Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

Eriksson, Antonia LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. Debatten har trots detta fortsatt, och att den till slut kommer utmynna i ett lagförslag är det många som hoppas.

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka möjligheter som finns för att införa en sockerskatt i Sverige, hur en sådan skatt kan tänkas vara utformad, samt vilka överväganden som bör göras vid införandet av en sådan skatt. För att kunna bedöma detta utreds därför hur skatter med syftet att... (More)
De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. Debatten har trots detta fortsatt, och att den till slut kommer utmynna i ett lagförslag är det många som hoppas.

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka möjligheter som finns för att införa en sockerskatt i Sverige, hur en sådan skatt kan tänkas vara utformad, samt vilka överväganden som bör göras vid införandet av en sådan skatt. För att kunna bedöma detta utreds därför hur skatter med syftet att styra konsumtionen är uppbyggda i Sverige, där alkoholskatten får statuera exempel. Dessutom utreds hur våra nordiska grannländers respektive sockerskatter är uppbyggda och vilka överväganden som gjorts vid införandet av dessa. Slutligen utreds vilka begränsningar EU-rätten eventuellt skulle uppställa vid ett potentiellt införande av en svensk sockerskatt.

Utifrån svensk intern rätt kan fastställas att en potentiell sockerskatt lämpligast skulle vara en punktskatt – således den typ av skatt som den svenska alkoholskatten är. Sättet på vilket skatterna på socker och sockerrika varor är utformade i våra grannländer talar också för detta. Utifrån våra grannländers respektive sockerlagstiftningar och de överväganden som gjorts vid införandet av dessa kan konstateras att det finns många olika aspekter att ta hänsyn till vid införandet av en sockerskatt. Det viktigaste, och svåraste, att bedöma torde vara att bedöma vilka varor som ska omfattas av beskattningen. Det kan också konstateras att det är viktigt att skatten inte är utformad på ett sätt som påverkar industrin i allt för stor utsträckning, vilket står i motsatsförhållande till att syftet med skatten vore att minska konsumtionen, vilket kommer att påverka industrin.

De ramar som EU-rätten uppställer vid införande av en sockerskatt är främst förbudet mot tullar och diskriminerande varuskatter som stadgas i FEUF och är viktiga delar av den fria rörligheten för varor. Den fria rörligheten för varor är en del av upprätthållandet av den fria marknaden och således en av EU:s grundpelare. Det är därför centralt att medlemsstaternas interna lagstiftningar inte på något sätt strider mot detta, vilket är viktigt att beakta vid utformandet av en potentiell sockerskatt. (Less)
Abstract
In the past few years the high sugar consumption has been a concern in Sweden as well as world wide because of the health problems it may lead to. As a result of the increased sugar consumption, some countries have introduced a tax on sugar to reduce the consumption. In Sweden there is an ongoing debate concerning a possible introduction of this kind of tax, but the Swedish tax committee has rejected the propositions. The Swedish tax committee has stated that taxation should not be based on whether products are healthy or not.

This thesis investigates the possibility to introduce a Swedish sugar tax, as well as how this potential sugar tax should be designed. The two main issues of this thesis are: what are the conditions for... (More)
In the past few years the high sugar consumption has been a concern in Sweden as well as world wide because of the health problems it may lead to. As a result of the increased sugar consumption, some countries have introduced a tax on sugar to reduce the consumption. In Sweden there is an ongoing debate concerning a possible introduction of this kind of tax, but the Swedish tax committee has rejected the propositions. The Swedish tax committee has stated that taxation should not be based on whether products are healthy or not.

This thesis investigates the possibility to introduce a Swedish sugar tax, as well as how this potential sugar tax should be designed. The two main issues of this thesis are: what are the conditions for introducing a sugar tax in Sweden, and how could the tax be designed and implemented?

The questions are answered with an investigation of the Swedish alcohol taxation and with a comparison of our neighboring countries respective sugar taxes in order to investigate which system could be the most appropriate for Swedish conditions. The outer limits of the European Union law are also investigated.

Based on Swedish national law, in particular concerning alcohol taxation, it is given that a potential sugar tax should be an excise tax, because a particular duty is being taxed. The sugar taxes in our neighboring countries also shows that a sugar tax preferably should be a duty tax, having all the features a duty tax normally has.

There are several things to consider before introducing a sugar tax, which the preparatory works to the sugar taxes in our neighboring countries shows. Such things as design, impact on the industry, and which product should be taxed are important issues, as well as whether the sugar tax has legitimacy or not. A sugar tax particularly has to fulfill its purpose. The sugar’s specific adverse health effects need to be investigated before introducing a tax. A tax might have effects on the manufacturers, mainly because of the increased consumption it may lead to. The tax may on the other hand give them a window to develop new products.

The European Union law imposes limits on such taxation because of the principles about free limits of goods. For the tax law, this means prohibition against duties and discriminatory sale taxes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Antonia LU
supervisor
organization
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, sockerskatt, punktskatter, punktskattedirektivet, konsumtionsskatter
language
Swedish
id
8875123
date added to LUP
2016-06-17 14:39:52
date last changed
2017-01-27 14:24:49
@misc{8875123,
 abstract   = {In the past few years the high sugar consumption has been a concern in Sweden as well as world wide because of the health problems it may lead to. As a result of the increased sugar consumption, some countries have introduced a tax on sugar to reduce the consumption. In Sweden there is an ongoing debate concerning a possible introduction of this kind of tax, but the Swedish tax committee has rejected the propositions. The Swedish tax committee has stated that taxation should not be based on whether products are healthy or not. 

This thesis investigates the possibility to introduce a Swedish sugar tax, as well as how this potential sugar tax should be designed. The two main issues of this thesis are: what are the conditions for introducing a sugar tax in Sweden, and how could the tax be designed and implemented? 

The questions are answered with an investigation of the Swedish alcohol taxation and with a comparison of our neighboring countries respective sugar taxes in order to investigate which system could be the most appropriate for Swedish conditions. The outer limits of the European Union law are also investigated.

Based on Swedish national law, in particular concerning alcohol taxation, it is given that a potential sugar tax should be an excise tax, because a particular duty is being taxed. The sugar taxes in our neighboring countries also shows that a sugar tax preferably should be a duty tax, having all the features a duty tax normally has. 

There are several things to consider before introducing a sugar tax, which the preparatory works to the sugar taxes in our neighboring countries shows. Such things as design, impact on the industry, and which product should be taxed are important issues, as well as whether the sugar tax has legitimacy or not. A sugar tax particularly has to fulfill its purpose. The sugar’s specific adverse health effects need to be investigated before introducing a tax. A tax might have effects on the manufacturers, mainly because of the increased consumption it may lead to. The tax may on the other hand give them a window to develop new products. 

The European Union law imposes limits on such taxation because of the principles about free limits of goods. For the tax law, this means prohibition against duties and discriminatory sale taxes.},
 author    = {Eriksson, Antonia},
 keyword   = {skatterätt,sockerskatt,punktskatter,punktskattedirektivet,konsumtionsskatter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?},
 year     = {2016},
}