Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våldslegitimering : en kvalitativ studie kring nationell (o)säkerhet i amerikansk kontext

Vanhanen, Caroline LU (2016) MRSK30 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöks legitimering av våld i amerikansk kontext. Syftet är att förstå och göra anspråk på att förklara legitimering av våld. Frågeställningen lyder;
Hur legitimerar USA våld genom National security strategy från 2015 och i Barack Obamas state of union – tal från 2016? Vilka likheter eller skillnader finns i National security strategy från 2015 och Barack Obamas state of union – tal från 2016?
Materialet som undersöks är national security strategy från februari 2015 och State of the Union – talet som Obama framförde i januari 2016. Teoriramen för studien är Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori med fokus på tal-akter och kollektiv identitet. Genom en kvalitativ riktad innehållsanalys tas ett kod-schema fram med... (More)
I denna studie undersöks legitimering av våld i amerikansk kontext. Syftet är att förstå och göra anspråk på att förklara legitimering av våld. Frågeställningen lyder;
Hur legitimerar USA våld genom National security strategy från 2015 och i Barack Obamas state of union – tal från 2016? Vilka likheter eller skillnader finns i National security strategy från 2015 och Barack Obamas state of union – tal från 2016?
Materialet som undersöks är national security strategy från februari 2015 och State of the Union – talet som Obama framförde i januari 2016. Teoriramen för studien är Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori med fokus på tal-akter och kollektiv identitet. Genom en kvalitativ riktad innehållsanalys tas ett kod-schema fram med avstamp i teoriramen samt tidigare forskning. Det resulterar i att undersökningen behandlar fem företeelser: aktörer och publik, framställning av hot, referentobjekt, våldsinställning samt åtgärder. Undersökningen analyseras sedan utifrån säkerhetiseringsteori.
Slutsatserna är att USA genom dokumenten legitimerar våld genom auktoritära aktörer med bakgrund i säkerhetsfrågor och genom att framställa nationen som så allvarligt hotad att militära medel är en nödvändig åtgärd och att i detta uttalande konstrueras själva hotet. Det framgår också skillnader i dokumenten där det från 2015 inte framställer våldsbejakande extremistisk ideologi som lika allvarligt hotande som det från 2016. Detta beror på den utveckling som skett i världen med bland annat IS framfart mellan dokumentens uppkomst. National security strategy är även mer formellt utformat kontra Obamas state of the Union – tal som ger utrymme till mer ethos. (Less)
Popular Abstract
This paper examines the legitimation of violence in an American context. The purpose is understanding and claim to explain the legitimation of violence. The research questions are; How does the USA legitimize violence through the National Security Strategy from 2015 and through Barack Obamas State of the Union address from 2016? What similarities or differences contains within the documents?
The material under examination is the National Security Strategy from 2015 and Barack Obamas State of the Union address from 2016. The frame of theory used is the Copenhagen School theory of securitization focusing on speech acts and collective identity. Through a method of qualitative aimed content analysis, a coding scheme springing from the frame... (More)
This paper examines the legitimation of violence in an American context. The purpose is understanding and claim to explain the legitimation of violence. The research questions are; How does the USA legitimize violence through the National Security Strategy from 2015 and through Barack Obamas State of the Union address from 2016? What similarities or differences contains within the documents?
The material under examination is the National Security Strategy from 2015 and Barack Obamas State of the Union address from 2016. The frame of theory used is the Copenhagen School theory of securitization focusing on speech acts and collective identity. Through a method of qualitative aimed content analysis, a coding scheme springing from the frame of theory along with previous research is set up. This results with the examination of five phenomena’s: actors and audience, depiction of threat, referent object, attitude toward violence and actions. This is then analyzed the theory of securitization.
The conclusions are that the USA through the documents legitimizes violence by authoritative actors with experience in security means and by depicting the nation as existentially threatened with military means as only option for action and in thar statement, the threat itself is constructed. The difference between the documents is that the document from 2015 does not stress the threat of violent extreme ideology being as urgent as the document from 2016. This is because of the events in the world including the rampage of IS between the origin of the documents. The national security strategy also holds a more formal form in contrary to Obamas state of the union address witch allowes more ethos. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vanhanen, Caroline LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
USA, Köpenhamnskolan, säkerhetisering, våldslegitimering, IS, nation, mänskliga rättigheter USA, Copenhagen School, securitization, legitimizing of violence, human rights
language
Swedish
id
8875614
date added to LUP
2016-08-11 08:23:52
date last changed
2016-08-11 08:23:52
@misc{8875614,
 abstract   = {I denna studie undersöks legitimering av våld i amerikansk kontext. Syftet är att förstå och göra anspråk på att förklara legitimering av våld. Frågeställningen lyder; 
Hur legitimerar USA våld genom National security strategy från 2015 och i Barack Obamas state of union – tal från 2016? Vilka likheter eller skillnader finns i National security strategy från 2015 och Barack Obamas state of union – tal från 2016? 
	Materialet som undersöks är national security strategy från februari 2015 och State of the Union – talet som Obama framförde i januari 2016. Teoriramen för studien är Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori med fokus på tal-akter och kollektiv identitet. Genom en kvalitativ riktad innehållsanalys tas ett kod-schema fram med avstamp i teoriramen samt tidigare forskning. Det resulterar i att undersökningen behandlar fem företeelser: aktörer och publik, framställning av hot, referentobjekt, våldsinställning samt åtgärder. Undersökningen analyseras sedan utifrån säkerhetiseringsteori. 
	Slutsatserna är att USA genom dokumenten legitimerar våld genom auktoritära aktörer med bakgrund i säkerhetsfrågor och genom att framställa nationen som så allvarligt hotad att militära medel är en nödvändig åtgärd och att i detta uttalande konstrueras själva hotet. Det framgår också skillnader i dokumenten där det från 2015 inte framställer våldsbejakande extremistisk ideologi som lika allvarligt hotande som det från 2016. Detta beror på den utveckling som skett i världen med bland annat IS framfart mellan dokumentens uppkomst. National security strategy är även mer formellt utformat kontra Obamas state of the Union – tal som ger utrymme till mer ethos.},
 author    = {Vanhanen, Caroline},
 keyword   = {USA,Köpenhamnskolan,säkerhetisering,våldslegitimering,IS,nation,mänskliga rättigheter USA,Copenhagen School,securitization,legitimizing of violence,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våldslegitimering : en kvalitativ studie kring nationell (o)säkerhet i amerikansk kontext},
 year     = {2016},
}