Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musik genom livet - en studie om fyra pensionärer som lär sig att spela elbas

Persson, Fredrik LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra pensionärer ser på sin motivation och lärandeprocess samt undersöka vad som krävs av en lärare som undervisar äldre elever. I studien har fyra pensionärer intervjuats, undervisats i elbas och observerats. Resultatet från intervjuerna analyserades, kategoriserades och jämfördes därefter med tidigare forskning inom närliggande forskningsområden.

Resultaten visar att informanterna initialt hade tydliga och specifika målsättningar med elbasundervisningen och även att de upplever att de behållit dessa genom hela studien. Det framgår att det vid undervisning av denna åldersgrupp är viktigt att ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter, musikaliska preferenser och att undervisningen i... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra pensionärer ser på sin motivation och lärandeprocess samt undersöka vad som krävs av en lärare som undervisar äldre elever. I studien har fyra pensionärer intervjuats, undervisats i elbas och observerats. Resultatet från intervjuerna analyserades, kategoriserades och jämfördes därefter med tidigare forskning inom närliggande forskningsområden.

Resultaten visar att informanterna initialt hade tydliga och specifika målsättningar med elbasundervisningen och även att de upplever att de behållit dessa genom hela studien. Det framgår att det vid undervisning av denna åldersgrupp är viktigt att ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter, musikaliska preferenser och att undervisningen i stort bör utgå från dessa förutsättningar. Resultatet visar även att lärarens undervisningsskicklighet och hur interaktionen mellan lärare och elev på lektionerna påverkar elevens lärande och motivation. Informanterna har i studien upplevt både kognitiva och motoriska svårigheter samt ett visst mått av självkritik som på flera sätt påverkat deras lärande och motivation. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to examine four retirees’ motivation and learning process while playing bass guitar and also to examine what is required of a teacher when teaching senior students. In the study four retirees has been interviewed, taught basic bass guitar playing and observed while doing so. The results of the interviews were then analyzed, categorized and compared with findings from related fields of research.

The results show that the informants initially had clear and specific objectives with the electric bass teaching and also that they felt that they retained these objectives throughout the study. It shows that when teaching students of this age group it’s important to acknowledge the students' previous experiences,... (More)
The purpose of this study is to examine four retirees’ motivation and learning process while playing bass guitar and also to examine what is required of a teacher when teaching senior students. In the study four retirees has been interviewed, taught basic bass guitar playing and observed while doing so. The results of the interviews were then analyzed, categorized and compared with findings from related fields of research.

The results show that the informants initially had clear and specific objectives with the electric bass teaching and also that they felt that they retained these objectives throughout the study. It shows that when teaching students of this age group it’s important to acknowledge the students' previous experiences, musical preferences and that the teaching in general should be based on these conditions. The results also show that the importance of the teacher's relational skills and how the interaction between teacher and student affects the students’ learning and motivation. The informants in the study experienced that cognitive, motor difficulties and also a degree of self-criticism in several ways influenced their learning and motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
pensionärer, elbasundervisning, motivation, livslångt lärande, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, seniors, bass guitar teaching, lifelong learning, educational science, music education
language
Swedish
id
8875702
date added to LUP
2016-06-03 13:29:50
date last changed
2016-06-03 13:29:50
@misc{8875702,
 abstract   = {The purpose of this study is to examine four retirees’ motivation and learning process while playing bass guitar and also to examine what is required of a teacher when teaching senior students. In the study four retirees has been interviewed, taught basic bass guitar playing and observed while doing so. The results of the interviews were then analyzed, categorized and compared with findings from related fields of research.

The results show that the informants initially had clear and specific objectives with the electric bass teaching and also that they felt that they retained these objectives throughout the study. It shows that when teaching students of this age group it’s important to acknowledge the students' previous experiences, musical preferences and that the teaching in general should be based on these conditions. The results also show that the importance of the teacher's relational skills and how the interaction between teacher and student affects the students’ learning and motivation. The informants in the study experienced that cognitive, motor difficulties and also a degree of self-criticism in several ways influenced their learning and motivation.},
 author    = {Persson, Fredrik},
 keyword   = {pensionärer,elbasundervisning,motivation,livslångt lärande,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,seniors,bass guitar teaching,lifelong learning,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musik genom livet - en studie om fyra pensionärer som lär sig att spela elbas},
 year     = {2016},
}