Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Responsibility to protect - En studie av principens innebörd och tillämpning

Endstrasser, Ema LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Responsibility to protect är en princip som för första gången formades år 2001 av International Commission on Intervention and State Sovereignty. Sedan dess har principen utvecklats stegvis genom olika handlingar och dokument vilka varit påverkade av mellanstatliga relationer och av de uppkomna händelser där mänskliga rättigheter stått på spel.

Syftet med detta arbete har varit att försöka klargöra vad responsibility to protect egentligen innebär och hur det kommit att tillämpas. Mer specifikt har syftet varit att försöka reda ut hur och varför principen utvecklats på det sätt den gjort och hur den blivit till det den är idag. För att uppfylla detta mål har det redogjorts för hur principen använts i totalt fyra resolutioner, utfärdade... (More)
Responsibility to protect är en princip som för första gången formades år 2001 av International Commission on Intervention and State Sovereignty. Sedan dess har principen utvecklats stegvis genom olika handlingar och dokument vilka varit påverkade av mellanstatliga relationer och av de uppkomna händelser där mänskliga rättigheter stått på spel.

Syftet med detta arbete har varit att försöka klargöra vad responsibility to protect egentligen innebär och hur det kommit att tillämpas. Mer specifikt har syftet varit att försöka reda ut hur och varför principen utvecklats på det sätt den gjort och hur den blivit till det den är idag. För att uppfylla detta mål har det redogjorts för hur principen använts i totalt fyra resolutioner, utfärdade för att hantera akuta situationer i Libyen och Syrien. Svar på det jag haft som syfte att utreda har sökts med hjälp av en materialgenomgång av relevanta resolutioner och rapporter samt inblandade staters inställning till dessa.

Responsibility to protect innebär ett ansvar för enskilda stater att själva skydda befolkningen inom sina territorier. Detta ansvar är primärt men i vissa situationer kan det uppstå ett sekundärt ansvar, alltså att världssamfundet tvingas ingripa. Via FN, som är en mellanstatlig organisation, har man enats om att suveränitet inte endast ger stater rättigheter utan också vissa skyldigheter baserade på mänskliga rättigheter. Det råder dock fortfarande oklarhet kring exakt vad responsibility to protect innebär, när och hur det ska kunna användas. Eftersom principen i vissa avseenden går tvärs emot gängse folkrättsliga principer och regler, är det av vikt att försöka förtydliga dess tillämpning för att kunna klargöra hur den utvecklats och vad den har blivit utefter rådande förhållanden. Vidare utveckling återstår att se i framtida praxis och ytterligare bildning av sedvanerätt. (Less)
Abstract
The responsibility to protect is a principle formulated in 2001 by the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Since then, it has gradually been developed on the basis of different acts and documents that were influenced by inter-state relations and the agreements concerning human rights.

This thesis attempts to explain what the responsibility to protect actually implies and how it is applied. More specifically, the thesis sets to find out why and how the principle has been developed into its current existing form. In order to achieve this aim, the thesis accounts for how the notion of responsibilty to protect has been used in four resolutions issued in order to deal with accute situations in Libya and Syria. The... (More)
The responsibility to protect is a principle formulated in 2001 by the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Since then, it has gradually been developed on the basis of different acts and documents that were influenced by inter-state relations and the agreements concerning human rights.

This thesis attempts to explain what the responsibility to protect actually implies and how it is applied. More specifically, the thesis sets to find out why and how the principle has been developed into its current existing form. In order to achieve this aim, the thesis accounts for how the notion of responsibilty to protect has been used in four resolutions issued in order to deal with accute situations in Libya and Syria. The answers are provided by the analysis of the material including relevant resolutions, reports and the involved states’ attitudes to these.

The responsibility to protect involves the responsibilty of the states to protect people within their own territories. This is their pimary responsibility, but in certain situations the secondary reposnsibility is, namely the need for the international community to get involved. The members of the United Nations as an inter-state organsation agreed that the soverignty does not only imply rights of national states, but also certian obligations pertaining to human rights. It is, however, still not fully clear what exactly is implied by the responsibility to protect principle, when and how it should be applied. As the principle in some ways contradicts the former principles and rules of international law, it is important to try to clarify its application in order to understand how it developed and what it looks like under current conditions. Further develoment will be seen in future practice and further formation of customary law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Endstrasser, Ema LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, responsibility to protect, skyldigheten att skydda
language
Swedish
id
8874437
date added to LUP
2016-07-03 21:30:47
date last changed
2016-07-03 21:30:47
@misc{8874437,
 abstract   = {The responsibility to protect is a principle formulated in 2001 by the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Since then, it has gradually been developed on the basis of different acts and documents that were influenced by inter-state relations and the agreements concerning human rights.

This thesis attempts to explain what the responsibility to protect actually implies and how it is applied. More specifically, the thesis sets to find out why and how the principle has been developed into its current existing form. In order to achieve this aim, the thesis accounts for how the notion of responsibilty to protect has been used in four resolutions issued in order to deal with accute situations in Libya and Syria. The answers are provided by the analysis of the material including relevant resolutions, reports and the involved states’ attitudes to these.

The responsibility to protect involves the responsibilty of the states to protect people within their own territories. This is their pimary responsibility, but in certain situations the secondary reposnsibility is, namely the need for the international community to get involved. The members of the United Nations as an inter-state organsation agreed that the soverignty does not only imply rights of national states, but also certian obligations pertaining to human rights. It is, however, still not fully clear what exactly is implied by the responsibility to protect principle, when and how it should be applied. As the principle in some ways contradicts the former principles and rules of international law, it is important to try to clarify its application in order to understand how it developed and what it looks like under current conditions. Further develoment will be seen in future practice and further formation of customary law.},
 author    = {Endstrasser, Ema},
 keyword   = {folkrätt,responsibility to protect,skyldigheten att skydda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Responsibility to protect - En studie av principens innebörd och tillämpning},
 year     = {2016},
}