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan pappas avtal med sin nya fru påverka mitt arv? - Om äktenskapsförord och avtalsfrihet i konflikt med särkullbarns arvsrätt},
 year     = {2016},
}