Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyanländ med rätt till utbildning : en intervjustudie om betydelsen av förberedelseklasser

Stern Olsson, Marie LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar i skolålder till Sverige. De har alla rätt till utbildning enligt Skollagen och Barnkonventionen. Många av dem börjar sin skolgång i förberedelseklasser eller på Språkintroduktionsprogram. Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för den betydelse dessa har för uppfyllandet av rätten till utbildning för nyanlända elever. I studien används en definition av rätten till utbildning, utformad efter Martha Nussbaums teori om förmågor och nyttjandet av dessa, där rättigheten kan anses vara uppfylld först då individer har möjlighet att förstå och tillägna sig undervisning. Åtta lärare i förberedelseklasser och på Språkintroduktion intervjuades och deras utsagor analyserades med hjälp av... (More)
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar i skolålder till Sverige. De har alla rätt till utbildning enligt Skollagen och Barnkonventionen. Många av dem börjar sin skolgång i förberedelseklasser eller på Språkintroduktionsprogram. Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för den betydelse dessa har för uppfyllandet av rätten till utbildning för nyanlända elever. I studien används en definition av rätten till utbildning, utformad efter Martha Nussbaums teori om förmågor och nyttjandet av dessa, där rättigheten kan anses vara uppfylld först då individer har möjlighet att förstå och tillägna sig undervisning. Åtta lärare i förberedelseklasser och på Språkintroduktion intervjuades och deras utsagor analyserades med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om hur en särskild habitus och ett visst kulturellt kapital krävs hos individer för att ha möjligheten att på bästa sätt tillgodogöra sig och dra nytta av den undervisning som erbjuds. Analysen visar hur arbetet i förberedelseklasser och på Språkintroduktion påverkar nyanlända elevers uppfyllnad av rätten till utbildning enligt denna definition, genom att de till exempel får kunskaper om den svenska skolans krav, arbetssätt och uppförandekoder samt grundläggande kunskaper i det svenska språket. Avslutningsvis presenteras alternativet att, istället för att skola nyanlända elever i de färdigheter som idag krävs för att nå framgång i det svenska skolsystemet, anpassa detta efter de kunskaper och behov som varje elev för med sig. (Less)
Popular Abstract
Every year a large number of children and youths of school-age immigrate to Sweden. They all have the right to education according to the Swedish education act and the Convention of the Rights of the Child. Many of them begin their schooling in preparatory classes or the gymnasium program "Språkintroduktion" (language introduction). The aim of this essay is to create an understanding of the significance of these in the fulfillment of the right to education for newly arrived students. The study uses a definition of the right to education, crafted from Martha Nussbaum's theory of capabilities and the employment of these, where the right can be considered fulfilled only when individuals have the possibility to understand and appropriate... (More)
Every year a large number of children and youths of school-age immigrate to Sweden. They all have the right to education according to the Swedish education act and the Convention of the Rights of the Child. Many of them begin their schooling in preparatory classes or the gymnasium program "Språkintroduktion" (language introduction). The aim of this essay is to create an understanding of the significance of these in the fulfillment of the right to education for newly arrived students. The study uses a definition of the right to education, crafted from Martha Nussbaum's theory of capabilities and the employment of these, where the right can be considered fulfilled only when individuals have the possibility to understand and appropriate education. Eight teachers in preparatory classes and Språkintroduktion were interviewed and their accounts analyzed with the aid of Pierre Bourdieu's theories about how a certain habitus and specific cultural capital is required by individuals in order for them to have the opportunity to appropriate and make use of the education that is offered. The analysis shows how the labor done in preparatory classes and Språkintroduktion influences newly arrived students' fulfillment of the right to education according to this definition, for instance by obtaining knowledge about the requirements, methods and codes of behavior permeating the Swedish school system, along with a basic knowledge of the Swedish language. Finally the essay presents the alternative to, rather than schooling the newly arrived students in the skills currently needed to achieve success in the Swedish school system, adapt the system to accommodate the knowledges and needs each student brings with them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stern Olsson, Marie LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kombinerade förmågor, rätt till utbildning, lärare, Språkintroduktion, Nyanlända elever, förberedelseklasser, fertile functioning, kulturellt kapital, habitus, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8875433
date added to LUP
2016-08-11 08:27:43
date last changed
2016-08-11 08:27:43
@misc{8875433,
 abstract   = {Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar i skolålder till Sverige. De har alla rätt till utbildning enligt Skollagen och Barnkonventionen. Många av dem börjar sin skolgång i förberedelseklasser eller på Språkintroduktionsprogram. Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för den betydelse dessa har för uppfyllandet av rätten till utbildning för nyanlända elever. I studien används en definition av rätten till utbildning, utformad efter Martha Nussbaums teori om förmågor och nyttjandet av dessa, där rättigheten kan anses vara uppfylld först då individer har möjlighet att förstå och tillägna sig undervisning. Åtta lärare i förberedelseklasser och på Språkintroduktion intervjuades och deras utsagor analyserades med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om hur en särskild habitus och ett visst kulturellt kapital krävs hos individer för att ha möjligheten att på bästa sätt tillgodogöra sig och dra nytta av den undervisning som erbjuds. Analysen visar hur arbetet i förberedelseklasser och på Språkintroduktion påverkar nyanlända elevers uppfyllnad av rätten till utbildning enligt denna definition, genom att de till exempel får kunskaper om den svenska skolans krav, arbetssätt och uppförandekoder samt grundläggande kunskaper i det svenska språket. Avslutningsvis presenteras alternativet att, istället för att skola nyanlända elever i de färdigheter som idag krävs för att nå framgång i det svenska skolsystemet, anpassa detta efter de kunskaper och behov som varje elev för med sig.},
 author    = {Stern Olsson, Marie},
 keyword   = {kombinerade förmågor,rätt till utbildning,lärare,Språkintroduktion,Nyanlända elever,förberedelseklasser,fertile functioning,kulturellt kapital,habitus,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyanländ med rätt till utbildning : en intervjustudie om betydelsen av förberedelseklasser},
 year     = {2016},
}