Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förföljd eller Fattig? : en analys av migrationsavtalet från 2013 mellan Marocko och EU

Bokelid, Filippa LU (2016) MRSG31 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar migration utifrån partnerskapet Marocko och Europeiska Unionen med dess medlemsstaters migrations och mobilitetsavtal från 2013. Migrationsdiskursen har länge varit mycket omtalad både internationellt och nationellt. Syftet med uppsatsen är att analysera migrationsfrågor ur ett rättighetsperspektiv som strävar efter att förstå och förklara hur Marocko och EU med dess medlemsstater genom avtalet gör betydande skillnad. Avtalet kommer att analyseras med hjälp av ett teoretiskt perspektiv inspirerat av Thomas Pogge. Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk har tre begrepp uttolkats: Institutionell ordning, migration och fattigdom. De tre begreppen är vägledande i analysen och med hjälp av en metod inspirerad av... (More)
Denna uppsats behandlar migration utifrån partnerskapet Marocko och Europeiska Unionen med dess medlemsstaters migrations och mobilitetsavtal från 2013. Migrationsdiskursen har länge varit mycket omtalad både internationellt och nationellt. Syftet med uppsatsen är att analysera migrationsfrågor ur ett rättighetsperspektiv som strävar efter att förstå och förklara hur Marocko och EU med dess medlemsstater genom avtalet gör betydande skillnad. Avtalet kommer att analyseras med hjälp av ett teoretiskt perspektiv inspirerat av Thomas Pogge. Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk har tre begrepp uttolkats: Institutionell ordning, migration och fattigdom. De tre begreppen är vägledande i analysen och med hjälp av en metod inspirerad av begreppsanalys används begreppen som redskap för att analysera och förklara avtalet om migration mellan Marocko och EU. Uppsatsens frågeställning är: Vilken förståelse för institutionell ordning, migration och fattigdom kan rekonstrueras genom avtalet om migration mellan Marocko och EU mot bakgrund av mänskliga rättigheter?
Analysen förklarar att avtalet mellan Marocko och EU till stor del ser till ökad institutionell kapacitet som ska minska migrationsflödena. I fråga om migration som ett symptom på strukturella problem och en ojämn ekonomisk fördelning erkänns men inga mål i avtalet syftar till att praktiskt implementera förändring. Att det finns en institutionell ordning som gynnar de rika och aktivt gör människor fattiga erkänns inte i avtalet av parterna. (Less)
Popular Abstract
This essay concern migration issues, through the agreement of the Kingdom of Morocco and the European Union and the participating states in the 2013. The discourse of migration is both internationally and domestically renowned. The purpose of this essay is to analyse migration issues through a human rights perspective that desire to understand and explain how the partnership of Morocco and EU with the participating states aims to make significant difference. The agreement will be analysed with help of a theoretical perspective inspired of Thomas Pogge. Through the essays theoretical framework I will decipher three notions. With a method inspired by conceptual analysis, the three notions will be guidelines for the essay. The main question... (More)
This essay concern migration issues, through the agreement of the Kingdom of Morocco and the European Union and the participating states in the 2013. The discourse of migration is both internationally and domestically renowned. The purpose of this essay is to analyse migration issues through a human rights perspective that desire to understand and explain how the partnership of Morocco and EU with the participating states aims to make significant difference. The agreement will be analysed with help of a theoretical perspective inspired of Thomas Pogge. Through the essays theoretical framework I will decipher three notions. With a method inspired by conceptual analysis, the three notions will be guidelines for the essay. The main question for this essay is: With a human rights perspective which understanding of institutional order, migration and poverty is reconstructed in the migration agreement between Morocco and the EU with the participating states?
The analysis of this essay explains that the agreement of Morocco and the EU concentrates substantially on institutional capacity that will restrict migration. The agreement does acknowledge that poverty and socioeconomic imbalances are among the fundamental causes of migration, but no practical implementation is included in the objectives of the agreement. The partnership does not affiliate with the fact that the institutional order is benefitting the rich and actively making people poor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bokelid, Filippa LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
migration, migration discourse, institutional order, poverty, poverty alleviation, Thomas Pogge, migrationsdiskurs, institutionell ordning, fattigdom, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
8875414
date added to LUP
2016-08-12 13:57:05
date last changed
2016-08-12 13:57:05
@misc{8875414,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar migration utifrån partnerskapet Marocko och Europeiska Unionen med dess medlemsstaters migrations och mobilitetsavtal från 2013. Migrationsdiskursen har länge varit mycket omtalad både internationellt och nationellt. Syftet med uppsatsen är att analysera migrationsfrågor ur ett rättighetsperspektiv som strävar efter att förstå och förklara hur Marocko och EU med dess medlemsstater genom avtalet gör betydande skillnad. Avtalet kommer att analyseras med hjälp av ett teoretiskt perspektiv inspirerat av Thomas Pogge. Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk har tre begrepp uttolkats: Institutionell ordning, migration och fattigdom. De tre begreppen är vägledande i analysen och med hjälp av en metod inspirerad av begreppsanalys används begreppen som redskap för att analysera och förklara avtalet om migration mellan Marocko och EU. Uppsatsens frågeställning är: Vilken förståelse för institutionell ordning, migration och fattigdom kan rekonstrueras genom avtalet om migration mellan Marocko och EU mot bakgrund av mänskliga rättigheter?
Analysen förklarar att avtalet mellan Marocko och EU till stor del ser till ökad institutionell kapacitet som ska minska migrationsflödena. I fråga om migration som ett symptom på strukturella problem och en ojämn ekonomisk fördelning erkänns men inga mål i avtalet syftar till att praktiskt implementera förändring. Att det finns en institutionell ordning som gynnar de rika och aktivt gör människor fattiga erkänns inte i avtalet av parterna.},
 author    = {Bokelid, Filippa},
 keyword   = {migration,migration discourse,institutional order,poverty,poverty alleviation,Thomas Pogge,migrationsdiskurs,institutionell ordning,fattigdom,fattigdomsbekämpning,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förföljd eller Fattig? : en analys av migrationsavtalet från 2013 mellan Marocko och EU},
 year     = {2016},
}