Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är vi ihop nu? : en analys av ungdomars representation av kärleksförhållanden på Facebook

Hammarstedt, Astrid LU and Hullfors, Stina Lise LU (2016) MKVA22 20161
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöker vi på vilket sätt unga i vårt västerländska samhälle väljer att representera sina kärleksförhållanden på Facebook. Vi har ämnat ta reda på vilka attityder som finns att urskilja mellan de olika respondenterna. Studien har utförts genom tre stycken fokusgruppsintervjuer, med ett antal av totalt elva respondenter. Somliga var i ett förhållande, medan andra var singlar. I studien deltog personer med både heterosexuell, och homosexuell läggning. För att analysera vårt insamlade material har vi använt oss av socialkonstruktivistisk teori, warranting theory, Goffmans teorier om självrepresentation, samt begreppet
kontextkollaps.

I vår analys kan vi se att respondenterna på många sätt hade liknande tankar och... (More)
I denna uppsats undersöker vi på vilket sätt unga i vårt västerländska samhälle väljer att representera sina kärleksförhållanden på Facebook. Vi har ämnat ta reda på vilka attityder som finns att urskilja mellan de olika respondenterna. Studien har utförts genom tre stycken fokusgruppsintervjuer, med ett antal av totalt elva respondenter. Somliga var i ett förhållande, medan andra var singlar. I studien deltog personer med både heterosexuell, och homosexuell läggning. För att analysera vårt insamlade material har vi använt oss av socialkonstruktivistisk teori, warranting theory, Goffmans teorier om självrepresentation, samt begreppet
kontextkollaps.

I vår analys kan vi se att respondenterna på många sätt hade liknande tankar och åsikter gällande attityder kring representationen av förhållanden på Facebook. Dock såg vi en tydlig skillnad i hur respondenterna använde plattformen, och vilken typ av betydelse den hade för dem. Beroende på vilken betydelse Facebook hade för respondenterna varierade attityderna gentemot hur man representerade sig. Vår slutsats är således att attityder kring representationen av relationer på Facebook i hög grad är beroende av den tid man spenderar på plattformen samt
den vikt man lägger vid den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammarstedt, Astrid LU and Hullfors, Stina Lise LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Facebook, Facebookofficiell, representation, relationer
language
Swedish
id
8875568
date added to LUP
2016-06-20 16:36:58
date last changed
2016-06-20 16:44:23
@misc{8875568,
 abstract   = {{I denna uppsats undersöker vi på vilket sätt unga i vårt västerländska samhälle väljer att representera sina kärleksförhållanden på Facebook. Vi har ämnat ta reda på vilka attityder som finns att urskilja mellan de olika respondenterna. Studien har utförts genom tre stycken fokusgruppsintervjuer, med ett antal av totalt elva respondenter. Somliga var i ett förhållande, medan andra var singlar. I studien deltog personer med både heterosexuell, och homosexuell läggning. För att analysera vårt insamlade material har vi använt oss av socialkonstruktivistisk teori, warranting theory, Goffmans teorier om självrepresentation, samt begreppet
kontextkollaps.

I vår analys kan vi se att respondenterna på många sätt hade liknande tankar och åsikter gällande attityder kring representationen av förhållanden på Facebook. Dock såg vi en tydlig skillnad i hur respondenterna använde plattformen, och vilken typ av betydelse den hade för dem. Beroende på vilken betydelse Facebook hade för respondenterna varierade attityderna gentemot hur man representerade sig. Vår slutsats är således att attityder kring representationen av relationer på Facebook i hög grad är beroende av den tid man spenderar på plattformen samt
den vikt man lägger vid den.}},
 author    = {{Hammarstedt, Astrid and Hullfors, Stina Lise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är vi ihop nu? : en analys av ungdomars representation av kärleksförhållanden på Facebook}},
 year     = {{2016}},
}